calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose

Formutrustning & service

Doka erbjuder formlösningar för alla byggområden – det kan vara bostadskomplex, trafikleder, utbyggnad av energiförsörjningen eller uppförandet av en av världens högsta byggnader. För varje byggprojekt och varje krav har du tillgång till formsystem och -komponenter.

Uppbyggt efter modulprincipen kan de anpassas perfekt till varandra. På så sätt sparar du material, tid och kostnader på byggarbetsplatsen. Det skapar avgörande nytta och mervärde. – Helt enkelt ett steg längre.

  Resultat:
Formutrustning
  Resultat:
 • Framax Xlife plus

  Framax Xlife plus

  Väggform

  Det ensidigt manövrerbara Framax Xlife plus-staget är hjärtat i den nya väggformen Framax Xlive plus, som ger upp till en tredjedels tidsinbesparing vid till- och frånslagning. På grund av den koniska stagformen krävs inga hylsrör och koner. Innovativ: Tätningen på staghylsorna sker helt utan slitdelar.

 • Dokadek 30

  Dokadek 30

  Valvform

  Dokadek 30 är en handform utan balkar utförd som en lätt stålkonstruktion med ramar med gul beläggning som är belagda med en trä/plast-kompositskiva. Dokadek 30 kombinerar fördelarna hos en Element-valvform med fördelarna hos en Dokaflex-valvform, dvs. snabb i standardområdet med 3 m² stora elementen och snabb och flexibel i inpassningsområden genom Dokaflex. Dokadek 30 – med eller utan sänkhuvud: valvformens evolution.

 • Konsolsystem Xsafe plus

  Konsolsystem Xsafe plus

  Säkerhetssystem

  De förmonterade, fällbara arbetsplattformarna med integrerade ändskyddsräcken, stegar och självstängande genomgångsöppningar är direkt klara för användning och ökar i hög grad arbetssäkerheten. Systemet kan användas med luck-/pelarformar Framax Xlife och träbalksformarna FF20, Top 50 och Top 100 tec.

 • Luckform Frami Xlife

  Luckform Frami Xlife

  Väggform

  Den lätta formen Frami Xlife med en robust, varmförzinkad stålram är idealisk för snabb och ekonomisk formning med och utan kran.

 • DokaRex

  DokaRex

  Formtillbehör

 • Treskiktsskiva

  Treskiktsskiva

  Formtillbehör

  Doka-skivor med tre skikt uthör basen för många Doka-formsystem och kan användas universellt.

 • Platform SCP

  Platform SCP

  Klättersystem

  Plattformen SCP får plats med de kompletta byggplatstillbehören och är sluten för säkert och väderskyddat arbete också på höga höjder. Starka hydraulcylindrar lyfter plattform, form, materialcontainer och betongfördelare i endast ett steg till nästa gjutetapp.

 • Stämptorn Staxo 40

  Stämptorn Staxo 40

  Stämptorn

  Stämptornet Staxo 40 utmärker sig genom mycket enkelt handhavande och bästa anpassningsförmåga till varje husbyggnadsprojekt.

 • Stämptorn Staxo 100

  Stämptorn Staxo 100

  Stämptorn

  Staxo 100 är med sina stabila stålramar avsedd för stora stämphöjder och höga laster. Det kombinerar i varje situation hög tillåten belastning och säkerhet.

 • Dokaflex

  Dokaflex

  Valvform

  Dokaflex 1-2-4 är den snabba och flexibla valvformen för valfria layouter. Mängdberäkningen sker enkelt med materialsticka utan formplanering. Individuella krav på betongresultatet löses optimalt genom det fria valet av formyta

 • Självklättrande form Xclimb 60

  Självklättrande form Xclimb 60

  Klättersystem

  Den självklättrande formen Xclimb 60 ist är ett hydrauliskt klättrande system, som vid fri krankapacitet även snabbt kan flyttas uppåt med kranen. Genom den ständiga styrningen vid byggnaden kan systemet klättra även vid höga vindhastigheter.

 • Dokamatic formbord

  Dokamatic formbord

  Valvform

  Dokamatic formbordet ger genom dess innovativa uppbyggnad snabb formning av stora valvytor. Systemet har optimerats för korta formtider och klarar även varierande statiska och geometriska krav. Sparar arbets- och krantid: Med DoKart plus klarar en man den horisontella flyttningen till nästa gjutetapp.

