calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb
Icon Doka Tools

Doka Tools

Doka-Tools App är ett digitalt beräkningsverktyg för din byggarbetsplats.

Förbi är tiden med komplicerade metoder för beräkning av den optimala materialanvändningen. Med Doka-Tools planerar du vägg- och valvformar, optimerar du sekundsnabbt komponenterna för Dokaflex och bestämmer gjutförloppets tillåtna stighastighet resp. maximala formtryck.

Mobil formplanering

Med planeringssystemen "Materialbestämning Golv" och "Materialbestämning Vägg" kan du på kort tid forma enkla byggdelar och snabbt skaffa dig en överblick över hur du på bästa möjliga sätt kan använda Doka formsystem. På några få ögonblick får du layouten och planeringsvyerna för din Doka form inkl. en total stycklista och planeringsvärden.

Effektivitetsökning

Det spelar ingen roll vilket valvsystem i Dokaflex-familjen du använder, med Dokaflex.beräkningarna optimerar du med få klick typ och avstånd för de erforderliga balkarna och stöden

Beräkna gjuthastigheter digitalt

Stighastigheten för betongen har mycket stort inflytande på hastigheten och ekonomin för arbeten med platsgjuten betong. Med Doka-formtrycksdator kan den tillåtna stighastigheten resp. det maximala formtrycket bestämmas snabbt och enkelt. Vi arbetar redan med nästa utvecklingssteg. Doka-Tools ska i framtiden bli ännu mer omfattande och bättre för att allt mer bli den digitala medhjälparen på din byggarbetsplats!

FEATURES

  • Optimering av Dokaflex
  • Dokaflex 30 tec Optimering
  • Bestämning av Dokaflexmaterial
  • Materialbestämning Golv
  • Materialbestämning Vägg
  • Formtrycksdator
  • Share-funktioner för alla beräkningar
Tillbaka till översikten