calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Míříme vysoko

22.05.2017 | Novinky
Všude po světě vyrůstají vyšší a vyšší stavby. Architekti se předhánějí, kdo navrhne vyšší a zajímavější budovu. Projektanti nabízejí neotřelá řešení a stavební firmy realizují objekty v rekordních časech. A to i díky profesionálním bednicím systémům pro výstavbu výškových budov; téměř stoprocentně se totiž jedná o monolitické konstrukce.

Galerie

Výškové stavby jsou stavebně specifické – ať už jen samotnou nutností posouvat bednění do velké výšky, malou plochou staveniště, vysokou potřebou bezpečnostních opatření pro stavební čety nahoře i pod stavbou nebo i tlakem na rychlost výstavby. Výškové budovy jsou navíc vysoce nákladné, a proto by každý neprofesionální krok mohl znamenat citelné finanční ztráty. S nasazením profesionální techniky se tato rizika, a nejen tato, výrazně snižují.

Každý výškový projekt je unikátní a přináší do pohledového panoramatu měst novou dominantu, která bude viditelná z dalekého okolí. Proto je pro společnost Doka důležitý profesionální přístup, kvalitní projekt a maximální podpora při jeho realizaci. A zdaleka se nejedná jen o bednění – v portfoliu společnosti Doka je možné najít celou řadu systémů, které mohou stavbu výškových budov výrazně usnadnit nejen po stránce stavební ale i bezpečnostní. Mezinárodní zkušenosti a kompetence odborníků na bednění ze společnosti Doka jsou navíc zárukou profesionálního přístupu, kreativních i ověřených řešení a nasazení nejvhodnějších systémů pro stavbu. Zkušenosti a inspiraci je tak možné snadno nabrat ze stovek projektů výškových staveb, které odborníci na bednění ze společnosti Doka realizovali ve více než sedmdesáti zemích celého světa. A to včetně těch vůbec nejvyšších budov na zemi.

Různé požadavky pro rozdílné součásti stavby navíc mají u společnosti Doka svá řešení: pro každou součást výškové budovy, ať už se jedná o jádra a vnitřní stěny, o vnější stěny či stropy nebo sloupy máme vzájemně kompatibilní systémy, díky nimž jde stavba rychle kupředu. Navíc s kvalitním otiskem už v základu, protože bednicí systémy Doka mohou pomoci realizovat monolitickou strukturu výškové stavby od základové desky či pylonů až po finální špic.


Samošplhací a šplhací systémy pro vysoká staveniště

Ideálním řešením pro výškové projekty jsou šplhací a samošplhací systémy, které umožňují betonáž bez nutnosti podepírání bednění ze země. Systémy používají téměř totožné způsoby posunu - bednění, včetně jeho nosné konstukce, je posouváno do dalšího záběru pomocí kolejnic a kotev, které jsou připravené v dokončené části stavby. V případě šplhacího bednění (například MF240) je systém posunován pomocí jeřábu; u samošplhacích systémů pak jeřáb nahrazují hydraulické válce, což znamená značnou časovou flexibilitu, možnost práce s bedněním i při zhoršených povětrnostních podmínkách a ekonomickou výhodu díky uspoření času jeřábu.

Ukotvení celého systému na speciálních konzolách vkládaných do monolitické konstrukce v průbehu betonáže musí být dostatečně únosné, aby bezpečně udrželo celou váhu systému. Nejde totiž jen o samotné bednění a systém posuvu, ale také o zatížení působením povětrnostních podmínek a v některých případech i celou plochu staveniště. Některé systémy totiž umožňují posunovat celé zařízení, a to včetně části skladovaného materiálu. Vícepodlažní sestavy pak jsou ideální pro kompletní realizaci stavby – zatímco ve vrchních patrech se připravuje výztuž pro betonáž, v nižších betonáž probíhá a ve spodních patrech se mohou realizovat dokončovací práce. To vše v rámci jednoho systému.

Šplhací systémy mohou být vybaveny běžným rámovým i nosníkovým bedněním nebo mohou obsahovat i speciální prvky v případě složitějších konstrukcí. Důležité je využívat kvalitní bednicí desky, které jsou schopné pokrýt celou stavbu nebo alespoň její značnou část. Proto jsou do šplhacích systémů vkládány nejlepší desky s plastovým povrchem, speciální desky a někdy i ocelové pláty pro extra hladký otisk.

Samotná práce betonářů v rámci nasazení šplhacích a samošplhacích systémů je poměrně snadná. Pro odbedňování a bednění není třeba systém demontovat, ale bednicí komplety stačí jen odsunout po integrovaných kolejnicích do stran a vytvořit tak bezpečné místo pro práci na výztuži i ošetření bednění. Po posunu do dalšího záběru pak stačí bednění přisunout na správná místa, sepnout pomocí kotevních tyčí a provést samotnou betonáž.

