calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb
 

Doka bezpečnost

S každou fází blíže k cíli

Aktivní doprovázení projektu je pro Doku neodmyslitelné.

Cílem všech přípravných prací ze strany Doka je dosažení vyšší efektivity díky transparentně kalkulovaným a optimalizovaným konceptům bednění. Díky aktivnímu doprovázení projektu je každá zakázka realizována od jedné fáze k druhé. Již ve fázi vývoje projektu Vám Doka díky know-how a kompetenci dodá fundovanou pomoc při rozhodování.

Čím dříve mohou technici Doka vložit do projektu své vědomosti a zkušenosti, tím efektivněji může být stavební záměr realizován. V každé fázi. Doka doprovází projekt až do úspěšného dokončení a vytváří tak dlouhodobá partnerství se svými zákazníky.

Brožura Doka bezpečnost

Ruku v ruce s bednicí technikou.

Bezpečnostní systémy Doka doprovází každou fázi projektu. Bezpečnost je součástí projektu od samého začátku a je sladěna se systémy bednicí techniky a zaměřena na další zvýšení produktivity a kvality. Při betonování jsou použity pracovní plošiny vč. ochrany kraje a protilehlého zábradlí. V případě vysokého stěnového bednění nabízí mezilehlé plošiny vč. ochrany kraje bezpečné a efektivní řešení. Bezpečný výstup na betonářskou plošinu je u sloupového bednění zvláště důležitý. Tyto požadavky plní Doka díky v praxi ověřeným bezpečnostním opatřením.

Skládací plošina KPracovní plošina MPlošinový systém Xsafe plusDokaset

Profesionální ochrana okraje.

Doka nabízí profesionální ochranu okraje pro zabezpečení hrubé stavby a bednění. Tyto osvědčené systémy ochrany kraje zajišťují optimální ochranu Vašeho stavebního personálu a přispívají podstatně k plynulému průběhu stavby. Použití stabilních bezpečnostních prvků zaručuje spolehlivou ochranu a odpovídá nejmodernějším bezpečnostním standardům (EN 13374). Chráněný personál pracuje bezpečně, rychleji a efektivněji.

Ochranné zábradlíFasádní bednění Top 50Ochranný štít Xclimb 60Systém ochrany okraje XP

Nahoru po bezpečných cestách.

Pracoviště na staveništi musí být dostupné prostřednictvím bezpečných cest a obdobně bezpečných výstupů. Doka nabízí výstupové systémy, které jsou plně integrovány do příslušného bednicího systému. Výstupy jsou koncipovány tak, aby obsluha bednění byla snadná.

Výstupový systém XS

Bezpečná doprava, efektivní přemísťování.

Oblasti vykládání, montáže a přemísťování bednicích prvků ovlivňují na staveništi nejen průběh stavby. Musí být provedeny také bezpečně. Doka nabízí profesionální přemísťovací zařízení, která urychlují proces přemístění a současně zajišťují vysoký bezpečnostní standard

Prostředky pro přemísťování stolůPřepravní prostředky

Závěsné prostředky pro bezpečné přemísťování na staveništi.

Na stavbě rozhoduje každý pohyb. Procesy jako seřízení a umístění, zavěšení a vyvěšení, přemísťování a přeprava předpokládají vysoký bezpečnostní standard. Doka plní díky v praxi prověřeným bezpečnostním systémům všechny relevantní bezpečnostní požadavky.

Prostředky pro přemísťování stolů

Oficiálně potvrzená bezpečnost.

Doka spolupracuje aktivně v mezinárodních výborech a svazech, a zasazuje se o normované bednicí a bezpečnostní systémy. Certifikáty bezpečnostních systémů Doka znamenají Vaši bezpečnou kvalitu. Doka – udává směr také v bezpečnosti.

Značka CE

Výrobce smí označit své výrobky značkou CE. Značka CE je nutná v případě, kdy provedení nebo funkce výrobku může ohrozit život nebo zdraví uživatele. Základem je Směrnice Rady 89/392/EHS o stavebních výrobcích. Směrnice určuje rámec pro normy jednotlivých zemí. Výrobek označený značkou CE odpovídá všem platným zákonům a normám. Provozní návod je součástí výrobku označeného značkou CE. Je přibalený k dodávce a obsahuje důležité údaje, které musí být dodržovány (pokyny k uvedení do provozu, samotnému použití, údržbě, opotřebení, likvidaci,...). Nedodržení může mít vážné následky pro život uživatele. Výrobky označené značkou CE podléhají pravidelnému prověřování. Tak lze vyloučit rizika a zabránit nebezpečí úrazu,

Značka GSV

GSV je spolek všech významných výrobců bednění, který existuje od roku 1993. Účelem a cílem je určení jakostního a výkonnostního značení pro rámová bednění, přičemž je uváděna nosnost (tlak bednění) v závislosti na povolený průhyb podle ÖN/DIN 18202. To zajišťuje, aby bednění vydrželo uvedený tlak bednění a použité bednění dodržovalo předepsaný minimální standard.

Evropský výbor pro normalizaci CEN

Kompetentní zaměstnanci Doka se podílí na vypracování Evropských norem v tomto výboru. To Vám přináší jistotu, že budete i do budoucna pracovat s bedněním odpovídajícím normám.