calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

"Důležitý faktor úspěchu".

V rozhovoru s Julií Weberovou, vedoucí oddělení udržitelnosti společnosti Doka, hovoříme o rostoucím významu uhlíkové stopy a jejím hlubokém dopadu na stavební společnosti, které chtějí dosáhnout ambiciózních cílů v oblasti udržitelnosti.

Julia Weber
 

Jaký je cíl společnosti Doka z hlediska udržitelnosti?

Julia Weber (JW): Ve společnosti Doka se snažíme prosazovat udržitelné postupy ve stavebnictví. Chceme jít dobrým příkladem, a proto jsme si stanovili ambiciózní cíl: Do roku 2040 chceme dosáhnout nulových čistých emisí. Jako součást odvětví, které má významný dopad na klima a na které připadá přibližně 37 % celosvětových emisí skleníkových plynů, máme povinnost podílet se na řešení. Jsme také přesvědčeni, že udržitelnost je klíčem k budoucím obchodním příležitostem. Udržitelnost vnímáme nejen jako úkol minimalizovat negativní dopady našich vlastních obchodních aktivit. Jde spíše o systémový pohled na stavebnictví a jeho vliv na životní prostředí. Vyvíjíme proto produkty pro budoucnost, které pomohou našim zákazníkům dosáhnout jejich cílů v oblasti udržitelnosti a učiní samotný stavební průmysl udržitelnějším.

Panel floor formwork DokaXdek

Společnost Doka chce mít pozitivní dopad na životní prostředí tím, že podporuje své zákazníky při dosahování jejich vlastních cílů v oblasti udržitelnosti.

 

Jak přesně Doka podporuje své zákazníky v této oblasti?

JW: Při výběru bednění hraje roli mnoho faktorů - rozměry panelů, hmotnost a mnoho dalších. Ale také CO2 stopa výrobku. Stále více je stavebních projektů vyžadována transparentnost ohledně souvisejících emisí skleníkových plynů. Společnost Doka nejenže dodává bednění a lešení, ale je také lídrem v tom, že svým zákazníkům poskytuje přehled o emisích skleníkových plynů více než 7 000 výrobků Doka v příslušných fázích životního cyklu.

Můžete to vysvětlit podrobněji?

JW: Údaje o uhlíkové stopě výrobků (PCF - Product Carbon Footprint) sdílíme s našimi zákazníky na vyžádání. Mohou tak porovnat uhlíkovou stopu našich výrobků, aby mohli činit informovaná a ekologicky uvědomělá rozhodnutí. Mohou si vybrat výrobky s nejnižší uhlíkovou stopou a zlepšit tak svou vlastní uhlíkovou stopu.

Julia Weber
 

"Udržitelnost je z dlouhodobého hlediska strategickou výhodou a jako průkopníci už vidíme první jasné výsledky na trhu."

 

Jak tato data přispívají k cílům udržitelnosti vašich zákazníků?

JW: EU si stanovila cíl být do roku 2050 klimaticky neutrální. Tedy provvozovat ekonomiku s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů. Tento cíl se stal závazným přijetím Green Dealu EU a má dopad na hospodářství a průmysl členských států. Evropské podniky budou proto muset v nadcházejících letech vypočítávat a vykazovat své emise skleníkových plynů. Zaznamenali jsme také, že transparentní údaje o emisích jsou stále častěji požadovány ve výběrových řízeních, čímž se stávají stále významnějším faktorem hospodářské soutěže. I naši zákazníci v Evropě i mimo ni si sami o sobě stanovují ambiciózní, vědecky podložené cíle v oblasti udržitelnosti a je proto důležité držet krok, i to, abychom úzce spolupracovali v celém dodavatelském řetězci. Spoléhají se na to, že jim jejich dodavatelé pomohou s výpočtem emisí v rozsahu 3, což jsou v našem případě údaje PCF.

Evropské společnosti se spoléhají na své dodavatele, že jim pomohou vypočítat jejich emise v rozsahu 3, což jsou v našem případě údaje o emisní stopě CO2.

Doka colleague from beam production
 

Používá společnost Doka údaje také pro interní účely?

JW:V každém případě! Výpočtem PCF zvyšujeme transparentnost údajů o emisích skleníkových plynů v průběhu celého životního cyklu všech našich výrobků. To nám umožňuje rozpoznat potenciál pro snížení emisí a přijmout cílená opatření v celém našem výrobním řetězci. Naším cílem je vyvíjet udržitelné výrobky od základu a aktivně tak přispívat k našemu cíli dosáhnout do roku 2040 čistých nulových emisí skleníkových plynů.

Máte otázky k příspěvku? Kontaktujte nás!

Vyplňte, prosím, všechna pole označená *. Bez nich nejde přihláška odeslat.
* Formulář není kompletně vyplněný!
Zprávu se nepodařilo odeslat, prosím zkuste to později ještě jednou!