calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Pavel Kasal: Mr. Concremote

17.03.2022 | Novinky
Vždy mě zajímala problematika měření teploty. Práce s Concremote měření teploty krásně kombinuje s přesahem do praktických činností i realizace s betonem. Líbí se mi i to, že je to práce, u které potřebuju oblek i holínky. Například jeden den přednáším na konferenci, ale další ráno se už hrabu zednickou lžící v kolečku betonu.

Galerie

Pavle, systém CONCREMOTE tě zaměstnává už několik let.
Jak bys ho v krátkosti popsal?

CONCREMOTE je systém pro nedestruktivní měření pevnosti betonu v tlaku v raném stáří. Na základě exaktních měření tak stavebník získává informaci o pevnosti pro odbedňování nebo třeba předepínání. Jedním z údajů ze systému je teplota, takže lze s úspěchem nasadit všude tam, kde je třeba teplotu měřit, jako jsou například masivní konstrukce, přehrady, mosty a další.

Říkáš, že teplota je jedním z údajů?
Senzor měří teplotu v čase, a to jak teplotu betonu, tak okolí. Pomocí teploty betonu a předem provedené kalibrace pro danou betonovou směs se vypočítává pevnost v tlaku. Stavebník tak na základě měření teploty betonu na stavbě dostává o betonu informace, které mu mohou významně pomáhat při dalším plánování.

K čemu třeba taková data může použít?
Například u masivních konstrukcí bývá nutnost měření teploty přímo definována v projektové dokumentaci. Bývá dána například nutnost měřit a zaznamenávat teplotu a současně je omezena maximální teplota a teplotní rozdíl v konstrukci. Takže pro masivní konstrukce je systém jako CONCREMOTE v podstatě nepostradatelným a uživatelsky jednoduchým pomocníkem.

Předpokládám, že systém nějakým způsobem dokáže upozornit
třeba na dosažení maximální teploty?

Senzory jsou vybavené GSM modulem, který komunikuje přes server. Tam se automaticky vyhodnocují data a následně jsou k dispozici na webovém portále. Ten je přístupný třeba z počítače či telefonu, případně lze používat i mobilní aplikaci. To znamená, že veškeré informace o průběhu měření má uživatel vždy jednoduše po ruce. V systému je možné nastavit upozornění na dosažení určité teploty nebo například pevnosti betonu. Takové upozornění pak může přijít formou SMS, emailu nebo jako notifikace přímo z aplikace. Takže ano, systém na vybrané hodnoty dokáže sám upozornit a stavebník tak ve velmi krátkém čase může přijmout nutná opatření.

Což tedy přináší poměrně vysoký uživatelský komfort?
V podstatě celý systém je založen na tom, aby byl pro uživatele co nejjednodušší a pro stavbu nejpřínosnější. Takže veškeré informace o probíhajícím vyzrávání betonu má díky senzorům a dřívě proběhlým kalibracím přímo po ruce, třeba v telefonu, a nemusí běhat po stavbě, jako by to musel dělat třeba se Schmidtovým kladívkem. Což je jedna z možností, jak takové informace získat.

Jsou i další možnosti, jak taková přesná data
o vyzrávání betonu získat?

Samozřejmě. Co se pevnosti týče, příkladem může být zmíňené Schmidtovo kladívko. To měří tvrdost povrchu pomocí hodnoty odrazu a přes kalibrační vztahy převádí na pevnost betonu v tlaku. Kalibrační vztahy u univerzálních Schmidtových kladívek jsou velmi konzervativní a je zde třeba také věnovat pozornost správnému provedení zkoušky. Pokud bychom se bavili o jiných možnostech pro měření teploty betonu, je vždy třeba brát v úvahu přesnost používaných senzorů.

Jaká je vyžadovaná přesnost při měření?
Vyžadovaná přesnost je plus-mínus jeden stupeň, to říká norma na metodu zralosti. U měření teplot betonu to zpravidla bývá taky tak. Přesnost, jakou poskytuje systém CONCREMOTE , je velice dobrá. Dá se říct, že více než dostačující.

Co to znamená?
To znamená, že CONCREMOTE měří přesněji, odchylku má plus-mínus půl stupně. Oproti tomu systémy, které používají třeba termočlánky typu K, požadavek na přesnost nesplňují. Jejich odchylka se pohybuje 1,5 – 2,5°C. Jsou získávaná data o pevnosti betonu relevantní? Určitě. Pokud máme relativně stálou výrobu betonu, tak na získávaných datech je možné stavět rozhodnutí. Při kontrole, nebo například při drobné změně receptury betonu, je třeba udělat validaci. Což opět systém CONCREMOTE zjednodušuje, protože v rámci aplikace je k dispozici takzvaný validační manažer.

Dají se získaná data využít pro BIM?
Zatím to standardně neděláme, ale možné to samozřejmě je. Do modelu BIM (Building Information Management, pozn.) je možné data o teplotách i vytvrzování betonu zanést.

Nedávno proběhla International Conference on Concrete Sustainability (Mezinárodní konference o udržitelnosti betonu), kde jsi CONCREMOTE prezentoval v ekologických souvislestech. Jak může použití CONCREMOTE ovlivňovat životní prostředí?
Sám o sobě CONCREMOTE životní prostředí ovlivňovat nijak nemůže. Ale může pomoci třeba stavebníkům, kteří se rozhodnou používat nějaký z betonů s nižší uhlíkovou stopou. To jsou směsi, ve kterých má cement snížený obsah slínku a takový beton má mimo jiné nižší pomalejší náběh pevnosti. Ten je možné díky použití CONCREMOTE snáže sledovat a vyhodnocovat. Obecně se dá říci, že betony s nižší uhlíkovou stopou jsou velmi často spojeny s různými obavami a pomalý náběh pevnosti je jednou z nich. Pomocí exaktního měření můžeme s těmito obavami bojovat přesnými čísly, pomoci zavádět nové směsi na trh a podpořit získávání zkušeností s nimi.

Dalším aspektem s vlivem na ekologii může být například možnost snadné optimalizace betonové směsi, kdy je možné otestovat několik vzorků a vybrat ten nejvhodnější pro aktuální konstrukci. Obecně se dá říci, že CONCREMOTE pomáhá stavebníkům s rychlejší, bezpečnější, ekonomičtější i méně stresovou výstavbou. Což jsou všechno aspekty, které se v dnešní době počítají.

To by Vás mohlo také zajímat:

Možnosti pro realizaci monolitických konstrukcí mostů

28.11.2023 | Média

Inventura ve společnosti Doka

11.10.2023 | Novinky

Máte otázky k příspěvku? Kontaktujte nás!

Vyplňte, prosím, všechna pole označená *. Bez nich nejde přihláška odeslat.
* Formulář není kompletně vyplněný!
Zprávu se nepodařilo odeslat, prosím zkuste to později ještě jednou!