calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

NETTONOLL år 2040

Hur vi ser på hållbarhet

Vi skapar utrymmen. Utrymmen där människor bor, arbetar och tillbringar sin fritid. Vi skapar infrastrukturer som möjliggör innovation och affärsverksamhet. I världen och hemma. Det är vårt uppdrag. Det är uppdraget för Umdasch Group AG, där Doka ingår.

Tillsammans ger vi uttryck för detta åtagande genom att minska koldioxidutsläppen under hela livscykeln i de byggprojekt vi deltar i. Från projektutveckling till planering, konstruktion och slutligen löpande drift, vid renovering, nedmontering och återvinning.

Klimatförändringen är vår tids största utmaning. Därför strävar vi efter att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp senast år 2040. Detta gör vi genom att producera mer effektivt och använda energi mer sparsamt. Vi använder metoder och material som har en positiv ekologisk inverkan.

Vi använder koldioxidavtrycket för hela vår globala produktportfölj för att skapa transparens för våra kunder. Vi agerar ansvarsfullt och förlitar oss på den cirkulära ekonomin som en central drivkraft för koldioxidminskning. Vi säkerställer en säker arbetsmiljö. Vi främjar mångfald och skapar utrymmen där våra anställda kan utveckla sin fulla potential.

„Vi strävar efter att arbeta hållbart, spara på resurser och utveckla innovationer som tar itu med våra kunders framtida utmaningar.“ Robert Hauser, VD Doka.

Vår Miljö

Our Environment
Upptäck mer

Våra Partners

Our Partners
Upptäck mer

Våra Produkter

Our Products
Upptäck mer

Vår Ekonomi

Our Finances
Upptäck mer

Våra Medarbetare

Our People
Upptäck mer

Våra Visioner

Our Visions
Upptäck mer

Hållbarhetsrapport

Vi utvecklar vår hållbarhetsstrategi tillsammans med vårt moderbolag Umdasch Group AG. Därför finns våra gemensamma hållbarhetsprojekt i den integrerade årsredovisningen. Som en del av vår ISO certifiering tar vi även fram vår egna hållbarhetsrapport som endast avser Doka Sverige AB.

Doka Sveriges Hållbarhetsrapport 2022Doka Sveriges Hållbarhetsrapport 2021Integrerad årsrapport Umdasch Group 2022Integrerad årsrapport Umdasch Group 2021Integrerad årsrapport Umdasch Group 2020Integrerad årsrapport Umdasch Group 2018

Berättelser

En strategi är bara en grund. Det är bara rätt projekt som kan inleda utvecklingen. Våra initiativ visar hur mångsidigt hållbarhet är.

  En karriär utomlands? Ja tack!

  Tre månaders arbetslivserfarenhet i USA förändrade hennes liv. För en annan blev Doka den ungerska varvschefens port ut i världen. Och en tredje var i Elfenbenskusten på sitt projekt.

  Upptäck mer

  En utmärkt kombination av arbete och familjeliv

  Tillfredsställda medarbetare ger en enorm potential! Doka gör sitt för att skapa lyckliga familjer med Umdasch Nest. På vår anläggning i Amstetten tas de små barnen väl om hand i vårt företags eget daghem, även under åren innan de är tillräckligt gamla för att börja i förskola.

  Upptäck mer

  En riktigt häftig start på undersökningen om medarbetarnas engagemang

  Förbättringar är beroende av ärlig feedback. Därför har Umdasch Group infört en global undersökning om engagemang, så att alla anställda har möjlighet att framföra sina åsikter.

  Upptäck mer

  Ansvar kan inte uteslutas för Umdaschkoncernen.

  Umdasch Group Foundation har satt som mål att koppla samman kunskap, affärsverksamhet och värderingar och på så sätt uppfylla Umdasch Groups och dess företags sociala ansvar.

  Upptäck mer

  Steg för steg till bättre kondition!

