calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Zvláštní bednění pro pardubické nádraží

17.08.2018 | Novinky
Veřejný prostor prochází stále častěji revitalizačními procesy, které ho modernizují, zpříjemňují a zpřístupňují obyvatelům k širokému spektru aktivit. Ideálním materiálem pro podobné projekty se jeví beton – a to zejména díky jeho schopnostem přijímat tvar podle zvoleného bednění, díky stálosti materiálu i relativně snadné zpracovatelnosti. Příkladem takového projektu může být například revitalizace parkové části přednádraží v Pardubicích, kde beton hraje prim. Z betonu jsou zde totiž realizovány designové obrubníky zelených ploch, základ fontány i část moderní cyklověže.

Galerie

Náročný projekt přestavby pardubického přednádraží nepředstavoval jen doručení bednění na místo a betonáž. Díky představám architektů totiž bylo nutné formy pro jednotlivé části stavby vyrobit na míru, což znamenalo stovky hodin práce techniků i truhlářů v čakovické výrobně speciálního bednění Doka. „Celkem bylo třeba naplánovat a vyrobit 61 forem, pomocí kterých bylo vyrobeno 155 prvků pro obrubníky i kašnu,“ říká Dipl. Ing. Arch. Zoran Tanevski, vedoucí technického oddělení Doka. „S výjimkou rovných polí, kde bylo možné formy nasadit opakovaně, byly formy využité jen pro specifické prvky. Pokud jde o oblouky, je každý odlitek originál,“ komentuje Tanevski.

Celkově projekt sestává ze tří zelených ploch, jejichž ohraničení o délce 250 metrů je tvořeno sto devatenácti kusy betonových obrubníků. Kašna, která je ve středu zelených ploch, je sestavena ze šestatřiceti kusů. Přitom každá jednotlivá forma musela vzniknout zcela od počátku. „Nejprve jsme si museli se zadavatelem vyjasnit projekt – a to do posledních podrobností. Pak mohla přijít fáze plánování, při které jsme každou jednotlivou formu vymodelovali v trojrozměrném plánu. Zajímavostí je, že díky našemu rozkreslování jednotlivých dílů, jsme byli jediní, kdo měl podrobné plány pro všechny celky a obracela se na nás i projekční kancelář“, komentuje technik Petr Vosyka ze společnosti Doka, který formy plánoval. Nákresy jednotlivých částí v reálné velikosti i náhledy celků byly vytištěny a předány do výrobny. Tady je truhláři překreslili na desky, vyřízli a následně byly kompletovány do finálních tvarů. "Nejprve vytvoříme únosnou základní konstrukci z paždíků a dřevěných nosníků, na které vytváříme vlastní konstrukci bednění. V tomto případě jsme mimo obvyklé materiály, jako jsou třívrstvé bednicí desky Doka 3-S nebo překližkové desky se speciální povrchovou úpravou, používali i ohebné desky, které nám dovolily udělat oblouk o malém poloměru,“ komentuje Václav Jelínek, vedoucí výrobny zvláštního bednění.

Po dobu téměř tří měsíců byly jednotlivé formy plánovány, vyráběny a následně, systémem „just-in-time“, tedy v pravý čas na pravém místě, dopravovány do improvizovaných prefa dílen nedaleko Pardubic. Tady byly betonovány jednotlivé dílce, a to i při nepříznivém zimním počasí, kdy musely být formy zahřívány. Jednotlivé formy byly následně na místě rozebírány, díly forem transportovány zpět do výrobny bednění a hotové betony dozrávaly v halách. Během několika dní pak byly odlitky převezeny na místo a uloženy. Ve spolupráci odborníků na bednění, zkušených betonářů a zejména architektů tak vznikl unikátní soubor, který výrazně ovlivnil vzhled přednádraží v Pardubicích.

Dnes už návštěvníci Pardubic i jejich obyvatelé mohou plně nádraží využívat. Jak se bude líbit, ukáže až čas. Jedno je ale jisté už dnes – revitalizace přednádraží má šanci na to, aby se stala obdivovaným dílem, i když se z hlediska monolitické výstavby jedná “jen o obrubníky”. Celý projekt je totiž koncipován tak, aby byl moderní, přínosný, v souladu s okolím a přinášel maximální užitek. A o tom, že projekt byl úspěšný, svědčí i to, že podobná modernizace se chystá pro další frekventované nádraží v České Republice.

