calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Hoiame kontserni CO2 jalajäljel silma peal

Te peate teadma kogust, enne kui hakkate seda vähendama. Doka on heaks eeskujuks ja esitab aktiivselt läbipaistvaid aruandeid kontserni CO2 jalajälje ning kogu kontserni hõlmavate eesmärkide ja meetmete kohta heitkoguste järjepidevaks vähendamiseks. Peale selle selgitab ettevõte, miks CO2 jalajäljest võib saada uus valuuta.

Tänu läbipaistvale infovahetusele teab seda nüüd igaüks. Rohkem kui pool Doka kasvuhoonegaaside heitkogusest (1. ja 2. tüüpi heide) tuleneb sisseostetud energiast, mida vajatakse elektritoiteks, kütteks ja jahutuseks. Seda näitabki kontserni CO2 jalajälg, teisisõnu süsiniku jalajälg, mille on jätnud ettevõte tervikuna, ning see info on nüüd kättesaadav Doka Europe’i kohta.

Enne kontserni CO2 jalajälje avaldamist tuli iga riigiga teha mitu kuud tihedat koostööd. Selle ülesandega tegelenud tiimide pühendumus oli fantastiline, sest kõik said aru, et kliimamuutuse vastu võitlemiseks peame töötama ühise rindena. Kontserni CO2 jalajälg on aluseks Doka kliimastrateegiale, süsinikuheite vähendamise eesmärkidele ja meetmete rakendamisele. Andmed koguti kõigepealt kõigist Euroopa riikidest, kus Doka on esindatud, kaasates kõik ettevõtte tegevusüksused. Aasta lõpuks kavatsetakse see info teha kättesaadavaks ka Põhja-Ameerikas ja Ladina-Ameerikas ning Lähis-Ida, Aafrika, Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas tegutsevate kontserni ettevõtete kohta.


Robert Hauser

Robert Hauser, Doka tegevjuht

„Soovime 2021. aastaga võrreldes vähendada heitkoguseid 2026. aastaks 75% ja 2031. aastaks 85% (1. ja 2. tüüpi heide).“


Kuid mis konkreetselt läheb arvesse „kontserni CO2 jalajäljena“? Kogu heide, mis tekib ettevõtte tegevuse tulemusel ühe aasta jooksul. See heitebilanss sisaldab ettevõtte kasutuses olevate sõidukite ja rajatiste heitkoguseid ning sisseostetud energiat (näiteks elektri- ja soojusenergia). CO2 jalajäljest saab lähematel aastatel majanduses üks kõige olulisemaid tulemuslikkuse põhinäitajaid. Paljud eksperdid arvavad, et CO2 muutub üheks maailma nõutuimaks valuutaks.

Kasvuhoonegaasid põhjustavad kliimamuutust, mis on juba aastaid ohustanud inimesi ja hävitanud nende elatusvahendeid. EL püüab ulatusliku programmi „Euroopa roheline kokkulepe“ abil saavutada kliimaneutraalsuse 2050. aastaks.

Üheskoos anname hoogu juurde

Umdaschi kontserni osana ei püüa Doka olla mitte ainult majanduslikult edukas, vaid täita ka oma ökoloogilisi ja sotsiaalseid kohustusi ning vastutust tööandjana. Seetõttu anname regulaarselt impulsse nii ettevõttesiseselt kui ka väljaspool ja juhime rahvusvahelisi algatusi, mis muudavad meie ühise töö- ja elukeskkonna jätkusuutlikumaks.

Nüüd, kui läbipaistev süsteem on olemas, teavad Doka töötajad kogu Euroopas täpselt, kust alustada. Kui soovime panustada kliimakriisiga võitlemisse, tuleb liigutada suurimat CO2 hooba. Samm-sammult. Üheskoos. Kõik ühes paadis.

Anna Högn-Reichartzeder

Anna Högn-Reichartzeder, Doka kestliku arengu juht

„Rohkem kui poole Doka Europe’i CO2 jalajäljest moodustavad sisseostetud energia ja sellega seonduv kasvuhoonegaaside heide, teisisõnu elektri-, soojus- ja jahutusenergia. Seda energiat vajame, et ettevõte saaks töötada. Ja see ongi kõige suurem hoob, mida saame kasutada, kui soovime CO2 heidet vähendada. Kui hakkame kasutama taastuvatest allikatest saadavat energiat, saame mõõta, kuidas see kliimale kasu toob, ja seega anda tõelise panuse kliima kaitsmisse.“

Doka ja Umdasch Group on pühendunud kestlikule arengule.
Seetõttu pooldame algatusi, mis on kooskõlas ÜRO kestliku arengu eesmärkidega.

Clean water and sanitation
Affordable and clean energy
Decent work and economic growth
Industry, innovation and infrastructure
Responsible consumption and production
Climate aciton
Life below water
Life on land

  Karjäär välismaal? Jah!

  Kolmekuuline töökogemus USA-s muutis tema elu. Ka Ungari laohalduri jaoks sai Dokast värav maailma. Kolmas töötaja sattus projekti raames Elevandiluurannikule.

  Skaityti plačiau

  Suurepäraselt ühendatud töö- ja pereelu

  Täiustused sõltuvad ausast tagasisidest. Seetõttu tutvustas Umdasch Group globaalset kaasatusuuringut, et kõigil töötajatel oleks võimalus avaldada oma arvamust.

  Skaityti plačiau

  Väga lahe algus töötajate kaasatuse uuringule

  Umdasch Group on seadnud eesmärgiks siduda teadmised, äri ja väärtused ning seega kanda nii enda kui ka oma ettevõtete vastutust ühiskonna ees.

