calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Använda betong med låga koldioxidutsläpp i byggbranschen

Arbeta med CO2-reducerade betongblandningar

Byggbranschen står för 37 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Om sektorn vore ett land skulle den ligga på tredje plats i fråga om globala utsläpp, efter USA och Kina. På Doka är vi fast beslutna att göra en betydande insats för att skapa en hållbar framtid. Vårt löfte om att minska koldioxidutsläppen omfattar mer än bara våra processer. Vi fokuserar också på viktiga hävstänger som byggmaterialet betong. Vi måste förstå att det i framtiden är oundvikligt att använda betong för byggnation. Därför måste vi arbeta tillsammans för att göra betongbyggandet mer miljövänligt.

Varför betong?

Tack vare sina unika fysikaliska egenskaper har betong blivit oumbärligt i modern byggnation, särskilt när det gäller att bygga eller renovera viktig infrastruktur. I USA, till exempel, är var tredje bro i akut behov av större reparationer eller utbyte. Europa står inför liknande utmaningar. I Tyskland behöver cirka 16 000 broar moderniseras. Betong är också viktigt för att skapa bostäder för en växande global befolkning, eftersom ytterligare 2,5 miljarder människor kommer att behöva bostäder fram till 2050.

Varför har betong ett så dåligt koldioxidavtryck?

Standardbetong innehåller cement. Om man tittar närmare på konventionell betong så kommer cirka 80% av utsläppen av växthusgaser från cementklinker, som därmed står för en betydande del av utsläppen av växthusgaser (GHG). Två huvudprocesser bidrar till denna klimatproblematik. För det första kräver förbränningsprocessen, där rå kalksten omvandlas till cementklinker, mycket höga temperaturer (1.450°C), vilket innebär hög bränsleförbrukning och relaterade utsläpp. För det andra frigör den kemiska reaktionen under förbränningsprocessen också CO2.

Vad är CO2-reducerad betong?

CO2-reducerad betong har betydligt lägre potential att släppa ut växthusgaser jämfört med standardbetong. En viktig hävstång för denna utsläppsminskning är den radikala minskningen av klinkerinnehållet. En minskning av klinkerinnehållet i cement minskar också de tillhörande CO2-utsläppen.

Vilka är utmaningarna med CO2-reducerad betong?

Dessa nya betongblandningar beter sig annorlunda än konventionell betong. Klinkern, som bidrar till snabb hållfasthetsutveckling, är miljöfarlig på grund av de höga CO2-utsläppen vid förbränningsprocessen. När klinkerhalten minskas tar det längre tid för betongen att härda, särskilt vid låga temperaturer. Som ett resultat måste formningsmaterialet vara kvar på byggarbetsplatsen under en längre tid, vilket ökar kostnaderna och resursanvändningen för byggföretaget.

Hur kan Doka bidra till att minska CO2-utsläppen vid betongbyggande?

Vårt bidrag till utfasningen av fossila bränslen i byggbranschen baseras på vårt eget åtagande att uppnå nettonollutsläpp senast 2040 och att skapa ett långsiktigt perspektiv för betongbyggande genom produktinnovation för våra kunder.

En stadig, pågående utfasning av fossila bränslen är en viktig del av vår hållbarhetsstrategi. Som en av världens ledande tillverkare av formar arbetar vi i gränssnittet mellan formar och betong. Vi utvecklar ny teknik för att minska CO2 i betong och införlivar den senaste forskningen och resultaten från våra pilotprojekt. Vi har också ett nära samarbete med betongtillverkare och entreprenörer. Inom en snar framtid kommer intelligenta formsystem att hjälpa oss att använda miljövänlig betong på ett kostnadseffektivt sätt på byggarbetsplatser runt om i världen.

Vårt mål är att kontinuerligt förändra betong till det bättre för att skapa betong som är anpassad för en grön framtid. Genom att använda avancerad formteknik och kontinuerligt fokusera på innovation strävar vi efter att skapa mervärde för våra kunder, branschen och miljön.

Vårt uppdrag är att stödja våra kunder i utvecklingen av CO2-reducerade betongblandningar och deras säkra och effektiva användning på byggarbetsplatser.

Logo Net Zero senast 2040

Doka-lösningar för CO2-reducerade betongblandningar

Optimering av betongblandningar för lägre CO2-utsläpp

Programvara, utrustning och rådgivning - för betongleverantörer och tillverkare av prefabricerade produkter

Konsultverksamhet

Dra nytta av individuell rådgivning från våra experter om hur du kan minska CO2-utsläppen i dina betongbyggnadsprojekt. Skräddarsydda rådgivnings- och laboratorietjänster syftar till att minska energiförbrukningen vid betongbearbetning. Utnyttja potentialen genom att optimera betongblandningar och processer.

Kalibrering av betong

För att effektivt kunna använda CO2-reducerad betong är insikter om betongblandningens hållfasthetsutveckling i tidig ålder av avgörande betydelse. Fastställ och optimera tryckhållfastheten i tidig ålder med vår lösning för betongkalibrering.

Läs mer om Concremote

Arbete på plats med CO2-reducerade betongblandningar

Sensorer, programvara och formsättning - för byggföretag. Produktivitet och säkerhet med CO2-reducerade betongblandningar på byggarbetsplatsen

Övervakning av betong

CO2-reducerad betong tar längre tid att härda, särskilt vid låga temperaturer. Därför är det ännu viktigare att få insikter i realtid om betongkonstruktionens hållfasthetsutveckling i tidig ålder. Vår betongövervakningslösning Concremote mäter tryckhållfastheten hos betong i tidig ålder på plats eller i prefabriceringsanläggningen. På så sätt kan CO2-reducerad betong hanteras effektivt och ekonomiskt.

Forskning om framtiden för hållbart betongbyggande

Från och med idag har vi lösningar till hands för att hjälpa våra kunder att effektivt använda CO2-reducerad betong i sina byggprojekt. Men vi stannar inte här. Vi investerar i framtiden för hållbara betongkonstruktioner.

Forskningsprojekten sträcker sig från optimering av betongblandningar med hjälp av artificiell intelligens till utveckling av en funktionell prototyp av en intelligent uppvärmd form. Här lyfter vi på ridån för det sistnämnda.

Forskningsprojektet RCC2: CO2-besparingar på upp till 80 procent möjliga vid byggnation med innovativ betong

Construction workers pouring concrete into a functional prototype of an intelligent heated formwork

I den österrikiska forskningsstudien RCC2 (reduced carbon concrete) undersöktes potentialen hos innovativa betongblandningar för att minska koldioxidutsläppen från betong. Det brett baserade konsortiet testade sätt att etablera CO2-reducerad och till och med klimatneutral betong som det nya teknikläget.

Deras gemensamma mål är att övervinna de tekniska, juridiska och ekonomiska hindren för att etablera CO2-reducerad betong som den nya tekniken och att öppna vägen för detta klimatvänliga byggmaterial på Österrikes byggarbetsplatser.

Pressmeddelande Projekt RCC2

Letar du efter sätt att minska ditt koldioxidavtryck vid betongtillverkning?

Våra experter hjälper dig gärna.

Werner Wenighofer

Werner Wenighofer

Doka Digitala tjänster