calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Na pohled dobrý!

29.08.2018 | Novinky
Pohledový beton nabízí architektům a stavebním firmám výjimečný prostor pro realizování báječně neotřelých nápadů, které dokážou obyčejně užitečné stavby přeměnit na uměleckou architekturu. Moderní přístup, ve kterém se mísí jednoduchost i zdobná hravost, použití pohledového betonu jen nahrává. Jak dokazují moderní stavby, u kterých hraje beton prim.

Galerie


Odborníci na bednění ze společnosti Česká Doka podpořili vznik nové směrnice pro pohledové betony:

"Definovat pohledový beton není jednoduché. Každý má svoji představu, na druhou stranu každý bednicí systém nebo bednicí deska má své limity. To jsou všechno aspekty, které jsme se snažili v nové směrnici postihnout. A já si velmi vážím toho, že jsem dostal možnost se na takto důležité publikaci podílet."
Václav Lorenc, produktový manažer, Doka
Stavební projekty, u kterých zůstávají betonové povrchy viditelné i po finálním dokončení, jsou v moderní architektuře navíc stále žádanější. Na rozdíl od betonových konstrukcí, které mají pouze nosnou funkci, dávají viditelné plochy možnost vytvořit unikátní stavby s rozmanitými možnostmi ztvárnění povrchů i tvarů. Okolností, které tyto povrchy ovlivňují, je celá řada. Vždy ale je finální povrch a jeho ztvárnění přímo odvislé od bednicí techniky. A to nejen pokud jde o otisk, ale i o jeho členění i odstín betonových ploch. Kromě toho otiskne bednění do betonu i svoje nosné prvky, jako jsou rámy, rastr kotev, zavěšovací prvky a další detaily. Mnoho z těchto, pro jednotlivé systémy bednění typických vlastností, lze s úspěchem využít jako záměr a podporu uměleckého ztvárnění.

Realizace projektů s viditelnými betonovými plochami je náročná týmová práce a vyžaduje spolupráci investora, architekta, dodavatele stavebních prací, dodavatele bednění i technologa betonu. Představu finálního díla, a zejména vzhled povrchu, je třeba co nejlépe zkonzultovat. Při dobré koordinaci lze totiž odhalit různé neproveditelné představy a požadavky, nebo jejich neúměrnou finanční náročnost.

Představa. Co nejpodrobněji specifikovaná představa architekta či investora je důležitá pro další plánování projektu a odvíjí se od ní všechny detaily budoucích prací.

Výběr povrchu. Hladký nebo strukturovaný? S otiskem prvků bednění nebo bez? Možností je neuvěřitelně mnoho a je jen na investorovi či architektovi, pro jaký se rozhodne. Povrch navíc může nést i otisky, které běžné nejsou a vytvářejí následně reliéfní obrazce či odkazují k jiným souvislostem. Jak dokazuje třeba realizace paláce Národní na Národní třídě v Praze.

Odbedňovací prostředek a péče o bednění. Dokonalý povrch vyžaduje výbornou péči o bednění. Vždyť právě bednění je to, co betonu vtiskne tvář. Péče o něj je esenciální pro celý projekt a zejména v případě pohledových betonů by měla být jeho čistota a ošetření vhodným odbedňovacím prostředkem samo zřejmostí. Ideálním prostředkem tak je například přípravek Doka Optix, emluze která je speciálně vyvinutá pro nejvyšší kvalitu otisku, bez pórů a lunkrů.

Bednicí systém. Možnost nasazení a realizace ovlivňuje samozřejmě také nosná kon-strukce bednicí desky. Od rámových bednění, které poskytují jednoduchý industriální otisk až po speciální konstrukce pro neotřelé tvary. Základem je, že bednicí systém musí být dostatečně únosný, práce s ním komfortní a bezpečná, ale zároveň musí poskytovat možnost vytvoření žádaného tvaru. Podle představy je tak možné využít rámové systémy, velkoplošná bednění nebo dokonce bednění vyráběné na míru projektu. Ta jsou projektována speciálně pro užití v rámci specifického projektu a jsou vyráběna přímo s ohledem na přesné nasazení. Výjimkou nebývá, že jedna forma je použije pouze pro jediné místo na stavbě a pak se zase rozebere. To jsou ale právě ty detaily, které z projektu dělají něco vyjímečného.

Beton a jeho ukládání. Kvalita finálního otisku je také přímo odvislá od výběru betonové směsi, povětrnostních podmínek při její dopravě i ukládání a v neposlední řadě od způsobu a pečlivosti jejího ukládání.

Pohledové betony jsou nedílnou součástí architektury a zcela jistě si budou získávat stále větší popularitu. Architektům tento trend otevrá další možnosti realizace zajímavých stavebních nápadů. A to ať už se jedná o hladké povrchy, realizované díky kvalitnímu bednění a odbedňovacím prostředkům, nebo třeba reliéfy a otisky různých přírodních materiálů nebo sochařských děl. Při správné souhře všech zúčastněných stran a dodržování technologické kázně je pak možné dílo dokončit v požadované kvalitě i spokojenosti všech stran a s přijatelnými náklady.

Doka má v oblasti pohledových betonů dlouholeté zkušenosti, které se každoročně zúročují při realizaci těch nejzajímavějších projektů po celém světě. Kompetenční centrum v rakouském Amstettenu sdružuje know-how a pomáhá při plánování a realizaci jakéhokoliv typu betonového povrchu kdekoli po světě. Ale pohledový beton není záležitost jen zahraniční. I v České republice se každoročně realizují desítky projektů, u kterých je kvalita povrchu betonu a jeho struktura či neobvyklý tvar základem jeho budoucího vnímání. Jsme proto rádi, že jsme mohli, spolu s dalšími odborníky, podpořit svými zkušenostmi vy-dání nové příručky pro realizaci pohledových betonů, kterou v letošním roce vydává Česká Betonářská Společnost.

To by Vás mohlo také zajímat:

Rezidence Zaječí hora

24.11.2021 | Novinky

Zvláštní bednění pro brněnský okruh

22.11.2021 | Novinky

Máte otázky k příspěvku? Kontaktujte nás!

Vyplňte, prosím, všechna pole označená *. Bez nich nejde přihláška odeslat.
* Formulář není kompletně vyplněný!
Zprávu se nepodařilo odeslat, prosím zkuste to později ještě jednou!
Děkujeme Vám mnohokrát za Váš dotaz zaslaný do Doky!

Vaši záležitosti se budeme věnovat v nejkratší možné době!