calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Xsafe.

Vždy na bezpečné straně.

Komplexní a trvalá ochrana

Když jedete na kole, nosíte přilbu. Stejně jako si v autě vždy zapnete bezpečnostní pásy. Takové návyky jsou denní součástí našeho života, proč ale občas nefungují na stavbě?

Doka chápe bezpečnost jako komplexní řešení. Bezpečnost začíná vývojem produktu a zahrnuje rozsáhlé bezpečnostní školení pro stavbu i bezpečnostní řešení integrované přímo do bednicích systémů.

Řešení Xsafe od společnosti Doka jsou navržena tak, aby učinila pracoviště co nejbezpečnějším a práci co nejjednodušší. Bez nutnosti aktivně se zabývat vlastní bezpečností.

Naší vizí je dát bezpečnosti ve stavebnictví stejnou důležitost jako v našem každodenním soukromém životě. Proto ve společnosti Doka podporujeme bezpečnou a efektivní práci s naším širokým portfoliem bezpečnostních produktů, abychom minimalizovali riziko nehod na stavbě.

Protože bezpečnost není volba. Bezpečnost je způsob života. Vždycky.

Brožura Doka bezpečnost

  Ochranné zábradlí

  Bezpečnost pro každý stavební objekt

  Tyto osvědčené systémy zajišťují optimální ochranu Vašeho stavebního personálu a přispívají zásadním dílem k plynulému průběhu stavby. Chráněný personál pracuje bezpečně a tudíž rychleji a tedy i efektivněji – to vše pro Váš úspěch.

  Více informací

  Skládací plošina K

  Předmontovaná plošina pro monolitické stavby

  Skládací plošiny K jsou předmontované, okamžitě použitelné pracovní plošiny se standardizovanými systémovými díly pro všechna nasazení.

  Více informací

  Ochranný štít Xclimb 60

  Variabilní zakrytí pro všechny projekty výškových budov

  Pomocí ochranného štítu Xclimb 60 jsou realizovány stavební práce v nejvyšších podlažích projektu výškové budovy při vysoké bezpečnosti a ochraně proti povětrnostním vlivům. Ochranný štít Xclimb 60 je hydraulicky šplhající systém, který lze v případě, že je volná kapacita jeřábu, rychle přemístit i pomocí jeřábu.

  Více informací

  Výstupový systém XS

  Bezpečnost při každém výstupu a sestupu

  Systémový výstup s integrovaným ochranným košem lze osadit na stěnová a sloupová bednění Doka jen několika málo úkony. Montáž těchto bezpečnostních zařízení se provádí na bednění položeném na zemi. Od samého začátku je tak zaručena stoprocentní bezpečnost.

  Více informací

  Systém ochrany okraje XP

  Ochrana proti pádu pro bednění a stavební objekt

  Tento bezpečnostní systém představuje univerzální bezpečnostní řešení pro všechny potřeby ochrany okraje. Hodí se výborně k systémům Doka – stěnovému bednění, stropnímu bednění, pro zajištění okraje stropu nebo pro ochranu proti pádu u hrubé stavby.

  Více informací

Ruku v ruce s bednicí technikou.

Bezpečnostní systémy Doka doprovází každou fázi projektu. Bezpečnost je součástí projektu od samého začátku a je sladěna se systémy bednicí techniky a zaměřena na další zvýšení produktivity a kvality. Při betonování jsou použity pracovní plošiny včetně ochrany okraje a protilehlého zábradlí. V případě vysokého stěnového bednění nabízí mezilehlé plošiny včetně ochrany okraje bezpečné a efektivní řešení. Bezpečný výstup na betonářskou plošinu je u sloupového bednění zvláště důležitý. Tyto požadavky plní Doka díky v praxi ověřeným bezpečnostním opatřením.

Profesionální ochrana okraje.

Doka nabízí profesionální ochranu okraje pro zabezpečení hrubé stavby a bednění. Tyto osvědčené systémy ochrany kraje zajišťují optimální ochranu Vašeho stavebního personálu a přispívají podstatně k plynulému průběhu stavby. Použití stabilních bezpečnostních prvků zaručuje spolehlivou ochranu a odpovídá nejmodernějším bezpečnostním standardům (EN 13374). Chráněný personál pracuje bezpečně, rychleji a efektivněji.

Nahoru po bezpečných cestách.

Pracoviště na staveništi musí být dostupné prostřednictvím bezpečných cest a obdobně bezpečných výstupů. Doka nabízí výstupové systémy, které jsou plně integrovány do příslušného bednicího systému. Výstupy jsou koncipovány tak, aby obsluha bednění byla snadná.

Bezpečná doprava, efektivní přemísťování.

Oblasti vykládání, montáže a přemísťování bednicích prvků ovlivňují na staveništi nejen průběh stavby. Tyto práce musí být provedeny zejména bezpečně. Doka nabízí profesionální přemísťovací zařízení, která urychlují proces přemístění a současně zajišťují vysoký bezpečnostní standard.

Závěsné prostředky pro bezpečné přemísťování na staveništi.

Na stavbě rozhoduje každý pohyb. Procesy jako seřízení a umístění, zavěšení a vyvěšení, přemísťování a přeprava předpokládají vysoký bezpečnostní standard. Doka plní díky v praxi prověřeným bezpečnostním systémům všechny relevantní bezpečnostní požadavky.

Oficiálně potvrzená bezpečnost.

Doka spolupracuje aktivně v mezinárodních výborech a svazech a zasazuje se o normované bednicí a bezpečnostní systémy. Certifikáty bezpečnostních systémů Doka znamenají Vaši bezpečnou kvalitu. Doka – udává směr také v bezpečnosti.

Značka CE

Výrobce smí označit své výrobky značkou CE. Značka CE je nutná v případě, kdy provedení nebo funkce výrobku může ohrozit život nebo zdraví uživatele. Základem je Směrnice Rady 89/392/EHS o stavebních výrobcích. Směrnice určuje rámec pro normy jednotlivých zemí. Výrobek označený značkou CE odpovídá všem platným zákonům a normám. Provozní návod je součástí výrobku označeného značkou CE. Je přibalený k dodávce a obsahuje důležité údaje, které musí být dodržovány (pokyny k uvedení do provozu, samotnému použití, údržbě, opotřebení, likvidaci,...). Nedodržení může mít vážné následky pro život uživatele. Výrobky označené značkou CE podléhají pravidelnému prověřování. Tak lze vyloučit rizika a zabránit nebezpečí úrazu,

Značka GSV

GSV je spolek všech významných výrobců bednění, který existuje od roku 1993. Účelem a cílem je určení jakostního a výkonnostního značení pro rámová bednění, přičemž je uváděna nosnost (tlak bednění) v závislosti na povolený průhyb podle ÖN/DIN 18202. To zajišťuje, aby bednění vydrželo uvedený tlak bednění a použité bednění dodržovalo předepsaný minimální standard.

Evropský výbor pro normalizaci CEN

Kompetentní zaměstnanci Doka se podílí na vypracování Evropských norem v tomto výboru. To Vám přináší jistotu, že budete i do budoucna pracovat s bedněním odpovídajícím normám.