calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Trojský most

27.03.2012 | Novinky
Výstavba Trojského mostu úspěšně pokročila do fáze realizace hlavního pole mostu přemosťujícího Vltavu. Pracovníci Metrostavu postupně betonují jednotlivé díly desky pomocí Doka-stolů. Nový pražský most spojující ulici Partyzánskou v Holešovicích s ulicí Povltavskou v Tróji bude v budoucnu sloužit tramvajím, autům, cyklistům i pěším. Napojen bude prostřednictvím tunelového komplexu Blanka až na Strahovský tunel a Jižní spojku, na severu zajišťuje propojení se severní výpadovkou křižovatka Trója.

Galerie

  • Bednicí plášť Inundačního mostu
  • Bednění Inundačního mostu 2. fáze s přípravou bednění koncové oblasti hlavní mostovky
Inundační most
Nosná monolitická konstrukce Inundačního mostu byla betonována postupně ve třech fázích. Nejprve krajní třetina směrem od opěry O1, následovala krajní třetina od středového pilíře P2 a na závěr byla realizována střední třetina mostovky. Doka přispěla k úspěšné realizaci návrhem a dodávkou bednění převážně složeného z prvků systému Top50 podporovaného těžkou podpěrnou konstrukcí Pižmo dodanou Metrostavem.

Vzhledem k tvarové náročnosti způsobené průběžnou změnou polohy a průřezu podélníků bylo třeba navrhnout bednění s možností plynulého nastavení a výškové rektifikace v jakémkoliv příčném řezu konstrukce. Návrh byl také zásadně ovlivněn nárůstem zatížení na bednění ve fázi realizace podélného a příčného předpětí konstrukce. K úspěchu vedla úzká spolupráce mezi projekčním týmem Doky, projektanty mostu a zhotovitelem stavby. Výsledkem je monolitická konstrukce splňující nejpřísnější kritéria z hlediska povrchů a přesnosti zhotovení.

Bednění hlavní mostovky
Bednění koncových oblastí se sestává ze dvou částí. První část je rámová konstrukce sestavená z prvků systému Top50, která je uložena na těžkou podpěrnou konstrukci (Pižmo). Druhá část jsou Doka-stoly jejichž součástí je podvěšené lešení, a s jejichž pomocí jsou realizovány také zbylé úseky desky.

Stoly jsou složeny z bednicí plenty a podvěšeného lešení. Bednicí plenta je smontována z příčných ocelových nosníků, podélných dřevěných nosníků H20 top P, podkladové překližky a bednících desek Doka 3-S eco. Pod tyto plenty je zavěšeno lešení tvořené systémem Staxo 40. Nejprve je třeba předem sestavený stůl s lešením vytáhnout z lodě mezi prefa-příčníky. Vytažení je prováděno z plošin osazených na horní hrany prefa-příčníků pomocí čtveřice hydraulických válců. Po zajištění stolů jsou z podvěšeného lešení osazeny na předem zabetonovaná závěsná místa prefa-příčníku konzoly a závěsné prvky sloužící po uvolnění vytahovacích prostředků jako podpora stolů. Následně jsou dobedněny prostory mezi prefa-příčníky a stolem tak, aby sestava byla připravena k betonáži desky. Po betonáži a předepnutí jsou stoly opět pomocí hydrauliky spuštěny na loď skrze čtveřici prostupů ve vybetonované desce.

Plošiny
Vzhledem k potřebě výše zmíněného vytahování Doka-stolů mezi prefa-příčníky a posléze spouštění těchto stolů na loď, byla Doka oslovena firmou M-TEK zajišťující pro Metrostav tuto činnost, zda by se nepodílela na tomto procesu. Po konzultacích a specifikaci okrajových podmínek jsme navrhli trojici plošin přesouvaných a podporovaných stoličkami osazenými na horní hranu prefa-příčníků. Plošiny jsou tvořeny podélnými nosníky SL-1 a roznášecím roštem Top50 sestaveným tak, aby byly splněny veškeré bezpečnostní a provozní požadavky.

To by Vás mohlo také zajímat:

Rezidence Zaječí hora

24.11.2021 | Novinky

Zvláštní bednění pro brněnský okruh

22.11.2021 | Novinky

Máte otázky k příspěvku? Kontaktujte nás!

Vyplňte, prosím, všechna pole označená *. Bez nich nejde přihláška odeslat.
* Formulář není kompletně vyplněný!
Zprávu se nepodařilo odeslat, prosím zkuste to později ještě jednou!
Děkujeme Vám mnohokrát za Váš dotaz zaslaný do Doky!

Vaši záležitosti se budeme věnovat v nejkratší možné době!