calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Vinařství LAHOFER

25.11.2019 | Média
Budovy centra Vinařství LAHOFER realizovala společnost Brestt jako monolitický objekt, místy doplněný vyzdívkami nebo výplněmi jiným materiálem. Celkově se jedná o výrobní budovu řešenou jako sloupovou konstrukci a zákaznické a administrativní centrum, které tvoří monolitická konstrukce ve tvaru zborcené plochy připomínající vlnu. Obě budovy jsou z maximální části tvořeny pohledovým betonem.

Galerie

Základové konstrukce pro prefa prvky a jímky byly prováděny ručním stěnovým bedněním Frami Xlife, přičemž beton do něj ukládaný zároveň sloužil jako barevný vzorek pro budoucí pohledové konstrukce. Nejnáročnější částí stavby výrobní budovy byla ale realizace přesahujících říms střechy, protože ty se nacházejí ve výšce až devět metrů nad povrchem, který není v rovině. S realizací napomohla pevná skruž Doka a nosníkové bednění.

Realizace pohledových betonů administrativní budovy a návštěvnického centra

Vnitřní konstrukce zákaznického centra má připomínat moravský kopaný sklípek, čemuž výrazně napomáhají oblouková nosná žebra budovy. “Samotná realizace nosných pohledových betonových rámů nebyla vůbec jednoduchá. V první fázi jsme si nechali zpracovat návrh bednění od firmy Česká Doka, který byl následně konzultován a upravován s architekty kvůli jednotlivým spojům mezi dílci a otvory pro kotevní tyče. Pro bednění rámů jsme používali stěnové nosníkové bednění Doka Top 50, kde pro tvar klenby naši tesaři vyrobili ve spolupráci s geodety dřevěný ramenát. Pro osu 1-12 bylo nutné zvlášť vytyčit tvar zborcené plochy stropu amfiteátru, protože každý rám byl tvarově odlišný. Realizace byla o to složitější, že výztuž, která byla navržena statikem pro jednotlivé rámy, se vždy vázala dopředu jako armokoš, a následně osazovala jeřábem do jednostranně zabedněné stěny pro dodržení požadovaného tvaru a pro zajištění navrženého krytí výztuže rámů. Samotná betonáž byla také potřeba dobře načasovat, hlavně v letních měsících, což znamená, že jsme většinou začínali s betonáží rámů v šet hodin ráno,” komentuje stavbyvedoucí Jan Ševčík z realizační společnosti Brestt a pokračuje: "Vodorovné konstrukce na adnimistrativního a návštěvnického centra byly taktéž speciální. Zhruba polovina plochy objektu je zakryta stropní deskou tloušťky 200mm v jedné výškové úrovni, avšak od osy 12 - 1 začíná ta hlavní doména - tvar celého vinařství. Jedná se o plochu „amfiteátru“, která se skládá ze šikmé plochy přecházející přes zborcenou plochu do vodorovné plochy o dvou tloušťkách desky, 290mm a 200mm. Přesný tvar zbrocené plochy v ose 1-12 bylo nutné vytyčit geodety a díky daným bodům zabednit zborcenou plochu stropu. Pro bednění stropní konstrukce byl použit systém Dokaflex a skruž Doka v kombinaci s dřevěnými ramenáty pro dodržení přesného tvaru zborcené plochy. I samotné vyztužení stropní konstrukce bylo atypické, nejenom pro náročnost provedení. Samotná betonáž stropní konstrukce v amfiteátru byla rozdělena na několik pracovních úseků z důvodu realizovatelnosti. Nejdříve se zabetonovala vodorovná část stropní desky společně se šikmou částí, a až následně se dala zabetonovat zborcená plocha. Zborcenou plochu bylo nutné kvůli velkému výškovému převýšení zabednit jako “stěnu”, tedy že bylo nutné zabednit i horní hranu stropní konstrukce a doplnit ji o velký počet vibračních i plnících otvorů."

Finální povrchy s pohledovými prvky

Jako finální povrch části amfiteátru a celkově celé části střechy byla navržena dřevěná podlaha doplněná o železobetonové trámy. Ty byly betonovány na stavbě jako takzvané stavební betonové prefabrikáty a celkem se jednalo o 134 kusů železobetonových trámů. Pro osu 12-25 a pro šikmou a rovnou plochu amfiteátru bylo možné vyrobit trámy v předstihu, avšak trámy ve zborcené ploše se vyráběly až po dokončení ochranné betonové mazaniny střechy. Nejdůležitější bylo zachovat navržený tvar amfiteátru, který tvoří celkem 12 výškových úrovní. „To znamená, že jsme museli vyrobit dřevěnou šablonu, dle které jsme přesně zabednili železobetonový trám, vyarmovali dle skutečnosti a následně zabetonovali. Bylo také důležité vymyslet kotevní otvory pro možnost manipulace s hotovými prvky pro následnou montáž, a přitom dodržet pohledovou kvalitu betonů,“ doplňuje stavbyvedoucí Ševčík. Montáž jednotlivých trámů probíhala po jejich dostatečném vyzrání, vytvrdnutí. Postupovalo se systematicky, vždy se osazovala jedna celá osa z důvodu návaznosti jednotlivých trámů na sebe. Bylo nutné osadit všechny prvky v ose do požadované výšky, zabednit patky dle skutečnosti pod jednotlivými trámy, zabetonovat a následně přikotvit pomocí ocelových výrobků do patek.