  Skaityti plačiau

  Vastutus on osa Umdasch Groupi kursist

  Spordil on tohutu mõju tervisele, kuid ka positiivne mõju heaolule. Doka Saudi Arabia mõistis seda ja käivitas kolmekuulise sportliku võistluse kehalise vormi parandamiseks.

  Skaityti plačiau

  Samm-sammult paremasse vormi!

  Doka ja Umdasch Group on seadnud eesmärgiks pakkuda töötajatele parimat võimalikku tuge kasulikuks, paindlikuks ja vajaduspõhiseks arenguks meie keerulises ja kiiresti muutuvas töömaailmas. Iseseisva arengu toetamiseks oleme valinud spetsiaalselt kohandatud õppimisvõimalused.

  Skaityti plačiau

  Doka toob tulipunkti enesejuhitud arengu

  NEULANDTi teisaldatav tarielementide valutehas N3P on oma esimesel missioonil Elevandiluurannikul Abidjanis. N3P võimaldab toota tarielemente tööstuslikult otse ehitusplatsil. See loob lisaväärtust kohalikul tasandil ja muudab protsessi väga tõhusaks. Tulemuseks on kestlikud ja taskukohased eluruumid ning parem sotsiaaltaristu.

  Skaityti plačiau

  NEULANDTiga uuel maal

  Amstetteni peakorteri lähedal on 2021. aastast alates kasutuses tipptasemel pulbervärvimissüsteem. Mida suudab see süsteem saavutada? Igat tootmisetappi on kestlikkuse tagamiseks võimalik optimeerida, kasutades uusimat robottehnoloogiat, digiteerimist, automatiseerimist ja tipptasemel tehnoloogiat. See kaitseb keskkonda ja inimesi.

  Skaityti plačiau

  Pulberpinne 4.0

  Seitse Doka töötajat täiendasid oma teadmisi kliimakaitsest kliimavalvurite akadeemias. Nüüd soovivad nad rakendada neid teadmisi Doka ärikeskkonnas, sest ümberkujundamine on edukas vaid siis, kui kestlikkus kajastub strateegias, ettevõtte enda põhiprotsessides ja igapäevastes protsessides.

  Skaityti plačiau

  Seitse kliimavalvurit näitavad teed

  Mis on Umdasch Groupi kestlikkuse auhinna idee? Edendada ettevõttes projekte, mis tagavad kestlikkusstrateegia rakendamise. 2020. aastal alustatust on nüüd saanud iga-aastane sündmus. Töötajad on vägagi innukad ja motiveeritud.

  Skaityti plačiau

  Kestlikkus võidab auhindu

  Amstetteni, St. Georgeni ja St. Martini hoonete katustele paigaldatakse 2023. aasta lõpuks üle 10 000 ruutmeetri päikesepaneele. Nii saab umbes 9% Amstetteni objektil aastasest elektrivajadusest katta päikeseenergiaga.

  Skaityti plačiau

  Roheline tuli rohelisele energiale

  Doka transpordilogistika Amstettenis äratab tähelepanu sellega, et keskendub tugevale ja kestlikule ühendvedude laiendamisele. Saadetisi transporditakse raudteeveoga kombineerides. Üha rohkem Doka-riike teevad nii.

  Skaityti plačiau

  Nutikas käik!

  Doka Swedeni veokid tekitavad 80–90% vähem kasvuhoonegaase, sest kasutavad teistsugust rohelist kütust. Peamiselt jääkrasvadest, nagu jahutusõlidest või loomsest rasvast, valmistatud kütus HVO100 on kestlikkuse seisukohast eesrindlik.

  Skaityti plačiau

  Doka Swedeni sõidukid muutuvad roheliseks

  Tooraine hankimine, tootmine, jaotuskeskustesse ja filiaalidesse tarnimine kogu maailmas, ehitusplatsidel kasutamine, remontimine ja puhastamine ning lõpuks toote taaskasutus ja ringlussevõtt. Peaaegu 6000 toodet on uuritud viimse detailini. Või kui täpsem olla, siis on arvutatud välja nende CO2 jalajälg.

  Skaityti plačiau

  Ligi 6000 toote CO2 jalajälg

  Rahulolevad töötajad pakuvad tohutut potentsiaali! Doka annab oma osa, et teha Umdaschi Pesa abil pered õnnelikuks. Meie Amstetteni üksuses hoolitsetakse väikeste eest hästi ettevõtte oma lastesõimes juba siis, kui lapsed ei ole veel lasteaiaealised.

  Skaityti plačiau

  Hoiame kontserni CO2 jalajäljel silma peal

  Te peate teadma kogust, enne kui hakkate seda vähendama. Doka on heaks eeskujuks ja esitab aktiivselt läbipaistvaid aruandeid kontserni CO2 jalajälje ning kogu kontserni hõlmavate eesmärkide ja meetmete kohta heitkoguste järjepidevaks vähendamiseks. Peale selle selgitab ettevõte, miks CO2 jalajäljest võib saada uus valuuta.

  Skaityti plačiau

  Lõpp paberile!

  Paperless

  Doka Amstetten on saavutanud praktikas selle, mida varem peeti kujuteldamatuks. Tarmukalt tutvuti paberivaba tootmise eelistega ja õpiti neid hindama. Sobiva seadme kasutamise korral annab digiteerimine väga olulisi eeliseid, eriti tootmises. Kõike saab ajakohastada vaid paari hiireklõpsuga.

  Skaityti plačiau