calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

NET ZERO do roku 2040

Jak chápeme udržitelnost

Vytváříme prostory. Prostory, ve kterých lidé žijí, pracují a tráví svůj volný čas. Vytváříme infrastrukturu, která umožňuje inovace a podnikání. Ve světě i doma. To je naše poslání. To je poslání skupiny Umdasch Group AG, jejíž je Doka součástí.

Tento závazek společně vyjadřujeme tím, že usilujeme o snížení emisí CO2 v rámci celého životního cyklu stavebních projektů, na kterých se podílíme. Od přípravy projektu přes plánování, výstavbu a nakonec i průběžný provoz, renovaci, dekonstrukci a recyklaci.

Změna klimatu je největší výzvou naší doby. Proto usilujeme o dosažení nulových čistých emisí CO2 do roku 2040. Toho dosáhneme efektivnější výrobou a šetrnějším využíváním energie. Prosazujeme metody a materiály, které mají pozitivní ekologický dopad.

Uvádíme uhlíkovou stopu celého našeho globálního portfolia výrobků, abychom zajistili transparentnost pro naše zákazníky. Chováme se zodpovědně a spoléháme na oběhové hospodářství jako hlavní hnací sílu dekarbonizace. Zajišťujeme bezpečné pracovní prostředí. Podporujeme rozmanitost a vytváříme prostory, kde mohou naši zaměstnanci plně rozvinout svůj potenciál.

"Naším cílem je pracovat udržitelně, šetřit zdroje a vyvíjet inovace, které řeší budoucí výzvy našich zákazníků." Robert Hauser, generální ředitel společnosti Doka.

Naše životní prostředí

Our Environment
Zjistěte více

Naši partneři

Our Partners
Zjistěte více

Naše produkty

Our Products
Zjistěte více

Naše finance

Our Finances
Zjistěte více

Naši lidé

Our People
Zjistěte více

Naše vize

Our Visions
Zjistěte více

Zpráva o udržitelném rozvoji

Strategii udržitelného řízení nevytváříme sami, ale společně s naší mateřskou společností Umdasch Group AG a dvěma sesterskými společnostmi umdasch The Store Makers a Umdasch Group Ventures. Z tohoto důvodu se s našimi udržitelnými projekty můžete seznámit ve společné výroční zprávě.

Integrovaná výroční zpráva Umdasch Group 2022Integrovaná výroční zpráva Umdasch Group 2021Integrovaná výroční zpráva Umdasch Group 2020Integrovaná výroční zpráva Umdasch Group 2018

Příběhy

Strategie je pouze základ. Teprve správné projekty iniciují vývoj. Naše iniciativy ukazují, jak rozmanitá udržitelnost je.

  Sedm klimatických strážců ukazuje cestu

  Climate Ranger

  Sedm zaměstnanců společnosti Doka absolvovalo Akademii Climate Ranger, aby si prohloubili své znalosti o ochraně klimatu a začlenili je do obchodního prostředí společnosti Doka. Transformace bude totiž úspěšná pouze tehdy, pokud se udržitelnost promítne do strategie, vlastních klíčových procesů podniku a do jeho každodenních procesů.

  Zjistěte více

  Krok za krokem k lepší kondici!

  Fitness Challenge

  Sport má nejen obrovský vliv na vaše zdraví, ale také pozitivní vliv na pohodu. Společnost Doka Saúdská Arábie si to uvědomila a vyhlásila tříměsíční fitness výzvu.

  Zjistěte více

  Kariéra v zahraničí? Ano!

  Career paths

  Tříměsíční pracovní zkušenost v USA jí změnila život. Také pro maďarského vedoucího skladu byla Doka branou do světa. Třetí byl na Pobřeží slonoviny kvůli svému projektu.

  Zjistěte více

  Chytrý tah

  Intermodel Transport

  Dopravní logistika společnosti Doka v Amstettenu přitahuje pozornost svým silným a udržitelným zaměřením na rozšiřování intermodální dopravy. Zásilky jsou přepravovány v kombinaci se železnicí. Stále více zemí se připojuje ke společnosti Doka.

