calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Doka Tools

Stav: Květen 2018

Doka Tools AppDoka App Store

I. Předmět prohlášení

Spol. „Doka“ (Doka GmbH, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Rakousko; odpovědná osoba ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Z tohoto důvodu zpracovává spol. Doka osobní údaje samozřejmě v souladu s požadavky platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

„Osobní údaje“ jsou veškeré informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, jakož i IP adresa.

Toto prohlášení má za cíl informovat návštěvníky o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů v naší aplikaci Doka Tools.

II. Zpracování při používání aplikace

Při pouhém informativním používání naší aplikace, tj. pokud se neregistrujete nebo nepředáváte informace jiným způsobem, shromažďujeme pouze osobní údaje, přenášené Vaším prohlížečem. Pokud tedy spustíte naší aplikaci, shromažďujeme následné uvedené údaje, které jsou pro nás z technického hlediska nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytnout a zajistit její stabilitu a bezpečnost: IP adresa, datum a přesný čas dotazu, rozdíl časových pásem k Greenwichskému času (GMT), obsah požadavku (konkrétní strana), stav přístupu/stavový kód HTTP, každý objem přenesených dat, webová stránka, z níž přichází požadavek, operační systém a jeho povrch, jazyk a verze softwaru prohlížeče, počet, délka a doba spuštění, vyhledávače a klíčová slova, které se používají, typ prohlížeče, velikost obrazovky a operační systém

Při vytváření souborů PDF v rámci aplikací „Dokaflex Optimierung“ a „Dokaflex 30 tec“ budete přerušeni a požádáni o uvedení následujících údajů: Projekt, stavební dělník, firma a součást.

Tyto údaje jsou předávány na spol. Doka a přibírány pouze ke generování souborů PDF. Bezprostředně po vytvoření souborů PDF jsou opět vymazány. Tyto údaje nejsou využívány jiným způsobem.

Používání souborů cookies

Při používání aplikace jsou „cookies“ navíc ukládány na přístupovém přístroji návštěvníka. Cookies jsou malé soubory, které umožňují ukládat na přístupovém přístroji (PC, smartphone nebo podobně) s ním související informace. Slouží ke shromažďování statistických dat využívání aplikace a jejich analýze za účelem zlepšení nabídky. Uživatel může používání cookies ovlivnit. Většina prohlížečů nabízí možnost ukládání cookies omezit nebo ji zcela zabránit. Je však zdůrazněno, že bez cookies dochází k omezení použití a zejména komfortu používání.

Naše aplikace používají následující druhy cookies, jejichž rozsah a způsob fungování jsou vysvětleny dále:

Přechodné cookies

Přechodně uložené cookies se automaticky vymažou při uzavření Vašeho prohlížeče. Do této skupiny patří zejména session-cookies. Ty ukládají takzvaný session ID, pomocí něhož se nechají přiřadit různé dotazy Vašeho prohlížeče ke společné relaci. To umožní, aby byl Váš počítač znovu rozpoznán po návratu do naší aplikace. Tyto session-cookies se vymažou při odhlášení nebo uzavření prohlížeče.

Trvalé cookies

Trvalé cookies se po uplynutí určité doby automaticky vymažou, její délka se může v závislosti na typu lišit. V nastavení Vašeho prohlížeče můžete cookies kdykoliv sami vymazat. Slouží k analýze aplikace (viz „Google Analytics“).

Používané služby a aplikace třetích stran

Google Analytics

Tato aplikace používá Google Analytics, službu analýzy webu spol. Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu používání aplikace. Informace ohledně používání aplikace vygenerované prostřednictvím cookies se obvykle přenášejí na server spol. Google v USA a ukládají se tam. V případě aktivace anonymizace IP u této aplikace (_gat._anonymizeIp) dojde v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru napřed ke zkrácení IP adresy Googlu. Pouze ve výjimečných případech se na server spol. Google v USA přenese celá adresa a až tam dojde ke zkrácení. Z pověření provozovatele této aplikace bude spol. Google používat tyto informace k vyhodnocení používání aplikace, k sestavení zpráv o činnostech aplikace a dále k poskytování služeb souvisejících s užíváním aplikace a internetu vůči provozovateli aplikace. IP adresa přenesená prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji spol. Google. Ukládání cookies lze zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče; upozorňujeme na to, že v takovém případě nelze plně využít veškeré funkce této aplikace. Kromě toho lze zabránit shromažďování údajů generovaných prostřednictvím cookies a souvisejících s užíváním aplikace (včetně Vaší IP adresy) ve spol. Google, jakož i zpracování těchto údajů spol. Google, instalací pluginu prohlížeče.