 • Luckform Framax Xlife

  Luckform Framax Xlife

  Väggform

  Framax Xlife är ett luckformsystem med konsekventa mått på 15 cm med endast ett fåtal element, vare sig de används stående eller liggande. Alla kopplingar och tillbehör passar perfekt in i systemet - för snabba formtider och god lönsamhet.

 • Självklättrande form SKE plus

  Självklättrande form SKE plus

  Klättersystem

  Genom dess moduluppbyggnad erbjuder den kranoberoende självklättrande formen SKE plus en effektiv lösning för varje byggnadstyp. Inklädnaden runtom svarar även på höga höjder för säkert och väderskyddat arbete. En helhydraulisk utrustning tillåter samtidig flyttning av fyra klätterenheter.

 • Träbalkar

  Träbalkar

  Formtillbehör

  Doka-träbalkar är grunden för mångaa Doka-formsystem och kan användas universellt. Den noga tillverkade balken visar tusentals gånger per dag på många arbetsplatser vad den kan . H20 top och H20 eco är kända i hela världen och är det rätta valet för varje användningsfall.

 • Multi-plywood skiva

  Multi-plywood skiva

  Formtillbehör

  Doka-multi-plywood skivor används i talrika Doka-formsystem. Genom det stora utbudet – från DokaPly till Xlife-plywood– erbjuder Doka idealiska lösningar från anpassningsområdet till den synliga betongen.

 • Valvstämp

  Valvstämp

  Formtillbehör

  Doka-valvstämp är det rätta valet för alla användningstillfällen och ett viktigt stämp för hårda insatser dagligen på bygget. Klämsäkringen, den smidda muttern, galvaniseringen och den ergonomiska fixeringsbygeln – det är bara några egenskaper hos de högklassiga stålrörsstämpen som övertygar kunder över hela världen.

 • Formolja

  Formolja

  Formtillbehör

  Doka erbjuder formolja för släta och sugande formytor. De har en utmärkt åtskiljande verkan och hjälper till att ge vackra betongytor.

 • Transporthäckar

  Transporthäckar

  Formtillbehör

  Transporthäckar som materialcontainrar, materialhäckar och gallercontainrar skapar ordning på arbetsplatsen, minskar söktider och underlättar lagring och transport av systemkomponenter, smådelar och tillbehör. Materialhäckarna förenklar lagring och transport av valvstämp, trebensstöd, träbalkar och formskivor. Gallercontainern ger ordning vid lättare tillbehörsdelar (max. tillåten belastning 700 kg). För tunga tillbehörsdelar används en materialcontainer (max. tillåten belastning 1 500 kg).

 • Formtving

  Formtving

  Formtillbehör

  Formtving 10-90cm erbjuder med dess optimerad förhållande vikt till statiska egenskaper den idealiska basen för alla formarbeten när det gäller långsträckta bottenplattor, balkar och trädgårdsmurar.

 • Tätning för synlig betong

  Tätning för synlig betong

  Formtillbehör

  Att tillförlitligt utföra betongytor i den önskade synlig betongklassen är alltid en utmaning. Doka erbjuder för alla situationer, där betongens yta förblir synlig, det passande formmaterialet. För att även detaljer som t.ex. förankringsställen och fogar ska kunna utföras perfekt kan Doka erbjuda många olika tillbehör för synlig betong.

 • Spännstag/upphängningskonus

  Spännstag/upphängningskonus

  Formtillbehör

  Tillförlitliga spännstag och säkra upphängningsställen är avgörande för ekonomisk och säker användning av varje form. Såväl för väggformar, ensidiga formar som för klätterformar finns ett fullständigt program med beprövade staglösningar och upphängningsställen att tillgå.

 • Kompositbalkar

  Kompositbalkar

  Formtillbehör

  med sin speciella uppbyggnad och dess bärförmåga ger I tec 20 nya dimensioner för materialoptimeringen på byggarbetsplatser. Det med ett plastskikt skyddade livet och den beprövade Top-träbalk-ändförstärkningen gör balken utomordentligt robust.