  Idrott har inte bara en enorm inverkan på hälsan, utan även en positiv effekt på välbefinnandet. Doka Saudiarabien har insett detta och lanserat en tremånaders fitnessutmaning.

  Upptäck mer

  Doka sätter personlig utveckling i rampljuset

  Doka och Umdaschkoncernen har satt som mål att på bästa sätt stödja medarbetarna i vår komplexa och snabbt föränderliga arbetsvärld för att uppnå en flexibel och behovsbaserad utveckling som är användbar för dem. Den väg vi har valt är skräddarsydda lärandeerbjudanden för oberoende utveckling.

  Upptäck mer

  Ny mark med NEULANDT

  NEULANDT:s portabla prefabriceringsanläggning N3P är på sitt första uppdrag i Abidjan på Elfenbenskusten. N3P möjliggör industriell produktion av prefabricerade element direkt på byggarbetsplatsen. Detta skapar mervärde på lokal nivå och hög processeffektivitet. Resultatet är hållbara bostadsområden till överkomliga priser och en bättre social infrastruktur.

  Upptäck mer

  Pulverlackering 4.0

  Det banbrytande pulverlackeringssystemet har varit i drift i närheten av huvudkontoret i Amstetten sedan 2021. Vad kan ett sådant system åstadkomma? Varje enskilt steg i produktionen kan optimeras för hållbarhet med hjälp av den senaste robottekniken, digitaliseringen, automatiseringen och den senaste tekniken. Det skyddar miljön och människorna.

  Upptäck mer

  Sju "klimatjägare" visar vägen

  Sju Dokaanställda genomförde "klimatjägar" akademin för att utveckla sin kunskap om klimatskydd och integrera denna kunskap i Dokas affärsmiljö. Detta beror på att omvandlingen endast kommer att lyckas om hållbarhet återspeglas i strategin, i företagets egna kärnprocesser och i de dagliga processerna.

  Upptäck mer

  Hållbarhet
  vinner priser

  Vad är tanken bakom Umdaschkoncernens hållbarhetspris? Syftet är att främja projekt som arbetar för en hållbarhetsstrategi, och dessa projekt är inom företaget självt. Det som började 2020 är nu ett årligt evenemang. De anställda är mycket entusiastiska och motiverade.

  Upptäck mer

  Grönt ljus för grön energi

  I slutet av 2023 kommer över 10 000 kvadratmeter solpaneler att ha installerats på taken på byggnader i Amstetten, St Georgen och St Martin. På så sätt kan cirka 9% av den el som behövs varje år vid anläggningen i Amstetten täckas med solenergi.

  Upptäck mer

  Ett smart drag!

  Dokas transportlogistik i Amstetten väcker uppmärksamhet med sin starka och hållbara inriktning på att utöka den intermodala trafiken. Sändningar transporteras i kombination med järnvägen. Dit fler och fler Dokaländer ansluter sig.

  Upptäck mer

  Doka Sveriges fordon kör på HVO100

  Doka Sveriges lastbilar producerar 80-90 procent mindre växthusgaser genom att använda ett annat slags grönt bränsle. HVO100 bränslet är ledande när det gäller hållbarhet, eftersom det huvudsakligen består av spillfetter, t.ex. kyloljor eller animaliskt fett.

  Upptäck mer

  Koldioxidavtryck för nästan 6 000 produkter

  Från inköp av råmaterial och produktion till leverans till distributionscentraler och filialer över hela världen, användning på byggarbetsplatser, reparation och rengöring och slutligen återvinning och återanvändning av produkten. Nästan 6 000 produkter har undersökts in i minsta detalj. Eller, för att vara mer exakt, för att beräkna deras koldioxidavtryck.

  Upptäck mer

  Håller koll på företagets koldioxidavtryck

  Du måste känna till mängden om du ska minska den. Doka föregår med gott exempel och tillhandahåller aktivt transparenta rapporter om företagets koldioxidavtryck, företagets minskningsmål och åtgärder för att konsekvent minska utsläppen. Dessutom förklarar man också varför koldioxidavtrycket har potential att bli en ny valuta.

