calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Prohlášení o ochraně osobních údajů Doka.com

Informační povinnost podle GDPR
Stav: 2024

I. Předmět prohlášení

Spol. „Doka“ (Doka GmbH, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Rakousko; odpovědná osoba podle GDPR) bere ochranu osobních údajů vážně. Z tohoto důvodu zpracovává spol. Doka osobní údaje samozřejmě v souladu s požadavky platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

„Osobní údaje“ jsou veškeré informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, jakož i IP adresa.

Toto prohlášení má za cíl informovat návštěvníky (dále jen „Vy“, „Vám“, „Váš“ nebo „Vaše“) o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů na následujících „webových stránkách“, přičemž jednotlivé webové stránky nepoužívají vždy všechny zde vyjmenované cookies nebo aplikace a případně mají vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů:

II. Zpracování obecně

Spol. Doka zpracovává osobní údaje na svých webových stránkách na základě Vašeho souhlasu(Použití všech souborů cookies, které nejsou technicky nezbytně nutné; možnosti odhlášení viz níže; navázání kontaktu přes formulář nebo e-mail, newsletter), jakož i k plnění jejích smluvních povinností a v oprávněném zájmu k zajištění bezpečného prodeje (online obchod).

Doka je oprávněna zadávat zpracování Vašich osobních údajů v rámci předpisů ochrany údajů zcela nebo částečně externím dodavatelům, kteří pro společnost Doka působí jako zpracovatelé dle čl. 4 odstavec 8 GDPR. Externí dodavatelé nás podporují např. při technickém provozu a podpoře webových stránek a aplikací, řízení dat, poskytování a plnění služeb, marketingu a analýzách webových stránek a aplikací. Doka nadále nese zodpovědnost za ochranu předaných údajů, společností Doka pověření dodavatelé zpracovávají Vaše osobní údaje výhradně na základě našich pokynů a zadání. Vše je zajištěno přísnými smluvními ujednáními, technickými a organizačními opatřeními a další kontrolou z naší strany.

K přenosu Vašich dat na třetí stranu (zpracovatele) v zásadě nedochází, ledaže jsme k tomu povinni ze zákona, předávání údajů je nutné k provedení našich smluvních povinností nebo jste dříve výslovně souhlasili s předáním Vašich údajů.

Při pouhém informativním používání naší webové stránky, tj. pokud se neregistrujete nebo nepředáváte informace jiným způsobem, shromažďujeme pouze osobní údaje, přenášené Vaším prohlížečem. Pokud tedy navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme následné uvedené údaje, které jsou pro nás z technického hlediska nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytnout a zajistit její stabilitu a bezpečnost: IP adresa, datum a přesný čas dotazu, rozdíl časových pásem k Greenwichskému času (GMT), obsah požadavku (konkrétní strana), stav přístupu/stavový kód HTTP, každý objem přenesených dat, webová stránka, z níž přichází požadavek, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a verze softwaru prohlížeče, počet, délka a doba spuštění, používané vyhledávače a klíčová slova, typ prohlížeče, velikost obrazovky a operační systém.

Co se týče použití cookies viz „Používání cookies“ níže.

Na našich webových stránkách uvádíme také odkazy na jiné webové stránky; to je pouze pro informační účely. Tyto webové stránky nejsou pod naší kontrolou, a tudíž nespadají do ustanovení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Aktivujete-li určitý odkaz, je možné, že provozovatelé těchto webových stránek o Vás shromáždí údaje a ty zpracují podle svého prohlášení o ochraně osobních údajů, které se může odlišovat od naši verze.

Osobní údaje, které předává Váš prohlížeč při čistě informativním využití našich webových stránek a které Doka shromažďuje („protokolové soubory“), jsou běžně uchovávány po dobu 3 měsíců. Po tomto období jsou údaje z protokolového souboru v našich systémech používány pouze pro účely detekce poruch a zajištění bezpečnosti.

Doka uchovává Vaše osobní údaje všeobecně jen tak dlouho, jak to vyžaduje účel, pro který byly shromažďovány. V každém případě proto Doka uchovává Vaše údaje po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi. Po tomto období ukládá Doka Vaše osobní údaje za účelem naplnění zákonem uložených povinností uchovávání údajů (např. splnění povinnosti uchovávat doklady po dobu 7 let dle příslušných daňových předpisů a nařízení dle práva společností). Pokud je to nutné, může Doka uchovávat Vaše údaje tak dlouho, dokud nebyly promlčeny potenciální právní nároky vůči společnosti Doka; u určitých nároků může zákonná promlčecí lhůta obnášet až 30 let.

Pokud nejsou jiné oprávněné důvody pro další uchovávání osobních údajů, jsou tyto vymazány nebo anonymizovány.

III. Zpracování zvlášť

Online obchod

Pro splnění Vašich dotazů, objednávek a zakázek v online obchodu, zpracováváme dále jmenované osobní údaje: jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa, heslo, datum narození, firma, kontaktní osoba, registrační číslo v obchodním rejstříku, DIČ, telefonní číslo, číslo faxu, dodavatelská adresa a fakturační adresa, údaje o kreditní kartě, číslo účtu.

Co se týče použití cookies v online obchodu viz „Používání cookies“ níže.