 • Rundform H20

  Rundform H20

  Väggform

  Rundformen H20 är den praktiska rundformen för släta, runda väggar och radier från och med 3,50 m – steglöst.

 • Träbalksform Top 50

  Träbalksform Top 50

  Väggform

  Träbalksform Top 50 är en projerktspecifik förmonterad stor form som byggsystem för de mest olikartade uppgifter. Luckornas form, storlek, förankringssätt och ytbeläggning går att anpassa till alla slags krav.

 • Träbalksform Top 100 tec

  Träbalksform Top 100 tec

  Väggform

  Baserat på den nya balken I tec 20 för höga laster är den nya träbalksformen Top 100 tec den ideala lösningen när trots höga betongtryck och stora stagavstånd måtten måste hållas mycket exakt. Luckornas form, storlek, förankringssätt och ytbeläggning går ännu bättre att anpassa till alla slags krav.

 • Träbalksform FF20

  Träbalksform FF20

  Väggform

  Med dess praktiska elementmått, den snabba påbyggnadsmöjligheten och den glidfria lucklåsningen är FF20 det rätta valet för många projekt med ökade krav på den färdiga betongytan.

 • Träbalksform FF100 tec

  Träbalksform FF100 tec

  Väggform

  De förtillverkade standardluckorna hos Doka-träbalksform FF100 tec kombinerar en träbalksforms fördelar med en luckforms stegfördelar. Dess särskilda bärförmåga erbjuder nya frihetsgrader för ett kostnadseffektivt genomförande av höga arkitektoniska krav. FF100 tec är lämplig för synlig betong i klasserna SB1 till SB4 enligt DBV-faktablad.

 • Motgjutningsbock

  Motgjutningsbock

  Väggform

  Motgjutningsbockar ger en säker överföring av gjutkrafterna via snedstag där väggformselement inte förankras genom betongen.

 • Dokaset

  Dokaset

  Väggform

  Dokaset är den snabba och ekonomiska väggformen för husbyggnad. Alla arbeten som att fästa kranens lyftkrok och montering av spännstag fungerar speciellt enkelt och snabbt utförda från marken. Komplett förmonterade arbetskonsoler, Xlife-skivan och stora stagavstånd kännetecknar detta kompletta system.

 • Doka Alu-Framax Xlife

  Doka Alu-Framax Xlife

  Väggform

  Genom sin låga vikt ger Alu-Framax Xlife alla fördelar som luckformen Framax har även på byggplatser utan kranhjälp – naturligtvis även perfekt i kombination med Framax Xlife.

 • Pelarform Top 50

  Pelarform Top 50

  Väggform

  Komplicerade pelartvärsnitt, stora pelarhöjder, många formanvändningar, höga krav på betongytan – klaras ekonomiskt med en efter mått tillverkad pelarform Top 50.

 • Pelarform RS

  Pelarform RS

  Väggform

  Exakt cirkulära pelare i bästa synliga betongkvalitet går att uppnå med pelarformen RS.

 • Pelarform KS Xlife

  Pelarform KS Xlife

  Väggform

  När ett stort antal kvadratiska och rektangulära pelare med variabla tvärsnitt ska formas i tid och ekonomiskt.

 • Pelarform Frami Xlife

  Pelarform Frami Xlife

  Väggform

  Frami Xlife-universalluckor är idealiska för att forma pelartvärsnitt för hand eller med kranen

 • Pelarform Framax Xlife

  Pelarform Framax Xlife

  Väggform

  Universalluckorna från Framax Xlife luckformssystemen är idealt lämpade att forma varierade pelartvärsnitt i steg på 5 cm – utan extra pelarform på byggplatsen.

 • Fasadform Top50

  Fasadform Top50

  Väggform

  Fasadform Top 50 påskyndar utförandet av prefabfasader såväl vid integrerade som vid fristående platsgjutna pelare.

 • Dokaflex 30 tec

  Dokaflex 30 tec

  Valvform

  Dokaflex 30 tec är ett handsystem för valvet som utmärker sig genom låga kostnader per användning. Träbalk I tec 20, som klarar höga laster, som bockrygg gör klart större stämpavstånd möjliga. Eftersom för samma formyta mindre material används går monteringen ca 15 % snabbare, material och logistikkostnaderna minskas.