  Upptäck mer

  Papperseran
  är över!

  Doka Amstetten förverkligar i praktiken det som tidigare ansågs otänkbart. Det fanns en stor entusiasm när de upptäckte och uppskattade fördelarna med papperslös tillverkning. Om man använder en lämplig utrustning ger digitaliseringen mycket viktiga fördelar, särskilt inom produktionen. Allt är uppdaterat - med bara några få klick.

  Upptäck mer


Vår vision av hållbarhet?

Utifrån-och-in eller inte alls.

FN:s 17 globala mål - målen för hållbar utveckling - tar upp de viktigaste utmaningarna för hållbar utveckling på global nivå. Med vårt engagemang för hållbarhet vill vi bidra till att uppnå dessa mål. Under 2018 tillämpade Umdasch Group hållbarhetsmålen innehållsmässigt på våra processer och projekt. De fungerar som en riktlinje för oss och garanterar att vi inte arbetar förbi globala behov och krav, utan aktivt deltar i lösningen av dem med våra produkter och tjänster.

Vår Miljö

Hållbarhet innebär att tjäna pengar på ett hållbart sätt, inte bara att spendera dem på ett hållbart sätt.

Vi har åtagit oss att optimera användningen av begränsade resurser. Ännu bättre är att vi främjar metoder och material som har en positiv ekologisk inverkan. Digital teknik, nya metoder och alternativa material är efterfrågade. De är "miljöintelligenta" och återvinningsbara.

Data som grund för minskning av CO2 utsläpp

Var ska man börja? Den bästa platsen är oss själva. För det är bara den som vet var källorna till utsläppen finns som kan kontrollera och eliminera dem. Det är just vårt mål och därför beräknar vi vårt företags koldioxidavtryck. Först fokuserar vi på våra direkta utsläpp, t.ex. bränsleförbränning i våra företagsfordon (scope 1) och indirekta utsläpp från produktion av köpt el, värme eller kyla (scope 2). Vi tar också hänsyn till utvalda aspekter av indirekta utsläpp längs värdekedjan (Scope 3).

Våra Partners

Nätverk skapar kontakter

Särskilt klimatskydd är en utmaning som vi bara kan klara av som ett enat och starkt samhälle. Partnerskap är en förutsättning för att vi ska lyckas. Tillsammans med våra kunder, partner och anställda skapar vi en rättvis och miljömässigt hållbar framtid som gör det möjligt för alla att leva och frodas. Vi är öppna för dialog, villiga att dela med oss av våra erfarenheter och lära oss av våra partner.

Våra Produkter

Nya metoder och smart teknik driver stora globala megatrender

En produkts hållbarhet representeras av dess livscykel: Hur erhålls råvaror? Hur bearbetas de? Hur effektiv och ekologisk är tillverkningsprocessen? Och hur återvinns en produkt på ett hållbart sätt i slutet av sin livstid? I vår bransch ägnas särskild uppmärksamhet åt användningen av våra produkter. Kvalitet och utförande är avgörande för deras livslängd. Det är det som är vårt fokus.

Fokus på livscykeln

Hur mycket CO2 utsläpp är förknippade med en produkt under hela dess livscykel? Denna fråga är viktig i dag, eftersom kunderna också måste kunna fatta miljömedvetna beslut. Produkternas koldioxidavtryck kan hjälpa till att ge svaren.

Nettonoll år 2040

Vårt mål är att vara koldioxidneutrala år 2040. Det första viktiga steget mot det målet är att beräkna våra produkters koldioxidavtryck (PCF). Vi kan redan nu tillhandahålla ett PCF för varje artikel i hela vår produktportfölj, vilket också informerar våra kunder om hur mycket Dokas produkter bidrar till varje kunds eget koldioxidavtryck. Samtidigt gör PCF det möjligt för oss att identifiera CO2-hotspots i våra produkters livscykel och att genomföra riktade åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi använder våra PCF:er för att utveckla klimatvänliga produkter för framtiden. Detta är en central del av vår klimatstrategi.

