calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Možnosti pro realizaci monolitických konstrukcí mostů

Možnosti pro realizaci monolitických konstrukcí mostů

28.11.2023 | Sweden
Možnosti pro realizaci monolitických konstrukcí mostů
Realizace mostní konstrukce patří mezi složité procesy a dlouhodobé projekty. Proto je třeba při plánování zvažovat všechny možnosti, jak takovou konstrukci postavit efektivně, rychle a ekonomicky. Velká část mostů je tvořena zelezobetonovou monolitickou konstukcí, a tak je jednou ze základních zvažovaných oblastí oblast bednění a podpůrných systémů.

Tiskové oddělení

Galerie

  • Systémů pro výstavbu mostních konstrukcí je celá řada. Na snímku (realizace mostu na obchvatu Žiliny) jsou zároveň nasazeny: Doka vozík letmé betonáže, posuvná skruž Berd a pevná skruž Staxo 100.
  • Spřazené konstrukce vyžadují speciální přístup. Například při realizaci mostů na obchvatu Třince byly nasazeny specializované Doka vozíky pro spřaženou betonáž. Samozřejmostí u podobných systémů jsou integrované bezpečnostní systémy.
  • Pevná skruž tvořená systémem Staxo 100 byla nasazena při realizaci mostů u Loun. S její pomocí bylo před betonáží vyneseno bednění pro budoucí monolitickou mostovku. V rámci pevné skruže bylo pomocí ocelových nosníků vytvřeno i přemostění přes stávající trať. Podobné průjezdní profily je ale dnes jednodušší realizovat pomocí modulárního systému UNI-KIT.
  • Pohledové betony byly využity například při realizaci přemostění pro rychlotrať u Soběslavi. Tady byly do bednicích systémů TOP50 vkládány desky se speciálním povrchem, který do betonu vnesl otisk hexagramů.
  • Pohledové betony byly využity například při realizaci přemostění pro rychlotrať u Soběslavi. Tady byly do bednicích systémů TOP50 vkládány desky se speciálním povrchem, který do betonu vnesl otisk hexagramů.
  • Most realizovaný systémem vysouvání byl nedávno dokončen v Chebu. Jednalo se o 400 metrů dlouhý most, který překonal chebské nádraží. Jedná se o technologii realizace mostu formou vysouvání, kdy jednotlivé lamely postupně dosedají na předem zbudované pilíře.
Špičkové komplexní služby dodavatelů bednění, jako je například společnost Doka, zahrnují širokou škálu aplikací, od digitálních inovací, přes bednění, bezpečnostní a podpůrné systémy až po instruktory na stavbě. Právě díky těmto službám a komplexnímu přístupu se stavebníci mohou lépe soustředit na stavbu prvotřídních infrastrukturních projektů. Taková řešení pokrývají všechny prvky procesu, od prvotního plánování, doporučení vhodného bednicího systému a podpěrných řešení až po elektronickou kontrolu stavby a osobní i online podporu během realizace.

Od patek pilířů až po sofistikovaná řešení realizace

Moderní bednicí systémy nabízí modulární řešení a kontinuální postup. Opěrné stěny, křídla mostů a patky pilířů je možné realizovat za pomoci standardních rámových nebo nosníkových systémů, které mohou nadále formovat i dříky pilířů. Pro vyšší pilíře je možné nasadit různé šplhací nebo samošplhací systémy (jako například Doka SKE 50) doplněné o nosníkové velkoplošné systémy TOP 50. Pro realizaci samotné mostovky se pak nabízí řada dalších sofistikovaných systémů jako je například vozík letmé betonáže Doka, vozíky pro spřažené konstrukce nebo například posuvné skruže. Nespornou výhodou těchto bednicích systémů je, že jejich kostrukce i konstrukce bednicího pláště vychází ze standardně pronajímanách dílů, které jsou jen v některých případech doplněny o speciální prvky. Proto je realizace za pomoci podobných systémů nejen jednodušší, ale take ekonomická a v neposlední řadě i ekologická. Velkou část moderních mostních systémů je totiž možné smontovat ze standardních komponentů přímo na stavbě, což znamená menší logistické náklady, které korespondují i s menšími náklady ekologickými.

Pevná skruž jako podpora

Některé mosty jsou obrovské projekty, které překonávají široké řeky nebo rozlehlá údolí. Velká část mostů ale vzniká jako konstrukce v otevřené krajině, překonávající menší přírodní zářezy, části měst nebo jsou rekonstrukcí stávajících mostních konstrukcí. Takové mosty nevyužíjí sofistikované technologie a spokojí se s tradiční metodou pevné skruže. Například skruž Staxo 100, s únosností až 100kN na nohu konstrukce, je vhodným řešením pro menší mostní projekty. Nově ji může navíc doplnit lehká lešenářské konstrukce Ringlock, která může být nasazena nejen jako konstrukční nebo fasádní lešení ale může substituovat právě i podpěrnou konstrukci. Pro větší zatížení nebo komplikovanější projekty s nutností vyřešení průjezdních profilů, menších přemostění nebo roznesení větších zatížení, pak může sloužit modulární stavebnicová konstrukce UNI-KIT, která disponuje únosností až 1000 kN v nejvyšší konfiguraci.

