calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Pomáháme vám spojovat břehy

Bednění pro Vaši mostní stavební konstrukci

Rozumíme stavbě mostů

Být o krok napřed v bednicí technice je závazek, který si Doka stanovila. Z tohoto důvodu neustále vyvíjíme konstruktivní opatření ke zvýšení efektivity a důsledně je uplatňujme v praxi. Jak v oblasti systémů bednění, tak i v oblasti podpůrných technických služeb. Řešení bednění Doka přináší našim zákazníkům vždy užitek s přidanou hodnotou. Naše myšlení směřujeme na zákazníky a vytváříme tak mosty k jejich cílům.

Jako výrobce bednění, který udává směr, vnímáme průběh stavby vždy jako celek. Projektování bednění a statika bednění patří ke spektru služeb, stejně jako předmontáž či pozdější přejímka bednění. Pouze ucelený koncept bednění zajišťuje nejlepší výsledky. Již samotná skutečnost, že máte pouze jednoho kontaktního partnera pro oblast bednění, přispívá k vzájemné souhře kontaktních míst.

Doprovodíme Vás úspěšně v průběhu celého Vašeho stavebního projektu.


 

Rozumíme požadavkům

Most od znalostí ke zkušenostem

Naše kompetence je rozsáhlá. Soustředíme se na výzvy v oblasti bednění již ve fázi návrhu. V této fázi využíváme našich vědomostí pro umožnění rychlého, efektivního a hospodárného provedení stavby. Poskytujeme ale ještě daleko více: odpovídající systém bednění jako řešení.

Pylony a pilíře

Pilíře zkracují vzdálenost podpěr mostního svršku a umožňují tak menší výšku stavby. Většinou jsou provedeny jako jednotlivé pilíře nebo stěnové pilíře. U zavěšených nebo visutých mostů je na střední podepření přenesena zátěž mostu. Nazývá se pylon. Jsou prováděny především jako věžové pylony, pylony A, H nebo portálové pylony.

Vaše výhody u společnosti Doka

Vysoká variabilita při realizaci pilířů a pylonů nezávisle na geometrii, výšce a dimenzování díky rozsáhlé kompetenci při projektování a výkonným šplhacím a samošplhacím bedněním.

Podpěrné systémy

Nosné konstrukce betonových mostů s malou výškou nad terénem lze zhotovit hospodárně a efektivně pomocí pevné skruže. Pevná skruž je pomocná konstrukce, která je používána ve stavitelství u výstavby betonových mostů při tvarování stavebního materiálu a systémů. U mostů o více polích je svršek mostů většinou betonován po úsecích, přičemž lze použít pevnou skruž.

Vaše výhody u společnosti Doka

Hospodárné projektování a včasná dodávka popěrných systému s optimálním množstvím materiálu pro bezpečné a hospodárné odvádění velkých zatížení z nosných konstrukcí mostů.

Letmá betonáž

Úseky mostu jsou postupně betonovány z pilíře (rozjezdový zárodek) pomocí páru vozíků pro letmou betonáž, který nese bednění, výztuž a čerstvý beton. Většinou je betonáž realizována téměř symetricky na obě strany pilířů. Úseky betonáže jsou z pravidla dlouhé 3 až 5 metrů.

Vaše výhody u společnosti Doka

Vysoká hospodárnost a rychlá dostupnost materiálu díky pronajímatelnému kompletnímu systému a vysoké jistotě projektování a provedení díky rozsáhlému poradenství od detailního projektování, přes sladění s projektováním nosné konstrukce až po podporu na místě kompetenčním centrem pro letmou betonáž.

Spřažené mosty

Zjednodušeně řečeno jsou podélné ocelové mostní nosníky spojeny s mostovkou z monolitického betonu pomocí spřahujících trnů k dosažení společné nosnosti. Díky předmontáži podélných nosníků mostu u výrobce lze značně zkrátit dobu výstavby. To umožňuje hospodárná řešení nosných konstrukcí s dlouhou životností a jednoduchou údržbou, proto sahá nasazení spřažených mostů od malých nadjezdů až po velké údolní mosty.

Vaše výhody u společnosti Doka

Hospodárné řešení pro různé geometrie mostů díky pronajímatelnému, variabilnímu kompletnímu systému a rozsáhlému poradenství kompetenčním centrem pro spřažené mosty.

Výsuvné skruže

Zhotovení mostních svršků pomocí výsuvných skruží je zpravidla realizováno po jednotlivých polích na nosnících, které lze posouvat v podélném směru mostu, bez podpory mezi mostními pilíři. Kritéria nasazení výsuvné skruži jsou především mosty o více polích, překlenutí hlubokých zářezů údolí nebo obtížný přístup ke staveništi (např. chráněné krajinné oblasti, povodí a překlenutí komunikací).

Vaše výhody u společnosti Doka

Projektově specifické projektování a předmontáž výkonných bednicích systémů a dlouholeté kooperace s vedoucími poskytovateli výsuvné skruže pro efektivní a plynulý průběh výstavby.

Vysouvání po jednotlivých taktech

Stavba spřažené nosné konstrukce probíhá po úsecích za podpěrou na výrobní plošině, tzv. "taktkeller". Zde zhotovený úsek ("takt") je společně s předem zhotovenými úseky "vysouván" přes pilíře tak, aby bylo možné zhotovit další úsek. Tento postup je zvlášť vhodný pro delší mosty s rovným nebo téměř kruhovým půdorysem a jednotnými poloměry výškových oblouků nebo prohnutí.

Vaše výhody u společnosti Doka

Pro projekt specifické projektování a předmontáž variabilních bednicích systémů pro výrobní plošiny za podpěrami. Praktická logika obedňování a odbedňování přináší optimalizaci času a nákladů pracovních postupů.

Obloukové mosty

Obloukový most je tvarem konstrukce mostu, která dělá asi největší dojem. Zvlášť u hlubokých zářezů údolí jsou obloukové mosty oblíbeným tvarem konstrukce. Nejběžnější varianty zhotovení jsou letmá betonáž a klasická pevná skruž. Další možností je metoda sklápění mostního oblouku.

Vaše výhody u společnosti Doka

Rozsáhlé služby projektování a pronajímatelná, přesně na statiku nosné konstrukce specifického projektu nastavitelná řešení bednění pro optimalizované odvádění zatížení a zajištěný posun projektu vpřed.

Vhodná řešení bednění pro Váš stavební projekt:

Pro stále vyšší nároky a různé metody výstavby mostů

Kontaktní osoba Large Scale Projects

V úzké spolupráci lze vypracovat řešení pro Váš komplexní mostový projekt. Vaše požadavky jsou diskutovány již v rámci fáze vývoje projektu s experty společnosti Doka a jsou od počátku rozhodující pro úspěch. Využijte know-how z mnoha úspěšně realizovaných mostových projektů.