Newsletter

Prostřednictvím newsletteru informuje spol. Doka o aktuálních tématech, novém vývoji a nabídce. Pokud se chce uživatel přihlásit k odběru newsletteru uvedeného na webových stránkách, je potřeba e-mailová adresa i informace, které dovolují ověřit, zda je uživatel také vlastníkem uvedené e-mailové adresy, příp. zda vlastník e-mailové adresy rovněž souhlasí s přijetím newsletteru.

Pro přihlášení k newsletteru je zapotřebí e-mailová adresa. Při registraci se ukládá IP adresa a datum přihlášení. Tento postup poskytuje zabezpečení pro případ zneužití e-mailové adresy třetí osobou a přihlášení se k odběru newsletteru bez vědomí oprávněného uživatele. Spol. Doka používá tyto údaje výhradně pro zasílání požadovaných informací.

Pro přihlášení newsletteru v online obchodě je nutná i e-mailová adresa, jméno, příjmení a titul.

Zasílání provádí spol. Network & Internet GmbH („eworx“, Hanriederstraße 25, 4150 Rohrbach-Berg, Rakousko; zpracovatel ve smyslu GDPR). Když se uživatel přihlásí k odběru newsletteru, dojde při registraci k přenosu zadaných údajů na spol. eworx, kde budou uloženy. Po registraci obdrží uživatel od spol. erwox e-mail s výzvou potvrzení přihlášení na odkaz (“double opt-in“). Spol. erwox nabízí možnosti analýzy ohledně otvírání a využívání newsletteru. Objednáním newsletteru souhlasíte s tím, že budou zpracovány veškeré uvedené údaje. Souhlas k uchovávání údajů, e-mailové adresy i jejich používání pro newsletter můžete kdykoliv zrušit. Zrušení lze provést prostřednictvím odkazu v newsletteru nebo sdělením spol. Doka.

Kontaktní formulář

Zadané údaje ve formuláři jsou uloženy za účelem zpracování dotazu a pro případ doplňujících otázek u spol. Doka. Odesláním formuláře prohlašujete, že souhlasíte s tím, že jsou shromažďovány a zpracovávány Vaše údaje.

Při použití kontaktního formuláře shromažďuje spol. Doka následující údaje: podnik/organizace, oblast podnikání, velikost podniku, oblast činnosti, pozice, pohlaví, jméno/příjmení, adresa/PSČ/město, země, telefonní číslo, e-mailová adresa, faxové číslo, zpráva, zákaznické číslo, IČO, datum,kontaktní osoba, odesílatel, titul.

Používání cookies a aplikací třetích stran poskytujících služby

Při používání webových stránek jsou navíc ukládány „cookies“ na přístupovém přístroji návštěvníka. Cookies jsou malé soubory, které umožňují ukládat na přístupovém přístroji (PC, smartphone nebo podobně) s ním související informace. Slouží k uživatelské přívětivosti webové stránky, a tím i uživateli (např. uchovávání přístupových údajů) a dále ke shromažďování statistických údajů k používání webových stránek a jejich analýze za účelem zlepšení nabídky. Uživatel může používání cookies ovlivnit. Většina prohlížečů nabízí možnost ukládání cookies omezit nebo ji zcela zabránit. Je však zdůrazněno, že bez cookies dochází k omezení použití a zejména komfortu používání.

Při použití online obchodu se rovněž ukládají cookies na PC návštěvníka k umožnění dohledání pohybů v online obchodě, používání nákupního košíku a opětovnému rozpoznání návštěvníků při opakované návštěvě naší webové stránky.

Naše webové stránky používají následující druhy cookies, jejichž rozsah a způsob fungování jsou vysvětleny dále:

Přechodně uložené cookies:

Přechodně uložené cookies se automaticky vymažou při uzavření Vašeho prohlížeče. Do této skupiny patří zejména session-cookies. Ty ukládají takzvaný session ID, pomocí něhož se nechají přiřadit různé dotazy Vašeho prohlížeče ke společné relaci. To umožní, aby byl Váš počítač znovu rozpoznán po návratu na naší webovou stránku. Tyto session-cookies se vymažou při odhlášení nebo uzavření prohlížeče. Abyste mohli používat nákupní košík a pokladnu v online obchodě, musí být rovněž povoleny cookies vztahující se k příslušné relaci. Pokud zákazník obecně nechce nebo nemůže akceptovat cookies, existuje možnost provést objednávku e-mailem telefonem nebo faxem.

Trvalé cookies:

Trvalé cookies se po uplynutí určité doby automaticky vymažou, její délka se může v závislosti na typu lišit. V nastavení Vašeho prohlížeče můžete cookies kdykoliv sami vymazat. Přispívají k uživatelské přívětivosti (mimo jiné zobrazení obsahu na adekvátním místě) a slouží k analýze webových stránek (viz „Google Analytics“). K provedení jejich služeb se navíc nasazují cookies pluginy (viz níže).

