calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Most zdvihaný hydraulikou

12.07.2021 | Novinky
V rámci výstavby obchvatu Pardubic (D35) bude realizována řada mostů, z nichž některé jsou navrženy jako celkově monolitické, tedy bez kluzných ložisek a dilatačních spár. Z toho důvodu bylo nutné při jejich realizaci využít metodu hydraulické rektifikace mostovky po sesednutí částí mostu a před finálním zmonolitněním. Jako první byl takto ustaven most SO 207, další budou následovat.

Galerie

Spodní stavba mostu je realizována na vrtaných pilotách. Na ty navazují základy a následně i opěry mostu a mostní pilíře. Tyto části stavby byly realizovány pomocí stěnového rámového bednění Doka Framax s deskou Xlife, respektive sloupového bednění Framax a ručního rámového bednění Doka Frami Xlife pro základové patky. Vrtané piloty a masivní základové konstrukce jsou nutné z důvodu méně stabilních podložních vrstev, které jsou nakonec také důvodem pro následné korekce ustavení mostovek před kompletací monolitu.

Realizace betonových mostovek byla umožněna pomocí podepření pevnou skruží Doka Staxo 100 s nosností až 100 kN na nohu konstrukce. Ta byla doplněná o speciálně konstruované dočasné podpěry Doka 1000 kN, které sloužily nejen jako doplnění pevné skruže, ale i jako následné podpěry pro rektifikaci mostovek. Ty totiž nejsou uložené na ložiskách, ale budou v poslední fázi zmonolitněny s opěrami v jeden celek. Přesné ustavení mostu po sesednutí všech částí je tak nutné, aby se zabránilo možným prasklinám vzniklým pnutím v konstrukci. Betonáž mostovky jako takové pak byla prováděna do nosníkového bednění systému TOP 50 doplněného o únosné ocelové profily Doka SL-1 a třívrstvou bednicí desku Doka 3-So. Zbývá dodat, že zabezpečení stavby bylo realizováno pomocí pronajímatelných sloupků zábradlí
„S“ doplněných o stavební fošny.

Rektifikace mostu pomocí hydraulických lisů

Po odbednění a odstranění nosné konstrukce Doka Staxo 100 přišly ke slovu dočasné podpěry. Ty byly umístěny už předem na lože tvořené betonovými panely a monolitickou deskou a jejich konstrukce byla speciálně navržená pro tento účel. Zčásti byly vytvořené ze standardních pronajímaných dílů, část byla navržená a otestovaná v technických kancelářích Doka v Praze a rakouském Amstettenu. Samotné lisy pro zdvižení mostovky dodala firma Ulbrich, která zastupuje americkou firmu dodávající výkonná a spolehlivá hydraulická řešení. „Rektifikace pomocí hydraulických lisů se prováděla z důvodů postupného a rozdílného sedání jednotlivých částí mostu. Podloží v rámci lokality nepatří mezi nejstabilnější a vzhledem k navržené konstrukci mostu jako celkově monolitické bez ložisek, bylo nutné, aby všechny části byly finálně usazené před jejich spojením,“ komentuje stavbyvedoucí Jano Jaceník ze společnosti Eurovia CS a.s., divize Hradec Králové, který měl výstavbu tohoto mostu na starosti. „Paradoxem je, že největší pokles jsme nezaznamenali u jednotlivých částí mostu, ale právě u podloží dočasné podpěry,“ dokončuje stavbyvedoucí.

Postupné zvedání mostu probíhalo ve čtyřech etapách, kdy vždy dva hydraulické lisy byly nasazeny na jednom konci mostovky. Pomocí postupného zdvihání v rámci milimetrů byl příslušný konec mostovky ustaven do ideální polohy. Následně byly zaaretovány odbedňovací klíny na dočasné konstrukci, lisy vyjmuty a přesunuty na další část mostovky. „Celá tato operace se opakovala dvakrát a vypadá to, že konstrukce již pevně sedí. Přesto ještě před finálním spojením konstrukce pár týdnů počkáme,“ dodává stavbyvedoucí Jaceník.

Řešení bylo dodáno na klíč.


Usazení mostovky pomocí hydraulických cylindrů je proces, který se skládá z řady proměnných, do nichž standardně vstupuje celá řada dodavatelů nebo subdodavatelů. V případě realizace monoliticiké konstrukce mostu SO 207 v rámci obchvatu Pardubic se jednalo (s výjimkou dodávek stavebních materiálů) o dodavatele jediného. Bednicí a bezpečnostní systémy i podpěrné skruže, plány pro jejich nasazení, řešení speciálních dočasných podpěr, hydraulické systémy, poradenství v rámci projektu i zdvihání mostu pomocí hydraulických lisů dodala jako komplexní balík služeb společnost Doka. „Řešit celý proces s jedním dodavatelem nám výrazně uspořilo čas i nervy. Zejména u složitějších procesů, jako byl tento most, se vyplatí využít zkušeností odborníků na bednění a získat komplexní řešení od jednoho dodavatele,“ ukončuje stavbyvedoucí Jaceník z hradecké pobočky společnosti Eurovia CS a.s. .

To by Vás mohlo také zajímat:

Rezidence Zaječí hora

24.11.2021 | Novinky

Zvláštní bednění pro brněnský okruh

22.11.2021 | Novinky

Máte otázky k příspěvku? Kontaktujte nás!

Vyplňte, prosím, všechna pole označená *. Bez nich nejde přihláška odeslat.
* Formulář není kompletně vyplněný!
Zprávu se nepodařilo odeslat, prosím zkuste to později ještě jednou!
Děkujeme Vám mnohokrát za Váš dotaz zaslaný do Doky!

Vaši záležitosti se budeme věnovat v nejkratší možné době!