 • Dokaflex-formbord

  Dokaflex-formbord

  Valvform

  Dokaflex-formbordet ger en ekonomisk byggprocess på arbetsplatser med stora valvytor genom dess enkla och praktiska uppbyggnad och den höga hastigheten vid flyttning och anpassning. Dokaflex-formbord kan naturligtvis kombineras med Dokamatic-formbord.

 • Utrustning för flytt av formbord

  Utrustning för flytt av formbord

  Valvform

  Med Doka-förflyttningsutrustning utförs formarbeten för valv speciellt snabbt. Eftersom kranen inte behövs för horisontella och vertikala förflyttningar optimeras hela logistiken på arbetsplatsen eftersom improduktiva och därmed dyra väntetider elimineras. Krankapaciteten kan användas till annat. Därigenom påskyndas hela byggprocessen. På så sätt sparas arbetskostnader effektivt och byggentreprenörens konkurrensförmåga ökar.

 • Schaktplattform

  Schaktplattform

  Klättersystem

  Enkel och snabb förflyttning av schaktplattformen inklusive schaktform med endast ett kranlyft.

 • Klätterform MF240

  Klätterform MF240

  Klättersystem

  Klätterform MF240 tillåter styrda arbetscykler vid alla byggnadsverk som höghus, bropelare och pyloner. Systemet är enkelt att hantera, klarar vägglutningar upp till 15 grader och kan dimensioneras inom ett stort område för många krav.

 • Klätterform K

  Klätterform K

  Klättersystem

  Klätterformen för byggnadsverk som kräver att formelemnt flyttas uppåt i flera gjutetapper. Med endast två tillbehör förvandlas arbetskonsol K direkt på bygget till en fullt fungerande kranklätterform.

 • Guidad klätterform Xclimb 60

  Guidad klätterform Xclimb 60

  Klättersystem

  Den guidad klätterformen Xclimb 60 är ett system som även under förflyttningsförloppet styrs med vertikalprofiler på byggnaden Även vid höga vindhastigheter flyttas hela klätterenheten säkert och enkelt i ett kranlyft.

 • Dammform

  Dammform

  Klättersystem

  Med damformen formas objekt med ensidigt utförande som dammar, vattenkraftverk eller pyloner utan spännstag. Klätterformen överför alla laster från gjutningen till den föregående gjutetappen. Olika systemvarianter D12, D15, D22 och D35 möjliggör ekonomisk anpassning till olika, projektspecifika blockdimensioner.

 • Formvagn för fri frambyggnad

  Formvagn för fri frambyggnad

  Stämptorn

  Doka-formvagn för fri frambyggnad förenar planerings- och kostnadssäkerhet med en optimal byggprocess. Den perfekta anpassningen mellan stämptorn och form, den höga säkerhetsstandarden och den optimerade ergonomin ger en snabb och säker byggprocess.

 • Formvagn till kompositbroar

  Formvagn till kompositbroar

  Stämptorn

  Doka-formvagn för kompositbroar möjliggör ett snabbt och säkert uppförande av broar vid vilka körbaneplattan av betong ansluts till bärande stålkonstruktioner. Den flyttbara formvagnen för kompositbroar bär en stor, förtillverkad kompositform som kan flyttas utan att demonteras. Den utmärker sig genom utmärkt anpassning till alla förhållanden, kostnadseffektiv montering av standarddelar som kan hyras samt hög arbetssäkerhet

 • Formvagn TU

  Formvagn TU

  Stämptorn

  Med den innovativa formvagn TU kan kantbalkar utföras ekonomiskt utan att trafiken resp. byggprocessen påverkas negativt.

 • Formvagn T

  Formvagn T

  Stämptorn

  Den flyttbara formvagn T är kombinerad med en förtillverkad brobalkform som flyttas hopmonterad och utformad för hög lönsamhet.

 • Brobalkform T

  Brobalkform T

  Stämptorn

  Brobalksform T består av få lösa delar och övertygar genom hög tillåten belastning och låg egenvikt.