Na webových stránkách se v zásadě používají následující cookies:

Název
Účel a doba expirace
Kategorie
PHPSESSID
Uchovává přednostní nastavení uživatele, aby bylo automaticky k dispozici při příští návštěvě; relace.
nezbytné
country; Selectedcountry
Tento soubor cookie se používá k ukládání informací o tom, z jakých zemí jsou uživatelé webové stránky a jaká je jejich jazyková preference. Navštíví-li uživatel naše webové stránky znovu, bude tento soubor cookie přečten a zobrazeny údaje pro danou zemi.
nezbytné
hideLanguageHintUs
Pokud stránku doka.com navštíví IP adresa z USA, nedojde k předání přes službu Locator na doka.com/us/index. Uživatel zůstane na mezinárodní verzi a obdrží zprávu. Pokud by nedošlo k zobrazení této zprávy nebo uživatel již potvrdil informaci o daném souboru cookies, bude použit soubor cookie „hideLanguageHintUs“.
nezbytné
acceptcookie
Navštíví-li uživatelé webové stránky Doka, zobrazí se zpráva ohledně cookies. Souhlasí-li uživatelé s používáním cookies, bude nasazen soubor acceptcookie a zpráva o souboru cookie bude při opětovné návštěvě skryta.
nezbytné
Language
Ukládají se jazyková nastavení uživatele, aby pří příštím spuštění stránky došlo k automatickému nastavení jazyka.
nezbytné
ISAWPLB
Tento soubor cookie (ISA Web Publishing Load Balancing) se používá při použití více serverů Web Front End v serveru ISA Server TMG. Dotazy jsou tedy směrovány na stejný server.
nezbytné
acceleratorSecureGUID und
cpAcceleratorSecureGUID
Jedná se o symboly pro bezpečnou relaci.
nezbytné
JSESSIONID
Tímto souborem cookies se přiděluje jednoznačné číslo pro relaci uživatele. Je nutné, aby webová stránka fungovala; relace.
nezbytné
hide_cookieoverlay_v2
hide_cookieoverlay__medium
performance-cookies_allowed_v2
performance-cookies_allowed__medium
socialmedia-cookies_allowed_v2
Tyto soubory cookies jsou používány pro uložení Vašich preferovaných nastavení v aplikacích třetích stran.nezbytné
popup_close_<"POPUPID">
Tyto soubory cookie zabraňují opakovanému zobrazování jednotlivých vyskakovacích oken; platnost: 1 rok
nezbytné

Aplikace třetích stran nabízejících služby:

Aplikace:

Google Analytics

Poskytovatel:

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA („Google“)

Popis:

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu analýzy webu spol. Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. Informace ohledně používání těchto webových stránek, vygenerované prostřednictvím cookies, se obvykle přenášejí na server spol. Google v USA a ukládají se tam. V případě aktivace anonymizace IP na těchto webových stránkách (_gat._anonymizeIp) dojde v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru napřed ke zkrácení Google IP adresy. Pouze ve výjimečných případech se na server spol. Google v USA přenese celá adresa a až tam dojde ke zkrácení. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude spol. Google používat tyto informace k vyhodnocení používání aplikace, k sestavení zpráv o činnosti webových stránek a dále k poskytování služeb souvisejících s užíváním webových stránek a internetu vůči provozovateli webové stránky. IP adresa přenesená prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji spol. Google. Ukládání cookies lze zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče; upozorňujeme na to, že v takovém případě nelze plně využít veškeré funkce těchto webových stránek. Kromě toho lze zabránit shromažďování údajů generovaných prostřednictvím cookies a souvisejících s užíváním aplikace (včetně Vaší IP adresy) ve spol. Google, jakož i zpracování těchto údajů spol. Google instalací pluginu prohlížeče.

Spol. Google nabízí pro většinu běžných prohlížečů doplněk (add-on) k deaktivaci , který nabízí větší kontrolu toho, které údaje jsou shromažďovány spol. Google ke spuštěným webovým stránkám. Tento doplněk (add-on) sdělí jazyku JavaScript (ga.js) Google Analytics, že nesmí dojí k přenosu žádných informací o používání webové stránky na Google Analytics. Deaktivace doplňku (add-on) pro prohlížeč Google Analytics však nezabrání tomu, aby došlo k přenosu informací na spol. Doka nebo jiné případně použité služby webové analýzy.

Na našich webových stránkách používáme následující Google cookies:
„_ga“ Tento soubor cookie používá Google Analytics pro rozlišení návštěvníků webové stránky, příp. zpětné vysledování délky návštěvy stránky, doba expirace 2 roky; (Funkčnost & statistika)
„_gat“ Tento soubor cookie od Google Analytics se používá ke kontrole a omezení počtu požadavků u serverů, doba expirace 10 minut; (Funkčnost & statistika)
„_gid“ Tento soubor cookie se používá k rozlišování mezi uživateli. Doba expirace 24 hodin. (Funkčnost & statistika)
„_gali" Tento soubor cookie je využíván Zdokonaleným Systémem Odkazů pro rozšířené propojení nástrojů Google Analytics s cílem zlepšit správnost přehledu uživatelů v rámci stránky tím, že automaticky rozlišuje mezi více odkazy na stejnou adresu URL v rámci jedné stránky pomocí identifikátorů prvků odkazu. (Funkčnost & statistika)
„_gcl_au“ Tento soubor cookie používá Google AdSense pro experimentování s reklamní efektivitou na webových stránkách, které využívají jejich služby. Expirace 3 měsíce (Funkčnost & statistika)

Navštívením našich webových stránek získá spol. Google informaci, že jste vyvolali příslušnou podřízenou stránku našich webových stránek a osobní údaje uvedené v bodě 2. To proběhne nezávisle na tom, zda jsou přihlášení přes váš Google účet nebo ne. Pokud jste přihlášení u Googlu, Vaše údaje budou přiřazeny přímo k Vašemu účtu. Pokud to nechcete, musíte pse před použitím této služby odhlásit od Googlu. Spol. Google používá Vaše údaje k účelům reklamy, výzkumu trhu a tvorbě webových stránek v souladu s poptávkou. Máte právo vznést námitku proti tomuto používání Vašich údajů, musíte se ale přímo obrátit na spol. Google.