Unikátní stavba aspiruje na významná architektonická ocenění

Celý koncept je výrazným architektonickým vkladem do českého fondu výjimečných staveb. Pojetí objektu jako stavby, která v sobě snoubí funkční prvky, technickou vyspělost realizace, výjimečné architektonické pojetí, historickou tradici a místní kontext a který se sám stává součástí krajiny, rozhodně není obvyklé. Budova zasazená mezi řádky vinice na ně navazuje architektonickými prvky, tvarem připomíná zvlněnou moravskou krajinu a vnitřním pojetím kopaný vinařský sklípek. Kombinace skla, dřeva a pohledových betonů pak ukazuje moderní tvář budovy a cestu do budoucna. Stavby, jako je multifunkční designové sídlo Vinařství LAHOFER, mohou vznikat jen díky souhře významných faktorů. Těmi jsou nejen kvalitní architektonický návrh, ale také inovacím otevřený investor, zkušený stavební tým, a v případě monolitické stavby, i kvalitní bednicí systémy. V případě takové souhry faktorů pak může vzniknout skutečně výjimečná stavba, která rozhodně v dalších letech nasbírá řadu prestižních ocenění. A ty si rozhodně zaslouží. //Mohlo by vás zajímat:


Jak k sobě jde víno a betonové stavby? Může víno zrát v betonu? A kde se vzal nápad na unikátní konstrukci sídla vinařství? To si můžete přečíst v rozhovoru s Danielem Smolou z Vinařství LAHOFER!Krátce:


Projekt: administrativní, návštěvní a výrobní centrum Vinařství Lahofer
Realizace: Brestt a.s.
Projekt: architektonická kancelář Kryštof a Chybík
Nasazené systémy: Podpěrné věže Doka, nosníkové bednění TOP 50, ruční stěnové rámové bednění Frami Xlife, stěnové rámové bednění Framax Xlife, komponenty bednění Doka, zvláštní bedněníO společnosti Brestt Stavby a.s.:

Jsme stavební firma, která provádí kompletní dodávky železobetonových monolitických konstrukcí v Brně a okolí. Zaměstnáváme přes 100 pracovníků, kteří rozumí své práci a jsou rádi, že mohou pracovat ve firmách BRESTT s.r.o. a BRESTT STAVBY a.s. Zaměřujeme se na opakované dodávky pro stavební společnosti, ale i developery či soukromé osoby. Snažíme se o to, aby si nás naši odběratelé vybrali znovu z důvodu spokojenosti s odvedenou prací.

Chtěli bychom, aby výsledek naší práce nahradil všechny nesmyslné certifikace a aby náš odběratel nám včas a rád zaplatil za bezproblémově provedené dílo v dobré kvalitě. V rámci poskytování záruky a kvality naopak spolupracujeme se stálými a ověřenými dodavateli. V naší ohýbárně každoročně připravíme 3.000 t betonářské výztuže, kterou pak v Brně zalijeme asi 40.000 m3 betonu do připraveného bednění o rozloze cca 100.000 m2.

Nepatříme možná mezi nejlevnější dodavatele a neúčastníme se každého výběrového řízení, ale v Brně a okolí už máme za sebou již přes 250 realizací všech různých monolitů, některé si můžete prohlédnout v referencích naší společnosti na www.brestt.cz


O společnosti Vinařství LAHOFER:

Vinařství LAHOFER je jedním z největších pěstitelů vinné révy v České Republice. Spolu s firmou Vinice LAHOFER obhospodařuje 430 hektarů třeba na tratích Babičák, U hájku, Volné pole, Waldberg, Lampelberg, Šác, Dolina, Špičák, Leskoun a další. Do vinohradu Lampelberg navíc Vinařství LAHOFER situovalo vinařský program „Mějte svoji hlavu“. Lahofer se stará i o Rajskou vinici na historických terasách pod Chrámem svatého Mikuláše nedaleko centra Znojma. Společnost vznikla ve Znojmě v roce 2003 jako První znojemská vinařská a.s. V roce 2012, po nákupech vinohradů a dovybavení vinařského dvora novými technologiemi, byla výrobní kapacita vinařství stanovena na maximální roční produkci 800 tisíc lahví.

Více informací můžeze najít na webových stránkách lahofer.cz nebo na facebooku.

To by Vás mohlo také zajímat:

Upozornění: vadné palety

20.05.2022 | Média

Vídeňská jednička

09.05.2022 | Novinky

Máte otázky k příspěvku? Kontaktujte nás!

Vyplňte, prosím, všechna pole označená *. Bez nich nejde přihláška odeslat.
* Formulář není kompletně vyplněný!
Zprávu se nepodařilo odeslat, prosím zkuste to později ještě jednou!