calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Bygga på säkerhet från grunden

Med varje fas närmare målet

Det aktiva projektstödet är hos Doka en konstant uppgift.

Målet med allt förberedande arbete från Doka är att uppnå mer effektivitet genom transparent kalkylerade och optimerade formkoncept Med det aktiva projektstödet genomförs varje uppdrag fas för fas. Redan under projektutvecklingsfasen ger dig Doka med know-how och kompetens väl underbyggda beslutsstöd.

Ju tidigare Doka-teknikerna kommer in i projektet med deras kunnande och erfarenhet desto effektivare kan byggprojektet genomföras. I varje fas. Doka följer projektet till en framgångsrik avslutning och utvecklar på så sätt långvariga partnerskap med sina kunder.

Broschyr

Hand i hand med formtekniken.

Doka-säkerhetssystem finns i varje projektfas. Säkerhet finns med i planering från start och är anpassad till formteknikens system och inriktad på den extra ökningen av produktiviteten och kvaliteten. För gjutning används arbetsplattformar inkl. sidoskydd och skyddsräcken Vid höga väggformar erbjuder mellankonsoler inkl. skyddsräcke en säker och effektiv lösning. Den säkra vägen till gjutkonsolen är särskilt viktig vid pelarformar. Dessa krav uppfyller Doka med praktiskt anpassade säkerhetsåtgärder.

Arbetskonsol KArbetskonsol MKonsolsystem Xsafe plusDokaset

Professionellt skyddsräcke.

Doka erbjuder professionella skyddsräcken för form och stomme. De beprövade sidoskyddssystemen skyddar din personal optimalt och bidrar i hög grad till en smidig process. Användningen av stabila säkerhetskomponenter garanterar ett tillförlitligt skydd och motsvarar senaste säkerhetsstandarder (EN 13374). Väl skyddad personal arbetar säkert, snabbare och och effektivare.

SkyddsräcksstolpeFasadform Top 50Skyddsskärm Xclimb 60Sidoskyddssystem XP

På säkra vägar uppåt.

Arbetsplatsen på bygget måste kunna nås via säkra vägar och likaså säkra uppgångar. Doka erbjuder stegsystem vilka är helt integrerade i det aktuella formsystemet. Uppgångarna är utformade så att formen enkelt kan hanteras.

Stegsystem XS

Säker transport, effektiv flyttning

Områdena lasta av, montera och flytta formdelar på arbetsplatsen påverkar inte bara byggprocessen. De måste även genomföras säkert. Doka erbjuder professionell utrustning för flyttning vilken påskyndar flyttningsförloppet och dessutom ger en hög säkerhetsstandard sorgen.

Utrustning för flytt av formbordTransporthäckar

Lyftdon för säker tvärtransport på arbetsplatsen.

På arbetsplatsen är varje handgrepp avgörande. Rörelser som montering och inskjutning, haka fast och haka av, flytta och transportera förutsätter en hög säkerhetsteknisk standard. Doka uppfyller med sina i praktiken utprovade säkerhetssystem alla säkerhetsrelevanta krav.

Utrustning för flytt av formbord

Säkerhet officiellt bekräftat.

Doka arbetar aktivt i internationella utskott och sammanslutningar och talar för form- och säkerhetssystem som uppfyller gällande normer. Certifikaten för Doka-säkerhetssystem är din säkerhet för kvalitet. Doka – banbrytande även inom säkerheten.

CE-märkning

CE-märkningen kan tillverkaren själv utföra. En CE-märkning krävs när det finns risker för användarens liv eller hälsa till följd produktens konstruktion eller verkningssätt. Här gäller maskindirektivet 89/392/EEG. Det föreskriver ramarna för de landsspecifika normerna. En produkt med CE-märkning uppfyller därmed alla gällande lagar och normer. Till en produkt med CE-märkning hör en bruksanvisning. Den är bifogad till leveransen och innehåller viktiga uppgifter som måste beaktas (information om idrifttagningen, själva användningen, underhållsanvisningar, slitage, avfallshantering, ...). Om anvisningarna inte följs kan det medföra allvarliga risker för användarens liv. Produkter med CE-märkning kontrolleras regelbundet. På så sätt kan risker uteslutas och olycksrisker uteslutas.

GSV-märkning

GSV är en förening för alla större formtillverkare och grundades 1993. Syfte och mål är att fastställa kvalitets- och prestandakännetecken för luckformar för vilka tillåten belastning (formtryck) anges som funktion av den tillåtna utböjningen enligt ÖN/DIN 18202. Därigenom säkerställs att formen klarar det angivna formtrycket och uppfyller en föreskriven minimistandard när formen används flera gånger.

Europeiska standardiseringsorganisationen CEN

Kompetenta medarbetare från Doka är inom denna organisation med och utformar europeiska standarder. Det ger dig säkerheten att även i framtiden kunna arbeta med normanpassade formar.