Zvláštní bednění dává vzniknout unikátním projektům


Bednění vyráběné přímo pro potřeby projektu dokáže dát tvar každému nápadu, který by jinak byl jen těžko realizovatelný. Takových nápadů je v rámci stavebních projektů – a zejména těch směřujících do veřejného prostoru – stále více. Samotná práce betonářů ale samozřejmě následuje až po řadě kroků před ní a celková konstrukce bednění musí odpovídat náročnému nasazení, být stabilní pro nerovnoměrné zatížení betonem i bezpečná pro použití. Projekty, které vyžadují nasazení zvláštního bednění, jsou navíc často takové, u kterých zůstává betonový povrch odhalený a záleží tedy i na finálním otisku. A do toho se promítne každý detail bednění, takže na pečlivém zpracování skutečně záleží.

Pardubické nádraží rozhodně není první projektem, při kterém bylo zvláštní bednění nasazeno. Naopak; řada cenami ověnčených projektů, jako například kupole Techmanie v Plzni, pražský Trojský Most nebo centrum Environmentální výchovy v Krkonoších nesou výraznou stop zvláštního bednění Doka. A to je samozřejmě jen zlomek realizací, na kterých se podíleli truhláři z výrobny speciálního bednění Doka z pražských Čakovic.

S betonáží pomáhá i elektronika


V rámci realizace speciálních projektů je často kladen důraz nejen na kvalitu zpracování i rychlost realizace. A zvláště v případě neobvyklých tvarů, kde je množství betonu ukládaného do bednění nerovnoměrné, je přínosem možnost sledovat vývoj betonu v reálném čase a zajistit tak optimální časy odbedňování pro zajištění hladkého průběhu stavby i kvalitního a vždy stejného otisku. Systém Concremote, který toto umí, na náš trh dodává společnost Doka, a je založen na měření vývoje tepla v čerstvém betonu. Aktuální tepelné údaje získané prostřednictvím senzorů, porovnává a vyhodnocuje s daty naměřenými pomocí speciálního kalibračního boxu u zkušebních vzorků. Data následně porovnává a v podobě přehledných grafů odesílá do zařízení uživatele, což může být počítač, tablet nebo mobilní telefon. Díky přesnému sledování je tak možné včas a bezpečně odbedňovat nebo rozebírat formy, sledovat vyzrání betonu pro optimální barvu a navíc je možné průběžně upravovat recepturu betonové směsi i v závislosti na počasí a okolních teplotách tak, aby její vyzrávání bylo co nejoptimálnější a poskytlo tak dokonalé načasování stavebních prací. Více o systému concremote se můžete dozvědět v Inženýrských stavbách #391, strana 58.


Ve zkratce:

Projekt: Revitalizace nádraží, Pardubice
Realizace: Strabag a.s., 2017
Konstrukce: Speciální konstrukce
Dodavatel bednění: Doka
Bednicí systémy: Zvláštní bednění Doka (36 obloukových a 11 rovných forem pro obrubníky, 13 obloukových a 8 rovných forem pro vnitřní a vnější části kašny)
Služby pro bednění: Plánování bednění, předmontáž, koordinace na místě, služby montážního mistra, elektronická správa staveniště myDoka

To by Vás mohlo také zajímat:

Rezidence Zaječí hora

24.11.2021 | Novinky

Zvláštní bednění pro brněnský okruh

22.11.2021 | Novinky

Máte otázky k příspěvku? Kontaktujte nás!

Vyplňte, prosím, všechna pole označená *. Bez nich nejde přihláška odeslat.
* Formulář není kompletně vyplněný!
Zprávu se nepodařilo odeslat, prosím zkuste to později ještě jednou!
Děkujeme Vám mnohokrát za Váš dotaz zaslaný do Doky!

Vaši záležitosti se budeme věnovat v nejkratší možné době!