calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Most pro biokoridor u Bílinky

5.3.2012 | Czech
Na novém úseku D8 v úbočí vrchu Lovoš bylo nutné vybudovat přechod nadregionálního biokoridoru K13 přes dálnici.
Konstrukce
Objekt přesýpaného tunelu je tvarově složitý jak v příčném, tak podélném směru. Současně se jeho podélná osa svažuje k Lovosicím ve sklonu 3°. Zásadními problémy, které jsme na konstrukci bednění museli řešit, bylo zachycení vztlakových sil a zajištění stability bednění stěn, u podpěrné skruže stropní desky tunelu potom zachycení vodorovných sil.

Realizace
Podle doporučení techniků České Doky vyjednal vedoucí střediska železobetonových konstrukcí Klement a.s. Ing. Vladimír Mlnařík změny v umístění dilatací, smršťovacích a pracovních spár. Výsledkem bylo rozdělení objektu do 5 dilatací, u stěn navíc s vloženými smršťovacími spárami vždy uprostřed dilatace. Tím byla umožněna optimalizace bednění pro efektivní postup bednicích a betonářských prací a současně minimalizovány nutné náklady na bednění. Bednění krajních stěn tunelu bylo realizováno pomocí dvou sad bednění Top50 na každé stěně s atypickými nástavci v čelech tunelu. Stabilita bednění stěn byla zajištěna pomocí opěrných rámů Universal na jedné, resp. kombinací podpěrných věží Staxo100 s vřetenovými vzpěrami na druhé boční stěně tunelu. Střední stěna s pilíři byla betonována do rámového bednění Framax X-life. Na bednění stropu tunelu byly použity podpěrné věže Staxo100 s bednicím pláštěm v systému Top50, doplněném ramenáty pro dosažení přesného tvaru konstrukce tunelu. Bednění jsme rozdělili do jednotlivých stolů tak, aby byl umožněn postupný převoz bednění do dalšího záběru. Nasadili jsme celkem 5 sad stropního bednění v rozsahu 2,5 délky dilatace tak, aby byly současně podbedněny 2 dilatace s oboustranným přesahem bednění pro bezpečný pohyb pracovníků a vybednění čel stropní desky.

Do dalšího postupu se přesunuly vždy 2 sady bednění stropu, takže nedocházelo k prostojům kvůli nutným technologickým přestávkám. Odbedněné záběry stropní desky byly dodatečně podepřeny pomocí stropních podpěr Doka Eurex 20 700. Díky obrovskému nasazení a dlouhodobým zkušenostem pracovníků střediska železobetonových konstrukcí SKAML Třebíč byla nosná konstrukce tunelu přes počáteční zpoždění dokončena v plánovaném termínu a vynikající pohledové kvalitě betonu.

To by Vás mohlo také zajímat:

Rezidence Zaječí hora

24.11.2021 | Novinky

Zvláštní bednění pro brněnský okruh

22.11.2021 | Novinky

Máte otázky k příspěvku? Kontaktujte nás!

Vyplňte, prosím, všechna pole označená *. Bez nich nejde přihláška odeslat.
* Formulář není kompletně vyplněný!
Zprávu se nepodařilo odeslat, prosím zkuste to později ještě jednou!
Děkujeme Vám mnohokrát za Váš dotaz zaslaný do Doky!

Vaši záležitosti se budeme věnovat v nejkratší možné době!