calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Uhlíková stopa výrobku

Udržitelnost založená na datech

Transparentnost pro udržitelnost:
Jak uhlíková stopa výrobků přispívá k ekologičtější budoucnosti

V posledních několika letech nabývá na významu otázka emisí skleníkových plynů, které vznikají během celého životního cyklu výrobku, a jejich dopadu na klima. Uhlíková stopa výrobku (PCF) může pomoci poskytnout potřebné odpovědi a ještě mnohem více.

Uhlíková stopa výrobku (PCF) měří celkové emise skleníkových plynů (GHG) vyprodukované výrobkem ve všech příslušných fázích jeho životního cyklu. PCF je klíčovým ukazatelem příspěvku výrobku ke změně klimatu, a poskytuje tak cenný nástroj pro společnosti a spotřebitele, kteří chtějí vyhodnotit dopad jednotlivých výrobků na životní prostředí a zavést cílená opatření ke snížení emisí skleníkových plynů.

Tým společnosti Doka, která je v oboru bednění na prvním místě, již provedl hodnocení životního cyklu podle normy ISO 14044 pro více než 6 000 výrobků. Společnost Doka poskytuje svým zákazníkům údaje a odborné znalosti na téma uhlíkové stopy již od roku 2022.

Doka Framax Xlife plus
  Staveniště s inženýrem Doka

  Splnění požadavků na udržitelnost

  Stavební průmysl je zodpovědný za téměř 40 % celosvětových emisí. Dekarbonizace tohoto odvětví má zásadní význam. Proto se ve veřejných zakázkách stále častěji požaduje transparentnost, která po dodavatelích vyžaduje, aby zveřejňovali emisní stopu CO2 stavenišť a výrobků. Ve společnosti Doka vás podpoříme ve vašem poslání úspěšně splnit nové požadavky na udržitelnost.

  Dva trámy Doka

  Rozhodování na základě důkazů

  Jako zákazník společnosti Doka můžete porovnat uhlíkovou stopu našich výrobků a činit informovaná a ekologická rozhodnutí. Tímto způsobem můžete zlepšit CO2 stopu své společnosti.

  Nákladní vůz Doka v loděnici

  Dekarbonizace dodavatelského řetězce

  Směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD), kterou v roce 2022 schválil Evropský parlament, bude vyžadovat, aby většina společností vypočítávala své emise skleníkových plynů na širokém základě. To zahrnuje přímé i nepřímé emise z předcházejících i navazujících dodavatelských řetězců. Našim zákazníkům pomáháme vypočítat jejich "emise Scope 3" tím, že jim poskytujeme potřebné údaje o našich výrobcích.

  Logo Net Zero by 2040

  Základ pro udržitelný vývoj výrobků a cílená opatření ke snížení emisí

  PCF pro nás není konečným cílem, ale nástrojem k identifikaci ohnisek emisí CO2 v průběhu celého životního cyklu výrobku. Umožňuje nám přijmout cílená opatření k účinnému snížení emisí skleníkových plynů našeho současného portfolia výrobků. Naše zjištění z uhlíkové stopy výrobků zapracováváme také do nových vývojových projektů. To zahrnuje použití správných materiálů a snížení spotřeby materiálu při zachování stejné nosnosti. Naším konečným cílem je vytvořit přirozeně udržitelné výrobky, které budou hrát klíčovou roli v dosažení naší strategie nulových čistých emisí do roku 2040.

Jak mohu získat přístup k datům PCF společnosti Doka?

V současné době jsou údaje PCF pro požadované bednicí výrobky Doka k dispozici v elektronické podobě na základě individuální žádosti. S žádostí o pomoc se obraťte na určenou kontaktní osobu společnosti Doka.

Jsou údaje PCF k dispozici také pro produkty k pronájmu?

Rozlišujeme mezi pronájmem a případy použití. PCF můžeme také vypočítat na poměrném základě pro příslušnou dobu pronájmu bednění.

Jsou údaje PCF k dispozici také pro řešení lešení, jako je Ringlock?

Pracujeme na tom a brzy budou k dispozici údaje o našich lešenářských řešeních.

Kontakt

Julia Weber
Julia WEBERVedoucí oddělení řízení udržitelnosti společnosti Doka