Zrušení souhlasu:

doplněk prohlížeč k deaktivaci Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Cookies od Google Analytics lze také spravovat přes naše všeobecné nastavení souborů cookies. V bodě "Funkčnost& statistika" můžete v našem nastavení Cookies souhlasit s použitím této služby nebo ji zamítnout.

Další informace k účelu a rozsahu shromažďování údajů obdržíte v prohlášení o ochraně osobních údajů spol. Google, které najdete na adrese http://www.google.en/intl/en/policies/privacy

Kategorie příjemců: poskytovatelé marketingových služeb

Aplikace:
Bing Universal Event Tracking (UET)

Poskytovatel:
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft”)

Popis:
Doka používá službu Bing Universal Event Tracking (UET) firmy Microsoft Corporation. Použití Bing-tagu umožňuje zjišťování a ukládání uživatelských interakcí na obou stranách a tím i zobrazování cílené reklamy určitým uživatelským skupinám. Ze zjištěných a uložených údajů vytváří Microsoft pseudonymizované uživatelské profily. Data jsou přenesena na server v USA a uložena po dobu 180 dní. Díky UET je také uložena IP-adresa a Microsoft-cookie “MUID“ (s dobou expirace 13 měsíců). Microsoft-Cookie obsahuje GUID (Global Unique Identifier), tedy ID, které může být přiřazeno prohlížeči uživatele nebo samotnému uživateli (pokud se přihlásil na účet Microsoft. Informace o účelu a rozsahu zjišťovaných dat obdržíte v prohlášení o ochraně osobních údajů Microsoft, které naleznete zde: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Zrušení souhlasu:
Používání Microsoft cookies lze spravovat a zakázat deaktivací cookies prostřednictvím prohlížeče nebo všeobecných nastavení souborů cookie. Microsoft může prostřednictvím Cross-Device-Tracking sledovat chování uživatele na několika elektronických zařízeních. To umožňuje Microsoftu zobrazovat personalizovanou reklamu. Toto chování lze deaktivovat zde https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

V bodě "Marketing" můžete v našem nastavení Cookies souhlasit s použitím této služby nebo ji zamítnout.

Aplikace:

Facebook Plug-In

Poskytovatel:

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“)

Popis:

Doka používá plug-iny ze sociální sítě Facebook. Zásuvné moduly Facebook lze zjistit na stránce Facebook, na Facebooku nebo jako tlačítko "Líbí se mi". Pokud jsou tyto stránky navštěvovány z Facebooku, je mezi prohlížečem a serverem Facebook vytvořeno přímé spojení plug-in. To umožňuje Facebooku získat informace o tom, že webové stránky byly navštíveny s konkrétní IP adresou. Pokud je kliknuto na tlačítko "Like" v době kdy je uživatel přihlášen na Facebooku, obsah na těchto webových stránkách může být spojen s konkrétním Facebook profilem. Doka není informována o obsahu přenášených dat a jejich použití Facebookem. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně soukromí na Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Zrušení souhlasu:

Pokud nechcete, aby společnost Facebook spojovala vaše návštěvy na těchto webových stránkách s vaším uživatelským účtem Facebook, odhlaste se prosím od vašeho účtu. www.facebook.com

Pokud navštěvujete jednu z našich prezentací na sociálních sítích, zodpovídá Doka a aplikace sociálních médií/síť sociálních médií jako dozor společně s provozovatelem platformy sociálních médií za aktivity zpracování osobních údajů iniciovaných Vaší návštěvou. Vaše práva (viz vysvětlení v bodě IV.) můžete zásadně uplatnit vůči společnosti Doka a vůči provozovateli portálu sociálních médií.

Prosím dbejte na to, že Doka má i přes společnou zodpovědnost s provozovatelem portálu sociálních médií pouze omezený vliv na aktivity zpracování osobních údajů portálů sociálních médií.

V bodě "Funkčnost& statistika" můžete v našem nastavení Cookies souhlasit s použitím této služby nebo ji zamítnout.

