calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Porozumět udržitelnosti.

Všichni hovoří o udržitelnosti, ta je však pouhým módním slovem, pokud není skutečně realizována. Již několik desítek let praktikujeme v naši společnosti udržitelnost, neboť ji vnímáme jako důležitou součást hospodárnosti na stavbě.

Udržitelnost má mnoho dimenzí.

Udržitelné produkty a služby

Vysoká kvalita produktů a ochrana před opotřebením materiálu znamenají dlouhou životnost a bezpečnost. Díky certifikacím ISO 9001 a ISO 14001 odpovídají všechny produkty Doka těm nejvyšším nárokům z hlediska kvality a životního prostředí. Z tohoto důvodu je každá nová generace výrobků kompatibilní s již existujícími řadami. Kompatibilita je základním předpokladem pro dlouhý cyklus životnosti výrobků. A prodloužený cyklus životnosti výrobků šetří v každém ohledu zdroje a přispívá tak k pozitivní bilanci efektivity.

Udržitelné obchodní modely

Pronájem místo koupě - udržitelný model Doka, který vychází vstříc stále krátkodobějším zadáním zakázek a zkráceným plánovacím cyklům, a současně ještě šetří zdroje v podobě energií a surovin. Úspory nabízí zákazníkům Doka také výroba bednění Doka, např. nižší náklady montáže a usnadnění pracovních procesů. Zde se jednotky bednění udržitelným způsobem vyrábí na míru, k čemuž dochází kombinací stávajících systémů Doka s individuálními řešeními. A servis bednění Doka prodlužuje životnost, poskytuje bezpečnost a šetří díky bezvadně fungujícímu materiálu čas a náklady.

Udržitelná logistika

Významným faktorem pro dokonalý průběh stavby je logistika. K tomu využívá Doka svá mezinárodní logistická centra. Tato zajišťují díky blízkosti k zákazníkům vysokou dostupnost,flexibilní a rychlou dodávku na stavbu. A kromě toho: Krátké přepravní vzdálenosti snižují udržitelně emise CO2.

Vzdělání a další vzdělávání jako faktor udržitelnosti

Dobře vyškolení zaměstnanci jsou nejen chytré, ale především také vysoce motivované pracovní síly, zaměřené na řešení. To je důležité, neboť stavební projekty jsou stále komplexnější a vyžadují stále vyšší efektivitu. Proto Doka hodně investuje do neustálého dalšího vzdělávání svých zaměstnanců. Odměnou je za to nadprůměrně dlouhá doba zaměstnání v podniku.

Bezpečnost na stavbě

Ale také bezpečnost uživatelů má pro společnost Doka nejvyšší prioritu. Proto byla založena důležitá iniciativa Doka Safety, která díky rozsáhlým bezpečnostním školením zákazníků přímo na místě vytváří výrazné povědomí o této tématice. Neboť bezpečnost motivuje zaměstnance na stavbě k nejvyšším výkonům a snižuje riziko, že se stavba v nejhorším případě pozastaví. Studie v mezičase dokazují: "Return-on-prevention" lze hodnotit faktorem 2,2.