calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Jsou digitální technologie použitelné v bednění a realizaci monolitu?

20.02.2020 | Novinky
Tesaři a betonáři musí být efektivnější, rychlejší, produktivnější. Při tom všem ale musí vytvořit kvalitní monolitické dílo při zachování nízkých nákladů. Plánování a provádění staveb je komplikovanější a do hry vstupuje ještě systém sledování životního cyklu staveb BIM. Pro běžného uživatele se už celý tenhle balík stává těžko uchopitelný a nepřehledný. Je třeba se nějak orientovat a z nového stavebnictví – pojmenovaného jako Stavebnictví 4.0 – zkusit vytěžit maximum tak, aby technologie pracovaly pro nás a ne my pro ně.

Galerie

Hrubá monolitická stavba a BIM

Mohlo by se zdát, že hrubá monolitická stavba je „jen konstrukce“ a moderní technologie se jí netýkají. Opak je ale pravdou. Právě data získávaná a zadávaná v rámci realizace monolitu mohou výrazně ovlivnit rozhodování o životním cyklu budovy. Ať už se jedná o různé druhy použitých betonů, typ nasazeného bednění, počty kotevních otvorů, dobu po kterou byly obedněny nebo například dobu zrání před následným zatížením, všechno toto jsou důležité informace.

Skladby bednění se už dávno neplánují u rýsovacích prken a návrhy ve 3D formátu se staly běžnou součástí stavebnictví. Elektronické modely jednotlivých prvků bednění tak mohou být jednoduše exportovány do celkového systému a stát se součástí databáze, a to včetně informací o jejich nasazení. Pro stavební firmy takovéto informace jasně znamenají konkurenční výhodu a přispívají k úspěchu stavby. Elektronické trojdimenzionální plány mohou být také doplněny o další informace, jako je například čas nasazení nebo náklady. Tím dostávají další rozměr a můžeme mluvit o plánech nasazení ve 4D nebo dokonce 5D.

Ke sdílení dat o bednicích systémech a jejich mezi společností Doka, dodavatelem bednění, a stavebními firmami v současné době slouží například systémy SharePoint, BIM 360 a Trimble Connect. Portfolio jednotlivých služeb zaměřených na elektronizaci stavebního procesu a zejména monolitické výstavby, je však daleko širší.

Precizní plánování denních cyklů a jasné přiřazování úkolů

Aby bylo možné pracovat s BIM efektivně, je třeba systém „nakrmit“ daty. To není jednoduché, ale kde je vůle, tam je cesta. A u společnosti Doka se tato cesta jmenuje Doka Contact. Tato aplikace shromažďuje, porovnává a analyzuje data získaná od stavebních mistrů a stavebního dohledu a kombinuje je s daty přijatými ze senzorů v bednění, v systému Concremote a dalších možných zdrojů. Výstupy pak využívá právě BIM, ale těžit z nich může zároveň i zadavatel stavby. Ten totiž díky online datům přesně ví, jak stavba probíhá, jak si vedou jednotlivé procesy, na čem je závislý jejich průběh a kde by se případně dal ušetřit čas nebo náklady. Data jsou navíc dostupná nejen prostřednictvím počítačů, ale díky chráněnému rozhraní jsou k dispozici i pro chytré telefony a další zařízení. Díky tomu je možné jednotlivé kroky, úkoly nebo povinnosti snadněji plánovat a zejména kontrolovat a vyhodnocovat. A samozřejmě lze pracovat s potenciálními oblastmi pro zlepšení. A to jak během projektu, tak i po jeho skončení a přípravě na další stavbu.

Chytré plánování betonáže zajistí, aby šel beton na správné místo

Betonáž samotná je klíčovým okamžikem pro stavbu monolitu. Kontrolu nad procesem plánování betonáže až po odbednění může podpořit mobilní aplikace Smart Pouring (chytrá betonáž), která vznikla díky požadavku samotných stavbyvedoucích. Ti zmiňovali, že objednávání betonu po telefonu často vede k nedorozuměním a dodávkám jiné směsi anebo, že je beton ve finále uložen jinam, než kam patří. Obojí nejen komplikuje stavbu, ale vede k nadnákladům. Jiná směs je také komplikace stran bezpečnosti stavby. Tomu by měla zamezit právě aplikace Smart Pouring, díky níž má stavbyvedoucí jasné a archivované informace o objednávkách betonu, jeho dopravě i o jeho přesném určení. Pro pozdější kontrolu a vyhodnocení jsou samozřejmě data přenášena do BIM. Mimochodem na základě dlouhodobě ukládaných dat může BIM sám navrhnout, který beton je pro kterou konstrukci nejvhodnější a jaké množství ho bude pro tu kterou konstrukci zapotřebí.

Sledování vývoje betonu zvyšuje bezpečnost a šetří čas i peníze

Senzorový systém Concremote dokáže na základě vývoje hydratačního tepla betonu zaručit optimalizaci stavebních procesů. Rychlost výstavby, délka taktů, nasazení bednění i bezpečnost projektu mohou být optimalizovány díky údajům, které systém jednoduše získává a vyhodnocuje v reálném čase pomocí online měření. Concremote spojuje tradiční metody s moderní mobilní komunikací a údaje odesílá online do datových center a vyhodnocené zpět uživateli. Ten tak má přehled o vývoji pevnosti betonu a může snadněji rozhodovat o odbednění, ať už z hlediska postupu výstavby, bezpečnosti konstrukce nebo barevných variací v případě pohledového betonu. Všechna data je samozřejmě možné automaticky zahrnout do BIM a získat tak další podpůrné informace pro reálný model stavby, vyhodnocení projektu i další plánování.