Aplikace:

Pixel pro sledování chování návštěvníků od Facebooku

Poskytovatel:

Facebook

Popis:

Spol. Doka používá na těchto stránkách “pixel pro sledování chování návštěvníků” od Facebooku. Tímto způsobem lze sledovat chování uživatelů poté, co byli kliknutím na zobrazení reklamy na Facebooku přesměrováni dále na webové stránky poskytovatelů. Tento postup slouží k vyhodnocení účinnosti zobrazení reklam na Facebooku pro statistické účely a účely výzkumu trhu a přispívá k optimalizaci budoucích opatření v oblasti reklamy. Získané údaje jsou pro spol. Doka anonymní, takže neexistuje možnost odvodit z nich totožnost uživatele. Tyto údaje od spol. Facebook jsou však ukládány a zpracovávány, aby bylo možné spojení na příslušný uživatelský profil a spol. Facebook je mohla používat pro vlastní reklamní účely v souladu se směrnicí o užívání dat spol. Facebook - (https://www.facebook.com/about/privacy). Uživatel může umožnit Facebooku i jeho partnerům umožnit zapínání zobrazování reklam na Facebooku i mimo něj. K těmto účelům může být na přístupovém přístroji uložen soubor cookie. K těmto účelům mohou být na přístupovém zařízení ukládány cookies. Na našich stránkách používáme následující cookies: „_fpb“, „fr“, „tr“. Tyto soubory cookies jsou používány Facebookem pro zobrazení řady reklamních produktů.

Zrušení souhlasu:

Zrušení u Facebooku: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

V bodě "Marketing" můžete v našem nastavení Cookies souhlasit s použitím této služby nebo ji zamítnout.

Aplikace:

Plugin od Youtube

Poskytovatel:

YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA

Popis:

Spol. Doka používá pro propojení videí mimo jiné plugin stránky YouTube provozované spol. Google. Pokud uživatel navštíví internetovou prezentaci spol. Doka s pluginem od Youtube, nastane připojení k serverům YouTube. Tímto se na server YouTube předá informace, které internetové stránky byly navštíveny spol. Doka. Pokud je uživatel nadto přihlášen na svém účtu YouTube, umožní YouTube přiřadit procházení stránek přímo k osobnímu uživatelskému profilu.

Zrušení souhlasu:

Tomuto přiřazení lze zabránit odhlášením se z účtu na YouTube i dalších uživatelských účtů spol. YouTube LLC, případně Google Inc a vymazáním příslušných souborů cookies: www.youtube.com

Pokud navštěvujete jednu z našich prezentací na sociálních sítích, zodpovídá Doka a aplikace sociálních médií/síť sociálních médií jako dozor společně s provozovatelem platformy sociálních médií za aktivity zpracování osobních údajů iniciovaných Vaší návštěvou. Vaše práva (viz vysvětlení v bodě IV.) můžete zásadně uplatnit vůči společnosti Doka a vůči provozovateli portálu sociálních médií.

Prosím dbejte na to, že Doka má i přes společnou zodpovědnost s provozovatelem portálu sociálních médií pouze omezený vliv na aktivity zpracování osobních údajů portálů sociálních médií.

V bodě "Funkčnost& statistika" můžete v našem nastavení Cookies souhlasit s použitím této služby nebo ji zamítnout.

Aplikace:

Vimeo Plug-In

Poskytovatel:

Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA („Vimeo“)

Popis:

Na těchto stránkách se používají pluginy od spol. Vimeo.com. Když uživatel vyvolá internetové stránky, které jsou opatřeny pluginem Vimeo, dojde je spojení se servery Vimeo a zobrazení pluginu. Jsou-li při tom uživatelé jako členové přihlášeni k Vimeo, přiřadí Vimeo tyto informace k příslušnému uživatelskému osobnímu uživatelskému účtu této platformy. Tomuto přiřazení se dá však zabránit tím, že se uživatel před použitím internetové stránky spol. Doka odhlásí od svého uživatelského účtu na Vimeo a vymaže příslušné soubory cookies od platformy Vimeo. Další informace ke zpracování údajů a pokynů k ochraně údajů ze strany spol. Vimeo najdete na adrese https://vimeo.com/privacy

Zrušení souhlasu:

Tomuto přiřazení se dá však zabránit tím, že se uživatel před použitím internetové stránky spol. Doka odhlásí od svého uživatelského účtu na Vimeo a vymaže příslušné soubory cookies od platformy Vimeo. www.vimeo.com

Pokud navštěvujete jednu z našich prezentací na sociálních sítích, zodpovídá Doka a aplikace sociálních médií/síť sociálních médií jako dozor společně s provozovatelem platformy sociálních médií za aktivity zpracování osobních údajů iniciovaných Vaší návštěvou. Vaše práva (viz vysvětlení v bodě IV.) můžete zásadně uplatnit vůči společnosti Doka a vůči provozovateli portálu sociálních médií.

Prosím dbejte na to, že Doka má i přes společnou zodpovědnost s provozovatelem portálu sociálních médií pouze omezený vliv na aktivity zpracování osobních údajů portálů sociálních médií.

V bodě "Funkčnost& statistika" můžete v našem nastavení Cookies souhlasit s použitím této služby nebo ji zamítnout.

Aplikace:

Plugin internetové databáze Sketchfab

Poskytovatel:

Sketchfab, Inc., Sketchfab HQ, 1123 Broadway #501 (25th St), New York City, NY 10010 US („Sketchfab“)

Popis:

Spol. Doka používá mimo jiné pluginy stránky sketchfab.com, provozované spol. Sketchfab, Inc. Navštíví-li webové stránky spol. Doka uživatelé, kteří jsou vybaveni pluginem Skechfab, dojde k vytvoření spojení k serverům Sketchfab a sdělením na prohlížeč uživatele k zobrazení pluginu na internetové stránce. Pokud jsou uživatelé přihlášení na svém účtu Sketchfab, umožňují této společnosti přiřadit jejich chování při pohybu na internetu přímo jejich osobnímu profilu.

