calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Doka karriärvägar

Hos Doka spelar man eller kvinna ingen roll: Vad som räknas är kunnande, inställning och engagemang. Vi är en bra och tillförlitlig arbetsgivare med utlovad kvalitet. på alla nivåer, sedan många år och i varje avseende.

Hos oss fungerar samarbetet mellan generationerna. Eftersom vi vet att erfarna personers kunnande är lika viktigt som de ungas kraftfulla engagemang och aktuella kunskaper. Vårt arbete och lärande mellan generationerna skapar en win-win-situation för alla.

Med yrkeserfarenhet

Att byta jobb och börja hos Doka Group innebär möjligheten att jobba i en internationellt verksam organisation med de kvaliteter som finns i ett lokalt förankrat företag. Det ger dig chanser och säkerhet, kräver emellertid samtidigt beredskap att prestera samt att vara mentalt mobil vad gäller tid och plats.

Aktuella jobberbjudanden

Nyutexaminerade

En bra start ger aptit på mer. Den gör självsäker och förstärker den personliga målbilden. Hos Doka vidgar den dessutom horisonten till ett globalt synsätt och visar mångfalden hos yrkesmöjligheterna. Med chansen att omsätta sin kunskap i praktiskt kunnande växer motovationen. Doka Group är ett lösningsorienterat hands-on företag.

Aktuella jobberbjudanden
Kunnande och erfarenhet för dig vidare.

Den som vill påverka sin personliga utveckling och yrkeskunnande, komma in i en intressant karriär samt även jobba internationellt behöver en arbetsgivare som inte bara tillåter detta utan aktivt jobbar för det. Vi erbjuder dessa utsikter och en säker framtid. I hela världen.

Byte och start

Bra förberedelser är nyckeln till framgång. Därför tar vi oss mycket tid att optimalt förbereda vår personal för de kommande uppgifterna: med strukturerade introduktionsplaner, jobbrotation och interna och externa seminarier som. t.ex. den fyra veckor långa Doka ingenjörskursen.

Målöverenskommelse

Förmågor blir först riktigt värdefulla när de kan sättas in styrt och verksamt. Gemensamma målöverenskommelser visar vari uppgifterna, prestationskriterierna och ramvillkoren består. Det är en ärlig sak som ger alla inblandade säkerhet om önskade lösningar och resultat. Grunden för framgångsupplevelserna.

Studenter

Uppleva teori i praktikens färgsprakande värld, vara med och ta fram resultat, känna på internationellt jobb, dokumentera din egen utveckling och framgångsrikt avsluta utbildningsvägarna. Doka Group har med sina praktikjobb och kontakter redan blivit en hjälpfull vägvisare och coach för många studenter. Samt därefter som en välkänd arbetsgivare.

Aktuella jobberbjudanden
High Potentials kommer

Den som studerar framgångsrikt bevisar sitt genuina intresse av det valda fackområdet och beredskapen att intensivt och konsekvent jobba inom det. Vi stödjer detta bemödande särskilt starkt eftersom denna inställning även utmärker de personer med vilka vi även vill forma vår framtid, ta fram innovationer och uppnå kommande framgångar.

Lära känna varandra

Med några praktikplatser i utlandet per år, med workshops och studier på vårt företag och praktisk hjälp med att hitta ämnen för examensarbeten lämnar vi vårt bidrag för att bygga upp en framtida elit På så sätt skapar vi oss ett bra namn hos alla dem som redan snart ska utgöra beslutsfattarna. Hos oss och i andra företag.

Lärlingar

Personer med hög teoretisk och praktisk kompetens kallar vi vår framtids mästare. De röner respekt, arbetar i hela världen och utgör vår framgångs ryggrad – och ofta har de börjat som lärlingar hos oss. Vårt erbjudande passar nästan alla intressen – och nu finns det även yrkesutbildning med studentexamen. Din framtid kan alltså komma. Och vi möter den bäst tillsammans.

Aktuella jobberbjudanden
Lärlingar är viktiga för oss

Vi tar prestationer på allvar och honorerar därför även de unga i vårt team. Med en belöning vid speciellt bra resultat, exempelvis. Dessutom finns det lärlingspriser i matsalen, företagsbussar, utflykter, internationella utbytesprogram och inte minst utmärkta kurser på Umdasch Academy. Där går starten. Och varför det? Eftersom vi vill vara stolta över våra lärlingar. Och för att de ska vara stolta över att tillhöra oss.

Yrkesutbildningar hos Doka

En bra lärlingsutbildning har lång tradition hos Doka "Karriär med lärlingsutbildning" är inte tomma ord hos oss - det bevisar bland annat talrika före detta lärlingar som i dag är verksamma i vårt företag på lednings- och expertpositioner. Med ett enhetligt utbildningsprogram för lärlingar stödjer vi inte enbart fack- och metodkompetensen utan även den personliga utvecklingen hos vår framtida personal.

Ansök tidigt

Generellt gäller: Ju tidigare du anmäler dig desto tidigare finns det ett beslut. Och vägen till oss är helt "easy" ... enkelt via online-ansökningsportalen, som du kan öppna här. Efter denna virtuella första kontakt följer …

  • ett ej förpliktigande besök hos oss under en dag
  • ett lärlingstest
  • ett urvalssamtal med arbetsplatsbesök (ev. tillsammans med dina föräldrar)
  • utbildningsavtal
  • start av lärlingsutbildningen i september resp. år.

Skolelever

Från juni till september varje år jobbar 100 till 150 elever hos oss som praktikanter. De vill tjäna pengar och är under semestertiden en värdefull hjälp. För många av dem är erfarenheterna från denna tid även en viktig hjälp för valet av väg i arbetslivet. På så sätt kan en första kort flört bli till ett fast förhållande. Till glädje för båda parter.

Aktuella jobberbjudandenDoka är en förebild
Från lärande till lära känna

Det är verkligen lite förvirrande vad unga människor idag ska klara att hålla samman: skola, vänner, familj, fritid, chattar, tweets och bloggar … men om det finns konkreta mål blir det lättare och tydligare. Därför hjälper vi dig gärna att komma vidare: med idéer, erbjudanden och information i skolorna. Det är viktigt. Lära. Känna. Lära känna.

Det speciella för dem som gått gymnasiets tekniska program

Som ett tekniskt inriktat företag söker vi i synnerhet kontakt med elever på gymnasiets tekniska program samt med studenter vid tekniska högskolor. Eftersom vi gärna vill dela med oss av vårt företags kompetens och anda erbjuder vi även speciella samarbetserbjudanden. Elever på gymnasiets tekniska program erbjuder vi:

  • Doka Inside (från fjärde året)
  • Hjälp med examensarbetet
  • Praktik
  • Utrustning av skolbyggarbetsplatser

När elever har gått ut gymnasiets tekniska program kan de få en tillfällig anställning hos under tiden mellan examen och ev. värnplikt eller vapenfri tjänst. Det gör övergången till yrkeslivet lättare (och det även om eleven efter sin tjänst inte vill fortsätta att arbeta hos oss).