calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb


Synliga betongytor - betong i sin synligt vackraste form

Betoning på individualitet

Arkitekturens språk ger ytan en tydlig trend som speglar individualitet och något unikt. Byggnader förmedlar intressanta uttrycksformer inåt och utåt. Platsgjuten betong skapar extra utrymme för arkitekturen. Doka erbjuder lösningar med synlig betong som är exakt anpassade till byggnadsverkets aktuella situation och krav. I samarbete med beställarens planerare utvecklar Doka helhetslösningar för betongteknik, formteknik, montering och komprimering. När det gäller att fritt välja ytans utformning som måttsystem, fogar och struktur svarar Doka med beprövade och moduluppbyggda system- och objektformar.

Kompetenscentret synlig betong förfogar över omfattande know-how och stödjer dig vid planering och utförande av projekt med synlig betong. På grund av vår mångåriga erfarenhet vet vi vad det är som gäller och vilka påverkansfaktorer som redan måste beaktas i den avgörande planeringsfasen för att den önskade betongytan ska uppnås.

 

Högklassiga betongytor

med den nya Xface-skivan från Doka.

Xface-skiva

Med Xface-skivan utökar Doka sitt omfattande program med en särskilt motståndskraftig 3-skiktsskiva med – synligt – mervärde för användaren.

Den nya Xface-skivan underlättar utförandet av betongytor med få porer, som behövs vid synlig betong, genom dess extremt motståndskraftiga ytskikt samt de stora skivformaten. Ett fiberarmerat ytskikt av konstharts ger högklassiga betongytor utan missfärgning. En särskilt slät och jämn betongyta säkerställs genom det höga motståndet mot repor och vibreringsskador.

Broschyr Xface-skiva
(pdf)

Synligt vacker. Med system.

Program med djup.

Med moduluppbyggda formsystem erbjuder Doka den rätta lösningen för arkitekturens hela spektrum. Programmet har en omfattande inriktning eftersom det dessutom kan visa på fördelar med dessa övertygande argument: hög säkerhetsstandard, god ekonomi och enkel hantering. Hos Doka tänker man inte enbart på stora ytor utan även på detaljerna

Samlad synlig betong-kompetens

Synlig betong står högt i kurs – den ger arkitekter och byggföretag friheten att kunna förverkliga de mest ovanliga formerna. Projekt med synlig betong är ett premiumsegment och kräver förutom högkvalitativa produkter omfattande expertkunnande vad gäller planering och genomförande för att uppnå de önskade resultaten.