Zrušení souhlasu:

Tomuto postupu se dá zabránit odhlášením z účtu Sketchfab: www.sketchfab.com

V bodě "Funkčnost& statistika" můžete v našem nastavení Cookies souhlasit s použitím této služby nebo ji zamítnout.

Aplikace:

Plugin Watchado

Poskytovatel:

whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Vídeň, Rakousko („Whatchado“)

Popis:

Spol. Doka používá k propojení videí na webové stránky mimo jiné pluginy stránky watchado.com provozované spol. Whatchado. Whatchado provozuje spol. whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Vídeň, Rakousko („Whatchado“) Budou-li vyvolány webové stránky Doka s tímto pluginem, dojde ke spojení se servery Whatchado. Jsou-li uživatelé přihlášeni ke svému účtu Whatchado, umožní Whatchado přiřadit jejich chování při pohybu na internetu osobnímu profilu uživatele.

Zrušení souhlasu:

Tomu se zabrání odhlášením od uživatelského účtu: www.whatchado.com

V bodě "Funkčnost& statistika" můžete v našem nastavení Cookies souhlasit s použitím této služby nebo ji zamítnout.

Aplikace:

Mandrill

Poskytovatel:

Rocket Science Group, LLC, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA („Mandrill“)

Popis:

Spol. Doka využívá služby Mandrill. Přitom dochází k přenosu kontaktních údajů, jako je e-mailová adresa, oslovení, jméno a příjmení, i obsah e-mailu na Mandrill, kde se ukládají. Tato služba spravuje údaje o tom, kdy byly e-maily zaslané spol. Doka přečteny a otevřeny v nich obsažené odkazy. Tato služba také shromažďuje údaje o tom, jak často byl e-mail otevírán a o jakou IP adresu, e-mailového klienta a operační systém se jedná. The Rocket Science Group, LLC se účastní štítu EU-USA na ochranu soukromí-rámcového programu amerického ministerstva obchodu a Evropské komise, pokud je o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z členských států Evropského hospodářského prostoru. Zde obdržíte informace o tom které údaje v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí The Rocket Science Group, LLC shromažďuje, používá a k jakým účelům: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG. Další informace o službě Mandrill a její ochraně údajů naleznete zde: http://mailchimp.com/legal/privacy/

Zrušení souhlasu:

Služba Mandriil se využívá při používání kontaktních formulářů na doka.com. Nechcete -li tuto službu používat, doporučujeme navázat kontakt se spol. Doka pomocí kontaktních údajů uvedených na příslušných webových stránkách.

Aplikace:

GeoLite2

Poskytovatel:

MaxMind, Inc. 14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451 USA („MaxMind“)

Popis:

Geolite 2 se používá k určení IP adresy, abyste měli k dispozici správnou verzi online obchodu dle Vaší země. Data Geolite 2 vytváří spol. MaxMind. Podrobnější informace naleznete na: https://www.maxmind.com/en/privacy-policy

Zrušení souhlasu:

Navázání kontaktu se spol. Doka (viz níže)

Aplikace:

Fonts.com

Poskytovatel:

Monotype, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA ("Monotype")

Popis:

Doka využívá Web Font Services od fonts.com. V rámci poskytování Web Fonts již nejsou evidovány nebo zpracovávány žádné osobní údaje. Zobrazení stránek se sice v rámci Web Font Tracking počítá, ale IP-číslo, ze kterého je stránka zobrazována, je ukládána v anonymizované podobě.

Aplikace:
Issuu Plug-In

Poskytovatel:
Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA

Popis:
Společnost Doka používá na těchto webových stránkách zásuvný modul platformy pro digitální publikování Issuu Inc., který umožňuje zobrazovat některé naše publikace a časopisy jako elektronické noviny. Pokud uživatel navštíví stránky Doka s integrovaným pluginem Issuu, dojde k přímému spojení se servery Issuu. Poskytovatel nastavuje soubory cookie a přenáší osobní údaje, jako je IP adresa a informace o čase a délce používání, na servery Issuu, které se nacházejí v USA. To platí i v případě, že uživatel není přihlášen ke službě Issuu nebo nemá účet u Issuu. Pokud jsou uživatelé přihlášeni ke svému účtu Issuu, bude poskytovatel moci přiřadit chování při surfování přímo k osobnímu profilu uživatele. Tomu lze zabránit odhlášením z účtu Issuu. Další informace o nakládání s údaji uživatelů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Issuu na adrese: https://issuu.com/legal/privacy. Informace o souborech cookie používaných společností Issuu naleznete zde: https://issuu.com/legal/cookies.

Zrušení souhlasu:
Pokud nechcete, aby společnost Issuu spojovala vaše návštěvy na těchto webových stránkách s vaším uživatelským účtem Issuu, odhlaste se prosím od vašeho účtu. www.issuu.com

Pokud navštěvujete jednu z našich prezentací na sociálních sítích, zodpovídá Doka a aplikace sociálních médií/síť sociálních médií jako dozor společně s provozovatelem platformy sociálních médií za aktivity zpracování osobních údajů iniciovaných Vaší návštěvou. Vaše práva (viz vysvětlení v bodě IV.) můžete zásadně uplatnit vůči společnosti Doka a vůči provozovateli portálu sociálních médií.

