calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Sledování vývoje betonu v reálném čase

20.07.2017 | Média
Tlak na rychlost výstavby i její cenu je dnes cítit u každého stavebního projektu. Dle studií je přitom čistě produktivních pouze 43% času v rámci stavebního procesu. Ostatní čas je stráven hledáním materiálu, napravováním chyb nebo prostoji zaviněnými neproduktivní komunikací či špatným plánováním. Každé usnadnění plánování je tedy krokem ke zvýšení efektivity, rychlejší výstavbě a finančním úsporám.

Galerie

Efektivní plánování stavby díky sledování vývoje betonu v reálném čase

Sledování vývoje betonu v reálném čase přináší jednoznačnou výhodu – bezpečně odbedňovat je možné v nejkratším možném čase a tím zrychlit a zlevnit celkový postup výstavby. Takovou možnost nabízí například systém Concremote – inovativní senzorová technologie pro betonářské práce. Systém, který na náš trh dodává společnost Doka, je založen na měření vývoje tepla v čerstvém betonu. Aktuální tepelné údaje získané prostřednictvím senzorů, porovnává a vyhodnocuje s daty naměřenými pomocí speciálního kalibračního boxu u zkušebních vzorků. Data následně porovnává a v podobě přehledných grafů odesílá do zařízení uživatele, což může být počítač, tablet nebo mobilní telefon.

Použití celého systému je jednoduché, skládá se pouze z kalibračního boxu a bezdrátových i kabelových senzorů. Kalibrační box je určen k naměření vstupních hodnot pomocí zkušebních kostek z používané směsi. Bezdrátové senzory pak měří tepelný vývoj u vodorovných ploch, kdy je čidlo vkládáno přímo do čerstvého betonu, drátové jsou určeny pro svislé konstrukce a mohou být pro snadnější nasazení přímo součástí bednicích systémů – a to jak rámových (například Doka Framax Xlife) nebo nosníkových (například Doka TOP 50).

Senzory měří pravidelně vývoj teploty čerstvého betonu a přenáší údaje do datového centra Concremote holandské technologické společnosti B|A|S, kterou Doka Group v červenci 2016 převzala. Zde jsou vypočteny spolehlivé a normám odpovídající informace o vývoji pevnosti betonu a poskytnuty v reálném čase a jsou dostupná kdykoliv a kdekoliv prostřednictvím zabezpečeného internetového portálu. Uživatelé mohou být navíc informováni o aktuální pevnosti betonu a vývoji teploty prostřednictvím e-mailu nebo SMS. To umožňuje zodpovědným osobám na stavbě, například stavbyvedoucím, bezpečně stanovit odbedňovací časy, dobu dodatečných úprav a nejbližší možnou dobu předpínaní. Měření vývoje tepla je mimo jiné důležité ke sledování napětí způsobeného tepelnými rozdíly v dané části stavby. Lze tak například zabránit prasklinám a následným poškozením stavební konstrukce. V praxi to znamená, že Concremote pomáhá uskutečnit stavební práce kvalitněji a navíc umožňuje zkrácení pracovního taktu při obedňování typické výškové budovy o jeden den na patro, což představuje zvýšení produktivity o 20%. Díky přesnému sledování je navíc možné upravovat recepturu betonové směsi i v závislosti na počasí a okolních teplotách tak, aby její vyzrávání bylo co nejoptimálnější a poskytlo tak dokonalé načasování stavebních prací.

Sledování vývoje čerstvého betonu je významným pomocníkem při realizaci monolitických konstrukcí v napjatém časovém plánu, kdy každý ušetřený den může urychlit následné práce a tím i předání hrubé stavby. A to je v dnešní době uspěchaných termínů pro každého stavebníka jasná výhoda.

Informace o systému Concremote:

Systém elektronického sledování vývoje čerstvého betonu
Sestava kalibračního boxu, bezdrátových i kabelových čidel a vlastního přijímacího zařízení
Systém vyhodnocuje na základě teploty betonu rychlost tvrdnutí betonové směsi a určuje nejkratší možný termín odbedňování, což šetří stavební čas i náklady.
Na základě výsledků je možné upravit recepturu betonu pro optimálnější a přesnější rozvržení prací na stavbě.

To by Vás mohlo také zajímat:

Doka na veletrhu bauma

22.06.2022 | Média

Neprůjezdná oblast

16.06.2022 | Novinky

Máte otázky k příspěvku? Kontaktujte nás!

Vyplňte, prosím, všechna pole označená *. Bez nich nejde přihláška odeslat.
* Formulář není kompletně vyplněný!
Zprávu se nepodařilo odeslat, prosím zkuste to později ještě jednou!