Spol. Google nabízí pro většinu běžných prohlížečů doplněk (add-on) k deaktivaci, který nabízí větší kontrolu toho, které údaje jsou shromažďovány spol. Google k používaným aplikacím. Tento doplněk (add-on) sdělí jazyku JavaScript (ga.js) Google Analytics, že nesmí dojí k přenosu žádných informací o používání aplikace na Google Analytics. Deaktivace doplňku (add-on) pro prohlížeč Google Analytics však nezabrání tomu, aby došlo k přenosu informací na spol. Doka nebo jiné případně použité služby webové analýzy.

V naší aplikaci jsou umístěny následující soubory cookie Google:
„_ga“ Tento soubor cookie používá Google Analytics pro rozlišení návštěvníků webové stránky, příp. zpětné vysledování délky návštěvy stránky, doba expirace 2 roky;
„_gat“ Tento soubor cookie od Google Analytics se používá ke kontrole a omezení počtu požadavků u serverů, doba expirace 10 minut;
„_gid“ Tento soubor cookie se používá k rozlišování mezi uživateli. Doba expirace 24 hodin.
„_gali" Tento soubor cookie je využíván Zdokonaleným Systémem Odkazů pro rozšířené propojení nástrojů Google Analytics s cílem zlepšit správnost přehledu uživatelů v rámci stránky tím, že automaticky rozlišuje mezi více odkazy na stejnou adresu URL v rámci jedné stránky pomocí identifikátorů prvků odkazu.

Mimo to chceme upozornit na to, že spol. Google Vaše údaje zpracovává také v USA a řídí se úpravou EU-US Privacy Shield (Štít EU-USA na ochranu soukromí). Další informace k účelu a rozsahu shromažďování údajů obdržíte v prohlášení o ochraně osobních údajů spol. Google, které najdete na adrese http://www.google.en/intl/en/policies/privacy.

Stáhněte si doplněk prohlížeče k deaktivaci Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

V naší aplikaci uvádíme také odkazy na jiné webové stránky; to je pouze pro informační účely. Tyto webové stránky nejsou pod naší kontrolou, a tudíž nespadají do ustanovení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Aktivujete-li určitý odkaz, je možné, že provozovatel této webové stránky o Vás shromáždí údaje a ty zpracovat podle svého prohlášení o ochraně dat, které se může odlišovat od naši verze.

Přenos dat

K přenosu Vašich dat na třetí stranu (zpracovatele) v zásadě nedochází, ledaže jsme k tomu povinni ze zákona, předávání údajů je nutné k provedení našich smluvních povinností nebo jste dříve výslovně souhlasili s předáním Vašich údajů.

III. Práva subjektu údajů a kontakt

Spol. Doka upozorňuje nato, že uživatel má podle GDPR v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů tzv. práva subjektu údajů, jako je právo na informaci, přenášení dat, podání námitek a vymazání. Chcete-li je uplatnit nebo máte-li jiné otázky ohledně zpracování osobních údajů u spol. Doka, prosíme o navázání kontaktu na adrese: Doka GmbH, Věc: Dotaz na ochranu údajů, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Rakousko.

Případně směřujte své dotazy k tématu ochrany údajů na společnost Doka: ceska@doka.com

Uživatel má kromě toho také právo podat stížnost týkající se ochrany osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/

IV. Úprava prohlášení o ochraně osobních údajů

Doka udržuje své aplikace aktuální. Vzhledem k tomu může dojít k úpravě tohoto prohlášení. Ohledně takové úpravy nebude dáno žádné zvláštní upozornění. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelný přístup k tomuto prohlášení.