  Zjistěte více

  Skvělý začátek: průzkum angažovanosti zaměstnanců

  Employee Survey

  Zlepšení závisí na upřímné zpětné vazbě. Proto skupina Umdasch zavedla globální průzkum angažovanosti, aby všichni zaměstnanci měli možnost vyjádřit svůj názor.

  Zjistěte více

  Zelená pro zelenou energii

  Photovoltaic

  Do konce roku 2023 bude na střechách budov v Amstettenu, Svatém Jiří a Svatém Martinu instalováno více než 10 000 m2 solárních panelů. Přibližně 9 % elektřiny, která je v Amstettenu ročně potřeba, tak může být pokryto solární energií.

  Zjistěte více

  Vynikající kombinace pracovního a rodinného života

  Umdasch-Nest

  Spokojení zaměstnanci mají obrovský potenciál! Společnost Doka přispívá k vytváření spokojených rodin v zařízení Umdasch Nest. V našem závodě v Amstettenu je o nejmenší dobře postaráno ve vlastních jeslích, a to i v době, než jsou děti dostatečně staré pro nástup do mateřské školy.

  Zjistěte více

  Uhlíková stopa pro téměř 6 000 výrobků

  Product Carbon Footprint

  Od nákupu surovin a výroby přes dodávky do distribučních center a poboček po celém světě, použití na stavbách, opravy a čištění až po fázi využití a recyklace výrobku. Téměř 6 000 výrobků bylo prozkoumáno do posledního detailu. Přesněji řečeno tak, aby se vypočítala jejich uhlíková stopa.

  Zjistěte více

  Doka přináší do středu pozornosti sebeřízený rozvoj

  Learning

  Společnost Doka a skupina Umdasch si stanovily za cíl podporovat zaměstnance v našem složitém a rychle se měnícím světě práce co nejlépe, abychom dosáhli flexibilního a na potřebách založeného rozvoje, který je pro ně užitečný. Cestou, kterou jsme zvolili, jsou vzdělávací nabídky na míru pro samostatný rozvoj.

  Zjistěte více

  Vozidla společnosti Doka Sweden jsou ekologická

  Doka Sweden drives green

  Nákladní vozy společnosti Doka Sweden produkují o 80-90 % méně skleníkových plynů díky použití jiného druhu ekologického paliva. Palivo HVO100 je na špici v oblasti udržitelnosti, protože se vyrábí především z odpadních tuků, jako jsou chladicí oleje nebo živočišné tuky.

  Zjistěte více

  Sledování firemní uhlíkové stopy

  Corporate Carbon Footprint

  Pokud se chystáte snížit částku, musíte ji znát. Společnost Doka jde dobrým příkladem a aktivně poskytuje transparentní zprávy o uhlíkové stopě, celopodnikových cílech snižování emisí a opatřeních k jejich důslednému snižování. Kromě toho také vysvětluje, proč má uhlíková stopa potenciál stát se novou měnou.

  Zjistěte více

  Nový země se společností NEULANDT

  Neulandt N3P

  Transporovatelná výrobna prefabrikátů N3P společnosti NEULANDT je na své první misi v Abidžanu na Pobřeží slonoviny. N3P umožňuje průmyslovou výrobu prefabrikátů přímo na staveništi. To vytváří přidanou hodnotu na místní úrovni a vysokou efektivitu procesu. Výsledkem jsou udržitelné a cenově dostupné obytné prostory a také lepší sociální infrastruktura.

  Zjistěte více

  Powder coating 4.0

  Powder coating 4.0

  Nejmodernější systém práškového lakování je v provozu od roku 2021. Co takový systém dokáže? Každý jednotlivý krok výroby lze optimalizovat pro udržitelnost, a to s využitím nejmodernější robotické technologie, digitalizace, automatizace a nejmodernějších technologií. Chrání životní prostředí i lidské zdraví.

  Zjistěte více

  Udržitelnost vyhrává ceny

  Sustainability Prize

  Jaká je myšlenka Ceny za udržitelnost skupiny Umdasch? Jde o podporu projektů, které přispívají ke strategii udržitelnosti, a to v rámci samotné společnosti. To, co začalo v roce 2020, je nyní každoroční akcí.