Bezpečnost je ve výškách základem

Nejčastějším úrazem na stavbách je pád z výšky nebo do hloubky. Proto jsou všechny systémy pro realizaci výškových projektů standardně vybaveny profesionální ochranou volného okraje včetně okopových prken. Součástí jsou integrované žebříkové výstupy s ochrannými koši systému Doka XS, pro bezpečný přístup ze země. Například v případě realizace mostních pylonů, mohou být systémy doplněny o výstupové věže 250, které zajišťují pohodlný přístup. Samozřejmostí jsou take definované body pro zakotvení osobních ochranných prostředků. Samostatnou kapitolou bezpečnosti je možnost nasazení celoplošné ochrany, kterou přinášejí ochranné štíty Xclimb 60. //

Může se hodit

Před dvaceti lety Doka představila revo-luční koncept výstavby výškových projektů - samošplhací platformu SCP, která posunula možnosti stavebnictví vzhůru. A to doslova, protože SCP není jen systém bednění ale kompletní staveniště, které se posouvá s růstem stavby.

Vysoká bezpečnost pro celou stavbu
• bezpečná práce s ochranou proti povětrnostním podmínkám díky velké pracovní plošině zakryté po celém obvodu a zdvihané najednou
• maximální bezpečnost při práci, při výstupu a sestupu díky integrovaným plošinám, schodišťovým věžím a žebříkům

Rychlá práce s řízeným postupem práce
• rychlé přemísťování díky šplhání
• krátké bednicí časy
• urychlený průběh stavby díky většímu pocitu bezpečí ve všech výškách

Vysoká hospodárnost
• šetří kapacitu jeřábu, jelikož plošina unese i vysoká užitná zatížení jako kontejnery na materiál a rozdělovač betonu
• optimalizovaný průběh stavby díky profesionálnímu projektování a podpoře kompetenčních center

Šplhací systémy Doka:

Různé stavby a různé představy architektů vyžadují různé šplhací systémy. Doka má pro každou situaci správné řešení, které zajistí rychlou a ekonomickou výstavbu výškových projektů. Ať už se jedná o domy, mostní pilíře, přehrady nebo chladicí věže.

Plošina SCP je samošplhací bednicí a pracovní plošina pro jádra výškových budov. Systém pojme kompletní zařízení staveniště a je vybaven zakrytím pro bezpečnou práci a ochranu proti povětrnostním vlivům i ve velkých výškách. Výkonné hydraulické písty zvedají plošinu, bednění, kontejnery na materiál
a rozdělovač betonu v jednom kroku do dalšího úseku betonáže, a to bez jeřábu.

Samošplhací bednění Xclimb 60 předsta-vuje systém nezávislý na jeřábu. Hydraulicky šplhající systém lze rychle zvednout i pomocí jeřábu. Díky stálému vedení na stavební konstrukci dovede systém šplhat i při vysokých rychlostech větru.

Šplhací bednění MF240 je zdvihané jeřábem a je určeno pro stavební konstrukce všech tvarů a výšek. Systém umožňuje pravidelné pracovní takty u všech budov jako jsou výškové budovy, mostní pilíře a pylony. Systém lze snadno obsluhovat, zvládá sklony stěn do 15 stupňů a lze jej dimenzovat ve velké oblasti pro nejrůznější požadavky.

Samošplhací bednění chladicích věží SK175 je plně mechanizované samošplhací velkoplošné bednění. Umožňuje maximální stupeň racionalizace a zaručuje minimum ruční práce – po krátkém zapracování se úseky betonují v jednodenním taktu.

Přehradní bednění slouží k realizaci bednění stavebních záměrů v jednostranném provedení jako přehrady, údolní přehrady, říční vodní elektrárny nebo pylony bez bednicích kotev. Šplhací konstrukce odvádí veškerá zatížení betonáže do předcházejícího úseku betonáže. Různé varianty systému D12, D15, D22 a D35 umožňují hospodárné přizpůsobení různým dimenzím bloků specifického projektu.

To by Vás mohlo také zajímat:

Rezidence Zaječí hora

24.11.2021 | Novinky

Zvláštní bednění pro brněnský okruh

22.11.2021 | Novinky

Máte otázky k příspěvku? Kontaktujte nás!

Vyplňte, prosím, všechna pole označená *. Bez nich nejde přihláška odeslat.
* Formulář není kompletně vyplněný!
Zprávu se nepodařilo odeslat, prosím zkuste to později ještě jednou!
Děkujeme Vám mnohokrát za Váš dotaz zaslaný do Doky!

Vaši záležitosti se budeme věnovat v nejkratší možné době!