Prosím dbejte na to, že Doka má i přes společnou zodpovědnost s provozovatelem portálu sociálních médií pouze omezený vliv na aktivity zpracování osobních údajů portálů sociálních médií.

V bodě "Funkčnost& statistika" můžete v našem nastavení Cookies souhlasit s použitím této služby nebo ji zamítnout.

Aplikace:

Google Maps

Poskytovatel:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”)

Popis:

Doka používá služby Google Maps společnosti Google LLC ("Google"). Pokud navštívíte podstránku www.doca.com, do které je vložena služba Google Maps, jsou společnosti Google předávány údaje o Vašem uživatelském chování při využití Google Maps a společností Google jsou následně zpracovávány. Google zpracovává tyto údaje jako uživatelský profil, který je použit pro účely marketingového výzkumu nebo k úpravám Google Maps na základě potřeb uživatelů. Pokud jste zákazníkem společnosti Google a přihlásili jste se k některé službě Google, budou tyto údaje propojeny přímo s Vašim účtem Google.

Zrušení souhlasu:

Pokud tomu chcete zabránit, musíte se před návštěvou našich stránek u Google odhlásit. Další informace o ustanoveních pro ochranu osobních údajů společnosti Google naleznete na: www.google.com/intl/en/policies/privacy

V bodě "Funkčnost& statistika" můžete v našem nastavení Cookies souhlasit s použitím této služby nebo ji zamítnout.

Aplikace:
Google Tag Manager (GTM)

Poskytovatel:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“)

Popis:
Společnost Doka používá nástroj Google Tag Manager, který provozuje společnost Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko, a který umožňuje spravovat tagy webových stránek prostřednictvím jednotného rozhraní. Tagy jsou části kódu, například HTML nebo JavaScript, které se na webových stránkách používají pro účely analýzy nebo marketingu. Může se jednat o zásuvný modul sociálních médií, sledovací pixel a podobně. Google Tag Manager, který tagy pouze implementuje, nepoužívá soubory cookie, a proto neshromažďuje žádné osobní údaje. Tento nástroj aktivuje jiné tagy, které naopak mohou shromažďovat údaje. Google Tag Manager však k těmto informacím nemá přístup. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů GTM naleznete na adrese https://marketingplatform.google.com/intl/en/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Odvolání souhlasu:
Pokud bylo zaznamenávání deaktivováno na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstane toto nastavení v platnosti pro všechny sledovací tagy implementované pomocí nástroje Google Tag Manager. Soubory cookie můžete zakázat také pomocí nastavení prohlížeče. Kliknutím na možnost „Marketing“ v nastavení souborů cookie můžete používání této služby na našich webových stránkách povolit nebo odmítnout.

Aplikace:
Stripe

Poskytovatel:
Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA

Popis:
Stripe je poskytovatel platebních služeb, jehož služeb využívá Doka Online Shop k poskytování online platebních možností, např. platba kartou.

Stripe může v rámci online platby evidovat následující údaje:

 • informace o platební metodě (např. platební karta, čísla debetních karet nebo čísla účtů)
 • částka nákupu
 • datum nákupu
 • jméno
 • telefonní číslo
 • emailová adresa
 • fakturační adresa
 • adresa dodání
 • průběh transakce
 • IP adresa
 • země

Za účelem předcházení podvodům v souvislosti s platbou ("anti-fraud") eviduje Stripe také interaktivní údaje (jako např. pohyb myší). Které údaje Stripe sbírá, záleží na zvolené platební metodě a nastaveních Stripe.

Stripe je přímo zodpovědný za údaje ukládané pro vlastní účely. Bližší informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Stripe: https://stripe.com/privacy

Odvolání souhlasu:
Stripe je využíván pro realizaci online plateb v rámci Doka Online Shop. Pokud tuto službu nechcete využívat, doporučujeme Vám zvolení alternativního způsobu platby v Checkoutu jako např. platba předem nebo nákup na fakturu.

Aplikace:
Google reCAPTCHA, verze 3

Poskytovatel:
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko

Popis:
Společnost Doka používá na těchto webových stránkách službu reCAPTCHA verze 3 poskytovatele Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko), která chrání před útoky za účelem zneužití (např. Útoky DDos) ze strany nehumánních návštěvníků (botů) a zabraňuje spamu. Kontroluje se tak, zda konkrétní akci na webových stránkách Doka, jako je například zadávání údajů do formuláře, provádí fyzická osoba nebo automatizované počítačové programy (např. spamový software). Při použití reCAPTCHA verze 3 navazuje prohlížeč spojení se servery společnosti Google. Společnost Doka tímto upozorňuje, že v rámci této služby dochází k předání osobních údajů společnosti Google LLC v USA, resp. že takové předání nelze vyloučit.

