calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Vědět, jak se prosadit.

Bednění pro Váš tunelový projekt

Porozumět komplexním tunelovým projektům

Toto porozumění se zakládá na našich zkušenostech v oblasti infrastrukturních projektů po celém světě. Flexibilita a inovace jsou naší silnou stránkou a tudíž i klíčem k úspěchu.

Flexibilita je u tunelových staveb základem pro úspěšnou a hospodárnou realizaci. My ze společnosti Doka jsme od samého počátku Vaším kompetentním partnerem. Nasloucháme Vám a pokládáme ty správné otázky, abychom tak identifikovali výzvy a faktory, které ovlivňují projekt. Společně s našimi partnery a jejich zákazníky tak chceme včas zvolit tu správnou cestu. To se často odehrává ještě dlouho před samotným zahájením realizace projektu.

Dalším faktorem úspěchu je naše široké spektrum bednění - od standardního systému až po individuální řešení bednění. Vždy se snažíme najít pro naše zákazníky vhodné řešení - jedno o jakou metodu výstavby tunelu se jedná. Naše mezinárodní logistika nám navíc umožňuje reagovat rychle na nepředvídatelné vlivy, a to v kterékoliv části světa.

Proto jsme silným a spolehlivým partnerem při výstavbě tunelů.


 

Porozumět požadavkům

Vhodné řešení pro každou metodu výstavby tunelu

Cílem každého řešení bednění je hospodárnost stavebního záměru, při dodržení maximálních standardů kvality a bezpečnosti. K tomuto cíli vedou různé cesty. Proto Doka poskytuje modulární bednicí systémy a vybavuje je vysokou kompatibilitou. Z toho vyplývá výhoda z hlediska času a nákladů, která našim zákazníkům zajišťuje konkurenceschopnost.

Stavba v otevřené rýze

Pro tunely realizované v otevřené rýze je vykopána stavební jáma, která je obsluhována z povrchu terénu. Po dokončení stavby je stavební jáma zasypána a tunelové úseky jsou pokryty. Tunely realizované v otevřené rýze mají většinou rámový profil resp. pravoúhlý profil nebo tvar oblouku, výstavba je realizována členitým, částečně monolitickým nebo monolitickým způsobem.

Vaše výhody u společnosti Doka

Obdržíte inovativní a ekonomicky optimalizované řešení bednění z pronajímatelného stavebnicového systému. Dokonale nastavené na stavbu v otevřené rýze a výzvy projektu, přizpůsobené požadavkům našeho zákazníka. Díky našim službám a servisním nabídkám pro Vás z našich hospodárných produktů zkompletujeme to nejlepší možné řešení bednění.

Ražený tunel

Pro ražené tunely je potřebný výrub v masívu zhotoven konvenčním nebo mechanickým ražením a následně zajištěn. Po různých během procesu prováděných zabezpečení, jako např. torkretování nebo vodotěsnost, může být vnitřní plášť tunelu dokončen různými způsoby.

Vaše výhody u společnosti Doka

Specificky pro projekt projektované pronajímatelné kompletní řešení bednění pro optimalizaci času a nákladů v průběhu výstavby u všech dimenzí průřezu od šachet přes tunely až po kaverny.

Metoda čelního odtěžování

Pro hloubené tunely s čelním odtěžováním je třeba v předstihu zhotovit spodní stavbu z milánských stěn, nebo stěn z vrtaných pilot. V dalším kroku je nad těmito milánskými stěnami a mezilehlou zeminou betonován strop ("čelo"). Dále je stavební jáma naplněna a čelo je zasypáno. Tunel je ražen pod čelem a následně jsou postupně zhotoveny jednostranné stěny a spodní deska.

Vaše výhody u společnosti Doka

Včasná dodávka projektově specifického bednění dle požadavků zákazníka, skládající se především z pronajímatelného standardního bednění, která odpovídá každodenním požadavkům nebo je dokonce přesahuje. Je tak zaručeno co nejrychlejší uzavření směrem k povrchu.
Díky projektově specifickému plánování a našim dalším nabídkám služeb ucelujeme výhody pro zákazníka a stavbu.

Vhodná řešení bednění pro Váš stavební projekt:

Pro stále vyšší nároky a různé metody výstavby tunelů

Kontaktní osoba Large Scale Projects

Kvalitní řešení pro stále vyšší požadavky rozdílných metod výstavby tunelů vyznamenávají společnost Doka jako Vašeho spolehlivého partnera pro Váš tunelový projekt s globální poradenskou a praktickou kompetencí v projektování a inženýrství: realizace projektu specialisty.