  Zjistěte více

  Konec papírování!

  Paperless

  Doka Amstetten dosahuje v praxi toho, co bylo dříve považováno za nepředstavitelné a pustili jsme se do odstranění papírování v našich procesech. Pokud se použije vhodné zařízení, přináší digitalizace velmi významné výhody, zejména ve výrobě. Vše je hned aktuální - stačí pár kliknutí.

  Zjistěte více

  Odpovědnost je pro skupinu Umdasch součástí směru

  Umdasch Group Foundation

  Skupina Umdasch si dala za cíl propojit znalosti, podnikání a hodnoty, a tím naplnit odpovědnost, kterou má skupina Umdasch i její součásti vůči společnosti.

  Zjistěte více


Naše vize udržitelnosti?

Pohled všemi směry.

Sedmnáct globálních cílů Organizace spojených národů - Cílů udržitelného rozvoje, zkráceně SDGs - se zabývá klíčovými výzvami udržitelného rozvoje na globální úrovni. Svým závazkem k udržitelnosti chceme přispět k dosažení těchto cílů. V roce 2018 se k nim skupina Umdasch Group přihlásila. Od té doby uplatňujeme SDGs v našich procesech a projektech z hlediska obsahu. Slouží nám jako vodítko a zaručují, že nepracujeme mimo globální potřeby a požadavky, ale aktivně se podílíme na jejich řešení svými výrobky a službami.

Naše životní prostředí

Udržitelnost znamená vydělávat peníze udržitelným způsobem, nejen je udržitelně utrácet.

Snažíme se optimalizovat využívání omezených zdrojů. A co víc, prosazujeme metody a materiály, které mají pozitivní ekologické dopady. Digitální technologie, nové metody a alternativní materiály jsou žádané. Jsou "ekologicky inteligentní" a recyklovatelné.

Data jako základ pro snižování emisí CO2

Kde začít? Nejlépe u sebe. Protože pouze ten, kdo ví, kde se nachází jeho zdroje emisí, je může kontrolovat a eliminovat. Právě to je naším cílem a důvodem, proč počítáme naši firemní uhlíkovou stopu. Nejprve se zaměříme na naše přímé emise, jako je spalování pohonných hmot našich firemních vozidel (oblast 1), a nepřímé emise z výroby nakupované elektřiny, tepla nebo chlazení (oblast 2). Zohledňujeme také vybrané aspekty nepřímých emisí v rámci hodnotového řetězce (oblast 3).

Naši partneři

Sítě vytvářejí vazby

Zejména ochrana klimatu je výzvou, kterou můžeme zvládnout pouze jako jednotné a silné společenství. Partnerství je pro tento úspěch zásadní. Společně s našimi zákazníky, partnery a zaměstnanci vytváříme spravedlivou a ekologicky udržitelnou budoucnost, která všem umožní žít a prosperovat. Jsme otevřeni dialogu, ochotni sdílet své zkušenosti a učit se od našich partnerů.

Naše produkty

Nové metody a inteligentní technologie jsou hnací silou hlavních globálních megatrendů

Udržitelnost výrobku představuje jeho životní cyklus. Jak se získávají suroviny? Jak se zpracovávají? Jak efektivní a ekologický je výrobní proces? A jak je výrobek na konci své životnosti udržitelně recyklován? V našem oboru věnujeme zvláštní pozornost používání našich výrobků. Kvalita výrobku a preciznost zpracování jsou pro jejich životnost rozhodující. Na to se zaměřujeme.

Zaměření na životní cyklus

Jaké množství emisí CO2 je spojeno s výrobkem během celého jeho životního cyklu? Tato otázka je dnes důležitá, protože i zákazníci se musí umět rozhodovat s ohledem na životní prostředí. Odpovědi na tyto otázky může pomoci poskytnout uhlíková stopa výrobku (Product Carbon Footprint - PCF).