Služba reCAPTCHA verze 3 je integrována do webové stránky pomocí JavaScriptu a vyhodnocuje chování uživatele tím způsobem, že předává serverům společnosti Google údaje, jako je IP adresa, informace o operačním systému, odkazující URL, cookies (Marketing) (například IDE, 1P_JAR, ANID, CONSENT, NID a DV), datum a nastavení jazyka, všechny objekty JavaScriptu, rozlišení obrazovky, stejně jako pohyby myši, úhozy na klávesnici a doba, po kterou uživatel zůstává na webové stránce. Je-li uživatel v době návštěvy webových stránek společnosti Doka paralelně přihlášen pomocí existujícího uživatelského účtu Google, může být společnost Google schopna propojit návštěvu webových stránek společnosti Doka s chováním uživatele. Kromě toho může společnost Google do prohlížeče uživatele zasílat další cookies. Uvedený seznam údajů o prohlížeči a uživatelích není nutně úplný. Analýzy Google reCAPTCHA a celý proces rozpoznávání běží zcela na pozadí.

Společnost Doka nezískává přesné informace o obsahu předávaných údajů nebo o tom, jak je společnost Google používá, a také nemůže dále omezit předání údajů společnosti Google a jejím partnerům. Společnost Google může ukládat údaje jako profily používání a používat je pro účely reklamy, průzkumů trhu a/nebo cíleného návrhu svých webových stránek. Takové hodnocení se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování cílené reklamy.

Odvolání souhlasu:
Používáte-li webové stránky společnosti Doka, souhlasíte s automatickým shromažďováním, zpracováním a používáním údajů společností Google LLC. Pokud si nepřejete, aby společnost Doka využívala tuto službu, doporučujeme kontaktovat společnost Doka pomocí kontaktních údajů uvedených na příslušných webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření uživatelských profilů, které mohou být vytvořeny, je-li uživatel přihlášen pomocí účtu Google. Chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na společnost Google.

Společnost Doka upozorňuje, že používání reCAPTCHA verze 3 podléhá prohlášení o ochraně osobních údajů (https://policies.google.com/privacy) společnosti Google. Další informace o službě reCAPTCHA najdete na adrese https://www.google.com/recaptcha.

Aplikace:
NeoSpace® Plug-In

Poskytovatel:
INNEO Solutions GmbH, Rindelbacher Str. 42, 73479 Ellwangen (Jagst), Německo

Popis:
Na našich webových stránkách používáme obsahy (3D modely, obrázky, videa, text) od společnosti INNEO Solutions GmbH, Rindelbacher Str. 42, 73479 Ellwangen (Jagst). 3D modely a další mediální soubory jsou integrovány na našich webových stránkách softwarem poskytovaným společností INNEO Solutions GmbH. NeoSpace® používá Google Analytics (poskytovatel je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko), který je zde však integrován tak, že se negenerují žádné soubory cookie. Shromažďují se data o návštěvnických zobrazeních komponent NeoSpace®, včetně URL, IP adresy, vlastností zařízení a prohlížeče (user agent) a časového razítka. IP adresy návštěvníků jsou anonymizovány a přímé identifikátory návštěvníků se neukládají a nejsou předávány do Google Analytics.

INNEO Solutions GmbH používá anonymizovaná data k vylepšení vlastního softwaru. Pokud zobrazíte stránku, která disponuje vloženým 3D modelem, načtou se média (3D modely, obrázky, videa, text) z internetových serverů INNEO Solutions GmbH a/nebo Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH a jsou zobrazena na webové stránce otevřené na Vašem počítači ve Vašem prohlížeči.

IV. Práva subjektu údajů a kontakt

Doka upozorňuje, že uživatel má v souladu s GDPR v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů takzvaná práva dotčené osoby, především pak právo:

 • ověřit si, zda a jaké osobní údaje o Vás uchováváme a právo obdržet kopii těchto údajů (právo na přístup)
 • požadovat opravu, doplnění nebo výmaz Vašich osobních údajů, které jsou nesprávné nebo nebyly zpracovány v souladu se zákony(právo na opravu a výmaz)
 • požadovat od nás omezení zpracování Vašich osobních údajů (právo na omezení zpracování)
 • vznést za určitých okolností námitku vůči zpracování Vašich osobních údajů nebo odvolat již dříve vyslovený souhlas se zpracováním (právo na vznešení námitky nebo odvolání souhlasu)
 • obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci (právo na přenositelnost údajů).

Nezpracováváme Vaše osobní údaje za účelem učinění rozhodnutí založených výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, která mají pro Vás právní účinky (článek 22 GDPR).

Chcete-li je uplatnit nebo máte-li jiné otázky ohledně zpracování osobních údajů u spol. Doka, prosíme o navázání kontaktu na adrese: Doka GmbH, Věc: Dotaz na ochranu údajů, Josef Umdasch Platz 1, 3300 Amstetten, Rakousko.

Případně směřujte své dotazy k tématu ochrany údajů na společnost Doka: ceska@doka.com

Uživatel má kromě toho také právo podat stížnost týkající se ochrany osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/

V. Úprava prohlášení o ochraně osobních údajů

Spol. Doka pravidelně udržuje své webové stránky. Vzhledem k tomu může dojít k úpravě tohoto prohlášení. Ohledně takové úpravy nebude dáno žádné zvláštní upozornění. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelný přístup k tomuto prohlášení.