 • Tunnelsystem DokaCC

  Tunnelsystem DokaCC

  Stämptorn

  Med det moduluppbyggda tunnelsystemet DokaCC formas rektangulära och runda tunnelsektioner i öppna schakt snabbt och med reducerad materialandel. Möjligheten att använda systemet på alla vanliga fundamenttyper ger ett extra plus vad gäller ekonomin.

 • Stämptorn SL-1

  Stämptorn SL-1

  Stämptorn

  Det moduluppbyggda Doka-stämptornet SL-1 erbjuder kompletta formlösningar för de mest skilda tunneltvärsnitt oberoende av form och belastning.

 • Sidoskyddssystem XP

  Sidoskyddssystem XP

  Säkerhetssystem

  Detta säkerhetssystem är den universella säkerhetslösningen när sidoskydd krävs. Det passar optimalt till Doka-system – vare sig det är väggform, valvform, som valvkantsskydd eller fallskydd vid stombyggnad.

 • Stegsystem XS

  Stegsystem XS

  Säkerhetssystem

  Systemstegar med integrerat ryggskydd kan med få handgrepp monteras på Doka vägg- och pelarformar. Dessa säkerhetsanordningar på formen kan redan monteras när formen ligger på marken. Det ger full säkerhet direkt från start.

 • Arbetskonsol M

  Arbetskonsol M

  Säkerhetssystem

  Arbetskonsol M är en färdig, lätt arbets- och skyddskonsol som ökar säkerheten vid byggande med murverk och prefabelement. Utmärkt genom EU uppfyller arbetskonsol M såväl EN 12811-1 för arbetskonsoler som DIN 4420 för skyddskonsoler.

 • Arbetskonsol K

  Arbetskonsol K

  Säkerhetssystem

  Doka arbetskonsol är förmonterade, färdiga konsoler med standardiserade systemdelar för alla användningsområden.

 • Skyddsskärm Xclimb 60

  Skyddsskärm Xclimb 60

  Säkerhetssystem

  Med skyddsskärm Xclimb 60 genomför du dina byggnadsarbeten på de översta planen i ett höghusprojekt med stor säkerhet och skyddad mot vädrets inverkan. Skyddsskärm Xclimb 60 ist är ett hydrauliskt klättrande system, som vid fri krankapacitet även snabbt kan flyttas uppåt med kranen. Permanent styrning på byggnaden möjliggör även användning vid höga vindhastigheter. Flera varianter erbjuder dig optimalt anpassade lösningar för varje krav.

 • Skyddsräcksstolpe

  Skyddsräcksstolpe

  Säkerhetssystem

  De beprövade systemen skyddar din personal optimalt och bidrar i hög grad till en smidig process. Skyddade byggnadsarbetare arbetar säkert, därmed snabbare och slutligen effektivare – för din framgång.

 • Monteringsservice

  Monteringsservice

  Service

 • 3-D-planering

  3-D-planering

  Service

 • Monteringsritningar

  Monteringsritningar

  Service

 • Etapplanering

  Etapplanering

  Service

 • Monteringsservice demontering

  Monteringsservice demontering

  Service

 • Avfallshantering

  Avfallshantering

  Service

 • Sammanställningsritningar

  Sammanställningsritningar

  Service

 • Formkoordinering

  Formkoordinering

  Service

 • Supervisor

  Supervisor

  Service

 • Formretur

  Formretur

  Service

 • Transport

  Transport

  Service

 • Förmontering av formar på arbetsplatsen

  Förmontering av formar på arbetsplatsen

  Service

 • Projekthantering på arbetsplatsen

  Projekthantering på arbetsplatsen

  Service

 • Projektsupport

  Projektsupport

  Service

 • Renoveringsservice

  Renoveringsservice

  Service

 • myDoka

  myDoka

  Service

 • Konstruktionsberäkning

  Konstruktionsberäkning

  Service

 • DFDS

  DFDS

  Service

 • Doka-utbildning

  Doka-utbildning

  Service

 • VDC / BIM med Doka

  VDC / BIM med Doka

  Service

 • Concremote

  Concremote

  Formtillbehör

  Den direkta mätningen av betongens hållfasthetsutveckling med Concremote möjliggör en förbättrad styrning av arbetena med form och platsgjuten betong.

 • Inga resultat hittades. Sökningen omfattar endast namn på Dokas produkter och tjänster.