Uhlíkově neutrální do roku 2040

Naším cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2040. Důležitým prvním krokem k tomuto cíli je výpočet naší uhlíkové stopy (PCF). Už nyní můžeme poskytnout PCF pro každou položku z celého našeho portfolia výrobků, což také informuje naše zákazníky o tom, jakou měrou přispívají výrobky společnosti Doka k uhlíkové stopě každého zákazníka. PCF nám zároveň umožňuje identifikovat ohniska emisí CO2 v životním cyklu našich výrobků a zavést cílená opatření ke snížení emisí skleníkových plynů. PCF využíváme k tomu, abychom v budoucnu vyvíjeli výrobky šetrné ke klimatu: to je hlavní součást naší klimatické strategie.

Dekarbonizace stavebnictví

Jedno je jasné: betonové stavby musí být udržitelnější, zejména díky nižším emisím CO2. Používání betonových směsí se sníženým obsahem CO2 může významně přispět k dekarbonizaci stavebnictví.

Za tímto účelem vyvíjíme služby a řešení, která našim zákazníkům a partnerům pomáhají vyhledávat a zpracovávat betonové směsi se sníženým obsahem CO2 a bezpečně a produktivně je používat na staveništi.

Naše finance

Jak vnější faktory ovlivňují výdělečnou situaci podniků

Naše strategie růstu je zaměřena na budoucnost. Zároveň se pevně držíme základů našeho úspěchu: stabilní struktury zdrojů, provozu, produktů a zaměstnanců, kteří jsou schopni zvládat krize a jednat nezávisle a samostatně. Investice do nových výrobních zařízení a strojů podle nejnovějších standardů, obnovitelných zdrojů energie a rozšiřování nebo renovace stávajících budov - tyto investice nás udržují v aktuálním trendu, šetrné k životnímu prostředí a konkurenceschopné.

Naši lidé

Co očekáváme od našich zaměstnanců?
Mnoho nových iniciativ!


V přírodě jsou monokultury slepé uličky. V organizacích je to podobné. Diverzita je klíčovým faktorem úspěšných globálních společností. Diverzita znamená spojování různých kultur, dovedností a talentů. Učíme se od sebe navzájem. Vzájemně se inspirujeme. Různorodost je bohatá půda, ve které vyklíčí a vyrostou nové nápady.

Naše vize

Inovace se potkávají s globálními výzvami

V boji proti klimatickým změnám a globálnímu oteplování nám nepomůže ani nákladný greenwashing, ani okázalý eko-marketing. Potřebujeme digitální technologie, nové metody a alternativní materiály.

Odpovědi na tyto důležité sociální, ekologické a ekonomické otázky lze nalézt pouze společnými silami.

Certifikáty

Spokojenost našich zákazníků a zainteresovaných stran je pro nás důležitá. To, že požadavky zákazníků plníme co nejlépe, dokazuje norma ISO 9001. Tuto mezinárodní normu pro řízení kvality splňuje celkem šest pracovišť společnosti Umdasch.

Změny klimatu i nové právní požadavky zvyšují očekávání od podnikového environmentálního řízení. Těmto požadavkům lze vyhovět prostřednictvím certifikace podle environmentální normy DIN EN ISO 14001.

Norma ISO 14001 je důkazem, že společnost přikládá význam odpovědnému využívání přírodních zdrojů.

Certifikovaný systém řízení kvality
podle ISO 9001

Certifikovaný systém řízení kvality
podle ISO 14001

Mnoho výrobků Doka je vyrobeno ze dřeva a materiálů na bázi dřeva. Společnost Doka se už ve fázi výroby snaží využívat tyto cenné, obnovitelné suroviny způsobem, který šetří zdroje.

Dbáme na certifikát FSC nebo PEFC. Tyto certifikáty zaručují, že dřevo pochází z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.

Certifikace FSC
Dřevo z trvale udržitelného lesního hospodářství

Certifikace PEFC
Dřevo z trvale udržitelného lesnictví

Spojte se s námi

Máte nějaké dotazy nebo návrhy k tématu udržitelnosti? Kontaktujte nás - těšíme se na vaše odpovědi.

Julia Weber
Julia WeberHead of Department - Sustainability