calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Projekt att förstå.

Varje byggarbetsplats gemomlöper sin egen process från planering till färdigställande. Ju tidigare vi involveras, ju bättre vi förstår projektet desto mer kan vi förbättra dess ekonomi. Vi finns gärna till hands för våra kunder i varje fas av ett formprojekt. För vi levererar allt – produkter, tjänster, planering, projektledning och logistik. Att förstå alla aspekter är det få som klarar.

Det avgörande är en perfekt projektledning

För att allt ska passa perfekt samman finns Dokas projektledning vid kundens sida under projektets idéfas, beslutsfas, arbetsplanering, byggprocess samt fram till färdigt projekt.

Utveckling av optimala formlösningar

Med grundliga analyser, objektiv riskbedömning, upphandlingshjälp, val av rätt form, exakt planering och kalkylering lägger Doka tillsammans med kunderna grunden för projektets lönsamhet. "Engineered by Doka" är på så sätt en utmärkelse för högsta ingenjörskompetens.

Arbetsplatskoordinering på plats

Varje land och projekt har andra krav på material och teknik. Därför har centrala handledare från Doka en nyckelroll på plats. För ett professionellt genomförande på byggarbetsplatsen ges emellertid även teknik-utbildningar, som ger arbetsplatsens personal kunskap om produkterna från Doka och hur dessa används korrekt.

Perfekt organiserad logistik

Transport till och från just in time – formarnas tillgänglighet är en viktig faktor för ett tids- och kostnadseffektivt genomförande av ett projekt. Varje försening kostar pengar. Därför har Doka skapat ett globalt logistiknätverk som garanterar närhet till respektive byggarbetsplats och som även förfogar över motsvarande kapaciteter.