calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Zemětřesení vzdorný bednicí systém pro chladicí věž

25.07.2018 | Novinky
Odborné znalosti, profesionální bednění a zvláštní přístup k realizaci. To vše je potřeba na stavbě jednoho z největších projektů v Řecku – uhelné elektrárně Ptolemais Block. Navíc je třeba plánovat a realizovat stavbu se zřetelem na oblast výstavby – ta je totiž ohrožována zemětřeseními.

Galerie

Spotřeba elektřiny vzrůstá. Zároveň je třeba uzavírat staré typy uhelných elektráren, které už dávno nesplňují ekologické požadavky. Proto vzniká v průmyslové a těžební oblasti Ptolemaida v severním Řecku, asi 500 kilometrů od hlavního města Athén, nový megaprojekt, který přinese 660 MW, rozšíří stávající elektrárenské bloky a umožní uzavřít ty starší. Technologie výroby elektřiny je jedna věc – ale výstavba elektrárny a zejména chladicích věží, to je otázka na jiné odborníky. Odborníky na bednění ze společnosti Doka.

Pro všechny případy stabilní

Chladicí věže typického projmutého tvaru jsou ikonou a poznávacím znamením elektráren. Ta v Řecku bude mít 170 metrů a bude realizována jako monolitická stavba. Zformovat takovou stavbu ale nelze pomocí bězných bednicích system, ideálním řešením pro její realizaci je samošplhací bednění SK175. Pro tento projekt navíc Doka Řecko a Global Expertise Center Energy (GEC EN) v rakouském Amstettenu uzavřely smlouvu o dodávce speciálně navrženého bednění pro první okruhy chladicí věže. Řešení je určeno pro vyšší seismické zatížení v této oblasti a umožňuje tak bezpečné práce na realizaci i v případě nestabilní situace. Což je důležité zejména proto, aby výstavba mohla pokračovat podle časového plánu. Změna spočívala v přidání více kotevních bodů, posílení vyztužovacích profilů i navýšení jejich počtu. Tím vším byla posílena bezpečnost system, bezpečnost pracovníků byla podpořena dodáním dalších zábradelních profilů i bodů pro úvazky. Samozřejmostí při takovéto stavbě pak je vysoký důraz na profesionalitu provedení, kvalitu betonu i jednoduchost samotného provádění bednění i betonáže.

Pán prstenců se jmenuje SK175

Na začátku stavby, pro první prstenec, byly využity nosné věže Staxo 100 a velkoplošné bednění Top 50. Po vyzrání prstence mohly být, do předem připravených kotevních míst, zavěšeny jednotlivé komplety bednění SK175. To představuje samošplhací systém pro výšku betonáže 1,50 metru, betonářské plošiny i bezpečnostní prvky v jednom. Toto řešení je ideální pro rychlou, ale zároveň přesnou a bezpečnou betonáž s extrémně krátkými dobami cyklu a to bez omezení povětrnostními podmínkami. Celky bednění jsou totiž do dalšího záběru vedeny po ocelových kolejnicích a zdvihány elektromechanickými systémy. Na každé jednotce je umístěno 5 až 6 motorů pro vnitřní a vnější bednění věže, a v případě potřeby se tyto motory přesouvají vodorovně. Držáky výztuže, integrované do systému, pak umožňují její rychlou a jednoduchou montáž.

Celkově je pro projekt nasazeno 104 jednotek bednění, pomocí kterých bude realizováno 108 taktů – a to v neuvěřitelně rychlém jednodenním cyklu. “Doka nám poskytla kompletní know how, a neuvěřitelnou podporu. Navíc zvolený system SK175 je odzkoušený řadou předchozích realizací, je spolehlivý a snadno se ovládá. Pro nás to znamená, že se dokážeme držet velmi napjatého harmonogramu výstavby. Spojení odbornosti Doka a naší organizace projektu nám umožnilo být ještě rychlejší než jak se původně plánovalo,” tvrdí Makis Sderakis, manažer projektu chladicí věže Ptolemais V.

Pro bednění SK175 není žádnou výzvou ani měnící se sklon věže, protože nový se jednoduše nastaví pomocí vřeten; maximální úhel sklonu pak je 22 stupňů. “Pro nás to znamená, že i v poloměru 70 metrů můžeme stoupat s bedněním bez jakýchkoliv úprav a všechny geometrie, které se obvykle vyskytují v konstrukci chladících věží, jsou pokryty," vysvětluje Andreas Guttenbrunner, Doka Engineering Manager v Global Expertise Center Energy.

Bezpečnostní systém součástí

Samošplhací celky jsou ve všech fázích posunu při i samotné betonáži vždy pevně jištěny ve stávající struktuře pomocí kolejnic, takže nevzniká žádný problém s lezením, a to ani při zhoršených povětrnostních nebo seismických podmínkách. Systém je navíc vybaven automatickou brzdou, která vypíná posun v případě překročení výšky betonářského taktu. Pracovní plošiny, které jsou optimalizovány pro tento projekt, se navíc překrývají a spolu s nimi se posunují i zábradelní profily a přístupové cesty. “Pracovní čety se s tímto bezpečnostním řešením cítí naprosto v pohodě. A my víme, že toto je jeden z významných faktorů, které jsou pro úspěch a kvalitu díla klíčové. Bezpečnost na této stavbě je prioritou. A ta byla do puntíku naplněna,” zdůrazňuje Makis Siderakis. Zbývá dodat, že bezpečnostní systémy Doka nejen, že plně vyhovují eurokódům, ale například místní specifika pro bezpečnost na stavbě vysoce překračují.

Elektrárenský komplex Ptolemaios v místě funguje už řadu let. První blok byl před časem odpojen a bloky 2-4 jsou typickým příkladem starého přístupu k uhelným elektrárnám. Nový, supermoderní blok, který mimochodem vyroste na vytěženém lomovém nalezišti “Komanos”, bude mít mnohem vyšší účinnost. Prolemaios V bude vypalovat palivo při podstatně nižší spotřebě a zároveň bude produkovat zlomkové množství CO2 než stávající elektrárny v Řecku. Do provozu by tato elektrárna s výkonem 660 megawatů měla vstoupit v roce 2019.

Krátce:

Projekt: Chladicí věž Ptolemais Unit V, uhelná elektrárna
Lokalita: Ptolemaida, Řecko
Hlavní dodavatel: EPC Hitachi Power Europe, Terna S.A.
Začátek stavby: 2016
Ukončení stavby: 2018
Typ stavby: Chladicí věž pro uhelnou elektrárnu
Výška chladicí věže: 170 m
Max. průměr chladicí veže: 110 m
Nasazené systémy: Velkoplošné bednění Top 50, podpěrné věže Staxo 100, bednění chladicích věží SK175
Služby: Plánování nasazení bednění, služby montážního mistra

To by Vás mohlo také zajímat:

Rezidence Zaječí hora

24.11.2021 | Novinky

Zvláštní bednění pro brněnský okruh

22.11.2021 | Novinky

Máte otázky k příspěvku? Kontaktujte nás!

Vyplňte, prosím, všechna pole označená *. Bez nich nejde přihláška odeslat.
* Formulář není kompletně vyplněný!
Zprávu se nepodařilo odeslat, prosím zkuste to později ještě jednou!
Děkujeme Vám mnohokrát za Váš dotaz zaslaný do Doky!

Vaši záležitosti se budeme věnovat v nejkratší možné době!