Odborník na telefonu poradí s montáží i betonáží

V řadě případů mohou pomoci manuály nebo digitální aplikace, které poradí nebo sledují správnost procesů. Ve složitějších situacích, které se vymykají běžnému nasazení bednění na stavbě, může ale daleko efektivněji pomoci rada zkušeného montážního mistra. I v tomto případě je rychlost základem úspěchu a ne vždy je možnost, aby byl odborník na bednění na stavbě přítomen v krátkém čase. Řešením může být videokonferenční aplikace Remote instructor. Díky ní může být stavba v přímém spojení s odborníkem na bednění, konzultovat složité situace a okamžitě reagovat. A to bez nutnosti, fyzické přítomnosti mistra na stavbě.

Přehled nad bedněním i projektem

Většina stavebních společností má vlastní půjčovnu bednění a zbytek materiálu si dopůjčuje podle potřeb realizovaného projektu. Logicky se materiál promísí a při jeho správě může docházet ke zmatkům. Ambici tomu zabránit má rozšířená verze zákaznického portálu myDoka, která nově nabídne správu nejen pronajímaného, ale i vlastního bednicího materiálu. Pomocí systému bude uživatel vždy vědět, jaké systémy má k dispozici a v jakém stavu, na jaké stavbě právě jsou a jak dlouho nebo jak dlouho tam ještě budou. Dokáže rozlišit zapůjčené bednění i vlastní kusy, přesouvat systémy mezi stavbami nebo plánovat jejich vrácení či opravy. Vylepšená verze myDoka by měla být k dispozici od jara 2020 a nabídne dva stupně profesionální podpory: myDoka+ s rozšířenou správou bednicích systémů vlastních i půjčených a myDoka top, která nabídne také možnosti vyhodnocení KPI pro lepší plánování a optimalizaci staveb.

Moderní nájem a nákup bednicích systémů

Podle společnosti Statista už více než 40 procent uživatelů internetu nakoupilo jeho prostřednictvím a tohle číslo stále poroste. Trend se nevyhýbá ani stavebnímu odvětví, kde chce své služby online nabídnout v budoucnu až 84% stavebních společností. Zajistit nákup nebo nájem bednicích systémů online ale není věc budoucnosti, například shop.doka.com, který nabízí bednicí systémy a komponenty firmy Doka je k dispozici už dva roky a zkušenost s ním má více než třetina zákazníků společnosti Doka. Výhodou je, že zároveň s objednávkou si může uživatel nechat vše doručit přímo na vybranou stavbu a samozřejmě se v rámci jednotlivých objednávek zohledňují i specifické cenové a dodací podmínky zákazníka. Při realizaci objednávky nebo kalkulace přes e-shop navíc odpadá zdlouhavé domlouvání, telefonování, výměny emailů a další časově náročné, ale neefektivní činnosti typické pro offline obchod.

Svislé konstrukce přesně

Pro přesné polohování svislých konstrukcí, zejména pro využití u výškových staveb, je ideálním pomocníkem systém Doka Xact. Bezdrátový systém je založený na senzorech, které přesně snímají polohu bednění a data odesílají do řídicí jednotky. Dle exaktně naměřených dat je pak možné vyrovnat bednicí celky s přesností na dva milimetry. Sytém přispívá k rychlému a efektivnímu obednění náročných výškových projektů a díky naměřeným datům je zároveň i důležitým krokem k inteligentnímu staveništi.

Plánování stavby na mobilním telefonu

Chytrá zařízení mohou být pomocníkem na stavbě i například v rámci plánování nasazení bednění. Pomocí nástroje Doka Easy Formwork Planner je možné snadno naplánovat obednění složitějších projektů. Samozřejmostí je přímý přístup do online obchodu Doka (shop.doka.com), kde je možné sestavu okamžitě objednat. Vizualizace ve 3D umožní snazší orientaci v bednění a je kompatibilní s nástroji Doka VR-AR, tedy prostředím rozšířené a virtuální reality. Podobou aplikací, která je určena pro výrazně jednoduché projekty je například soubor nástrojů Doka Tools pro plánování stropních i stěnových bednění nebo kalkulaci tlaku čerstvého betonu.

Nastupující generace očekává digitální podporu i pro monolitické práce

Překotný vývoj posledních let nejen naznačuje, ale zcela jasně ukazuje trendy, kterými se bude stavební odvětví vyvíjet v následujících letech. Elektronika bude stále více vstupovat do staveb nejen z pohledu uživatele, ale i v rámci stavebního procesu. Větší důraz na dokumentaci, možnosti elektronického vyhodnocování i archivaci všech kroků a realizaci projektů v systému BIM jasně vytváří prostředí pro vývoj podobných aplikací. Je bohužel jasné, že do jisté míry tím končí jedna éra, doba opravdových fachmannů a mistrů svého řemesla, kteří stavbě skutečně rozuměli a v rámci projektu dokázali nemožné na počkání a zázraky do tří dnů. Na druhou stranu ale nastupuje generace mladých, kteří tráví velkou část aktivního času online. Pro ně budou podobné systémy naprosto samozřejmé a jejich absenci by považovali za něco, co je v práci omezuje. Nastupující digitální generace totiž s podobnou podporou automaticky počítá.

To by Vás mohlo také zajímat:

Doka Xpress 2/2021 online

11.01.2022 | Novinky

Přes německé údolí

13.12.2021 | Novinky

Máte otázky k příspěvku? Kontaktujte nás!

Vyplňte, prosím, všechna pole označená *. Bez nich nejde přihláška odeslat.
* Formulář není kompletně vyplněný!
Zprávu se nepodařilo odeslat, prosím zkuste to později ještě jednou!
Děkujeme Vám mnohokrát za Váš dotaz zaslaný do Doky!

Vaši záležitosti se budeme věnovat v nejkratší možné době!