Avkarbonisering av byggbranschen

En sak är klar: betongbyggandet måste bli mer hållbart, särskilt med lägre koldioxidutsläpp. Användningen av betongblandningar med minskade CO2 utsläpp kan ge ett viktigt bidrag till att minska CO2 utsläppen i byggbranschen.

För att uppnå detta utvecklar vi tjänster och lösningar som hjälper våra kunder och partner att hitta och bearbeta CO2-reducerade betongblandningar och att använda dem på ett säkert och produktivt sätt på byggarbetsplatsen.

Arbeta med CO2-reducerade betongblandningar

Vår Ekonomi

Hur externa faktorer påverkar företagens vinstsituation

Vår tillväxtstrategi är inriktad på framtiden. Samtidigt håller vi fast vid grunden för vår framgång: en stabil struktur av resurser, verksamhet, produkter och personal som klarar av att hantera kriser och agera självständigt och oberoende. Investeringar i nya produktionsanläggningar och maskiner enligt de senaste standarderna, förnybar energi och utbyggnad eller renovering av befintliga byggnader - dessa investeringar håller oss uppdaterade, miljövänliga och konkurrenskraftiga.

Våra Medarbetare

Vad förväntar vi oss av våra anställda?
Massor av nya initiativ!


I naturen är monokulturer en återvändsgränd. I organisationer är det ungefär samma sak. Mångfald är en viktig drivkraft för framgångsrika globala företag. Mångfald innebär att man sammanför olika kulturer, färdigheter och talanger. Att lära av varandra. Inspirera varandra. Mångfald är den rika mark i vilket nya idéer kommer att gro och växa.

Våra Visioner

Innovationer för att möta globala utmaningar

Varken kostsam greenwashing eller uppenbar eko-marknadsföring kommer att hjälpa oss att bekämpa och övervinna klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. Det som behövs är digital teknik, nya metoder och alternativa material.

Svaren på dessa viktiga sociala, ekologiska och ekonomiska frågor kan endast hittas genom samarbete.

Certifikat

Det är viktigt för oss att våra kunder och intressenter är nöjda. Att vi uppfyller kundernas krav på bästa möjliga sätt bevisas av ISO 9001. Denna internationella standard för kvalitetsledning uppfylls av totalt sex umdaschanläggningar.

Både klimatförändringarna och nya rättsliga krav ökar förväntningarna på företagens miljöledning. Dessa krav kan uppfyllas genom certifiering enligt miljöstandarden ISO 14001.

ISO 14001 är ett bevis på att företaget lägger vikt vid en ansvarsfull användning av naturresurser.

Certifierat ledningssystem Doka Sverige AB
enligt ISO 9001 & ISO 14001

Kvalitet- och miljöpolicy Doka Sverige AB
Certifierat ledningssystem Doka Gmbh
enligt ISO 9001

Certifierat ledningssystem Doka Gmbh
enligt ISO 14001

Många Dokaprodukter är tillverkade av trä och träbaserade material. Redan vid tillverkningen har Doka åtagit sig att använda denna värdefulla, förnybara råvara på ett resurssnålt sätt.

Vi håller utkik efter FSC- eller PEFC-certifikatet. Dessa certifikat garanterar att träet kommer från hållbart förvaltade skogar.

FSC® certifikat
Trä från hållbar skogsförvaltning

PEFC certifikat
Timmer från hållbart skogsbrukKontakta oss

Har du några frågor eller förslag om hållbarhet? Kontakta oss - vi ser fram emot att höra från dig.

Julia Weber
Julia WeberHead of Department - Sustainability