Pohledová a estetická kvalita

Mosty často patří mezi unikátní díla, která mění ráz okolí a jsou dominantou ve svém prostředí. Proto je brán zřetel nejen na jejich architektonické a technické zpracování, ale také na estetickou stránku stavby. Aby byly unikátní, jsou často řešeny jako stavby z pohledového betonu nebo disponují zvláštními tvary. Proto přichází na řadu nejen nutnost osazení bednicích celků kvalitním pláštěm pro perfektní pohledový otisk, ale i nutnost využití kvalitních odbedňovacích prostředků jako je například Doka Optix nebo DokaTrenn. U těch je navíc nutné zmínit, že jsou ekologicky šetrné; Doka si totiž je vědoma, že část mostních staveb vzniká například v ochranných vodních pásmech.

Nejde ale jen o povrchy pohledového betonu. Samotnou kapitolou jsou zvláštní designové a esteticky laděné tvary, často se jedná zejména o plilíře a jejich hlavice. Nebývá výjimkou, že takové konstrukce je třeba realizovat pomocí speciálně vyrobených bednicích systémů, které finální tvar mostu dokáží podpořit tak, jak by to standardní systémy nedokázaly. Takové zvláštní bednicí celky vyrábí například truhláři z dílny na speciální bednění ve společnosti Česká Doka v pražských Čakovicích. Zárukou kvality pak je, že všechny bednicí celky vyráběné na míru jsou plánovány ve 3D programech a jejich komponenty přesně vyráběny na CNC fréze. Sestavení komplexního bednění a jejich kompletace v rámci stavby pak je jednoduchá a přesná.

Digitální podpora stavby

Digitální podpora stavby se netýká jen možností plánování nasazení bednění ve 3D programech, kdy je možné si také detailně prohlédnout jednotlivé prvky a jejich implementaci před samotnou realizací. Moderní systémy podporují například přesné sledování vyzrávání mladého betonu, které je v mnohých případech (pro masivní konstrukce) dokonce předepsáno. Pro takové případy je vhodné nasadit například systém Doka Concremote. Jedná se o senzorové měření hydratačního tepla betonu, které je porovnánváno s testovacími hodnotami a následně online vyhodnocuje pevnost betonu. To je důležité nejen kvůli kvalitě betonové konstrukce a například zamezení vzniku trhlin, ale take z hlediska bezpečnosti a rychlosti odbedňování. Přesné informace je totiž možné sledovat například na mobilním telefonu nebo i chtyrých hodinkách a reagovat tak na každou situaci na stavbě okamžitě.

Bezpečnost především

Mosty slouží pro bezpečné překonání překážek. Bezpečná ale musí být také jejich výstavba a důvěryhodné stavební firmy tak důsledně dbají na zabezpečení stavby. A je jedno zda jde o zabezpečení volného okraje například systémem Doka XP, výstupové věže Doka 250 nebo systém aktivního záchytu Doka Free Falcon. Není třeba zmiňovat, že sofistikované komplexní bednicí systémy, jako jsou například vozíky letmé betonáže, římsové vozíky nebo třeba vozíky pro spřazené mosty mají bezpečnostní prvky standardně integrovány tak, aby jejich využití bylo co nejkomfortnější. Důležité je, aby stavební týmy pracovaly bezpečně a jeden každý stavebník se každý den vracel domů v pořádku.

Od jednoho dodavatele

Realizace mostní konstrukce je kompelxní soubor plánovacích i stavebních činností. Ať je velký nebo malý, vždy se jedná o náročný projekt, který si zaslouží tu nejlepší podporu. A to nejen ve smyslu plánování, přípravy bednění a projektu, ale i ve smyslu logistiky a samozřejmě také ekologie. Proto se vždy vyplatí mít spolehlivého dodavatele, který na stavbu dodá nejen řešení, ale i vlastní bednicí a bezpečnostní systémy, lešení, podpěrné konstrukce, podpůrné digitální technologie a zejména potřebné knowhow. Takovým dodavatelem je například společnost Doka. A mimochodem, je třeba zmínit, že v letošním roce společnost Doka slaví třicet let od nástupu na český a slovenský trh. A že za těch třicet let u nás pomohla zrealizovat desítky mostů. Od těch nejmenších, až po obrovské stavby, které mnozí z nás používají každý den.

To by Vás mohlo také zajímat:

Česká Doka opět podpoří tenisový ITS cup

13.6.2024 | Novinky

Doka poprvé stanovila kritéria pro výpočet uhlíkové stopy bednění, bednicích desek a lešení

24.05.2024 | Média

Máte otázky k příspěvku? Kontaktujte nás!

Vyplňte, prosím, všechna pole označená *. Bez nich nejde přihláška odeslat.
* Formulář není kompletně vyplněný!
Zprávu se nepodařilo odeslat, prosím zkuste to později ještě jednou!