calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Sekretesspolicy Doka.com

Informationskrav enligt GDPR
Dataskyddsförordningen April 2019

I. Syftet med upplysningen

”Doka” (Doka Sverige AB, Kurödsvägen 20, 451 55 Uddevalla, Sverige, personuppgiftsansvarig enligt GDPR) ser allvarligt på skyddet av personuppgifter. Av detta skäl behandlar Doka självklart personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, särskilt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (”GDPR”)

”Personuppgifter” avser information om en identifierad eller identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, e-postadress och IP-adress.

Denna deklaration är avsedd att informera besökaren (nedan kallade ”du”, ”ni” eller ”de”) om syftet och omfattningen av behandlingen av personuppgifter på följande ”webbplats”, varigenom de enskilda webbplatserna inte alltid använder samtliga cookies eller program som anges här och i de flesta fall har sin egen sekretesspolicy.

II. Behandling i allmänhet

Doka behandlar personuppgifter på sin webbplats på grundval av ditt samtycke (Användning av alla ej tekniskt absolut nödvändiga cookies, vill du avbryta, se nedan, kontakt via formulär eller e-post, nyhetsbrev) och för att kunna uppfylla sina avtalsförpliktelser och i ändamålsenligt intresse för att säkerställa säker handel (Online Shop).

Doka är berättigat att inom ramen av uppgiftsskyddet lägga ut behandlingen av dina personuppgifter helt eller delvis på externa företag, vilka är verksamma för Doka som personuppgiftsbiträde enligt art. 4 punkt 8 GDPR. Externa företag hjälper oss t.ex. med den tekniska driften och supporten av webbsajter och appar, datahantering, tillhandahållande och fullgörande av tjänster, marknadsföring och analysen av webbsajter och appar. Doka förblir ansvarigt för skyddet av uppgifterna som har vidarelämnats, företagen som har anlitats av Doka behandlar dina uppgifter helt efter våra instruktioner. Detta säkerställs av oss genom stränga avtalade regleringar, tekniska och organisatoriska åtgärder och kompletterande kontroller.

En överföring av dina uppgifter till tredje part (behandlare) äger inte rum, om inte vi lagligen är skyldiga att göra det, eller det krävs dataöverföring för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller att du tidigare uttryckligen samtyckt till att dina uppgifter vidareförs.

Vid enbart informativ användning av vår webbplats, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt lämnar information, samlar vi bara in personuppgifter som överförs av din webbläsare. Så, när du besöker vår webbplats samlar vi in följande information som är tekniskt nödvändig för oss för att kunna tillåta dig att se sidorna och se till att de är stabila och säkra. IP-adress och IP-plats, datum och tid för begäran, tidszonskillnad jämfört med Greenwich Mean Time (GMT), begärans innehåll (konkret sida), åtkomststatus/HTTP-statuskod, mängd data överförd, webbplats som mottar begäran, operativsystem och dess gränssnitt, språk och version av webbläsarens programvara, nummer, längd och tid för samtal, sökmotorer och sökord som används, webbläsartyp, skärmstorlek och operativsystem.

Användning av cookies, se under ”Användning av cookies” nedan.

På våra hemsidor finns även länkar till andra webbplatser. Detta är endast för informationsändamål. Dessa webbplatser är inte under vår kontroll och omfattas därför inte av denna sekretesspolicy. Såvida du använder en länk kan det hända att operatören av dessa webbplatser samlar in information om dig och behandlar den enligt dennes sekretesspolicy, vilken kan skilja sig från vår version.

Personuppgifter som överförs av din webbläsare när vår webbsajt endast används för information och samlas in av Doka (”loggfiler”), sparas allmänt under en tidsperiod på 3 månader. Utöver den här tidsperioden sparas loggfiler endast med syftet att undersöka oegentligheter och säkerhetsincidenter i våra system.

Generellt sparar Doka endast dina personuppgifter så länge som det behövs för att uppfylla det syfte som uppgifterna samlades in för. Doka sparar alltid dina uppgifter under den tidperiod som det finns ett avtals- eller tjänsteförhållande med dig. Utöver denna tidsperiod sparar Doka dina personuppgifter för att uppfylla lagstadgade arkiveringsplikter (t.ex. för att uppfylla den 7-åriga arkiveringsplikten enligt tillämpningsbara skattemässiga och företagsrättsliga bestämmelser). I den mån det krävs kan Doka även spara dina uppgifter så länge potentiella rättsanspråk gentemot Doka inte är preskriberade; för specifika anspråk kan den lagstadgade preskriptionstiden vara upp till 30 år.

Så snart det inte finns några berättigade skäl för att fortsätta att spara personuppgifter blir de antingen raderade eller anonymiserade.

III. Behandling i synnerhet

Online Shop

För att kunna tillmötesgå dina förfrågningar, beställningar och order i Online Shop behandlar vi följande personuppgifter. Förnamn, efternamn, titel, e-postadress, lösenord, födelsedatum, företag, kontaktperson, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, telefonnummer, faxnummer, leveransadress och faktureringsadress, kreditkortsuppgifter och kontonummer.

För information om användningen av cookies i online-butiken, se "Användning av cookies" nedan.

Nyhetsbrev

I nyhetsbrevet informerar Doka om aktuella ämnen, nya utvecklingar och erbjudanden. När en användare vill prenumerera på det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen krävs e-postadressen och information för att kontrollera att användaren är innehavare av den angivna e-postadressen samt att denne är införstådd och samtycker till mottagandet av nyhetsbrevet.

För att kunna anmäla sig till nyhetsbrevet krävs en giltig e-postadress. Vid registrering lagras IP-adressen och inloggningsdatumet. Denna procedur säkerställer att en tredje part inte missbrukar e-postadressen och registrerar sig för nyhetsbrevet utan den behöriga användarens kännedom. Doka använder denna information endast för att skicka den begärda informationen.

För en prenumeration på nyhetsbrevet i online-butiken, krävs både e-postadress och förnamn, efternamn och titel.

Sändningen utförs av företaget eworx network & Internet GmbH ("eworx", Hanriederstrasse 25, 4150 Rohrbach Berg, Österrike, personuppgiftsansvarig i enlighet med GDPR). När en användare registrerar sig för nyhetsbrevet kommer de angivna uppgifterna att överföras till eworx vid registrering och lagras där. Efter registreringen kommer användaren att få ett e-postmeddelande från eworx för att bekräfta registreringen genom att klicka på länken ("double opt-in"). eworx erbjuder analysmöjligheter för hur nyhetsbrev öppnas och används. Genom att beställa nyhetsbrevet godkänner du att samtliga angivna uppgifter kommer att kunna behandlas. Samtycket till lagring av data, e-postadress och dess användning för nyhetsbrevet kan återkallas när som helst. Återkallelsen av samtycket kan göras via en länk i nyhetsbrevet eller genom en anmälan till Doka.

Kontaktformulär

Uppgifterna i formuläret sparas av Doka för behandling av begäran och vid uppföljning. Genom att lämna in formuläret godkänner du att dina uppgifter registreras elektroniskt och behandlas.

Doka samlar in följande uppgifter vid användning av kontaktformuläret. Företag/organisation, företagssegment, företagsstorlek, sysselsättningsområde, ställning, kön, förnamn/efternamn, adress/postnummer, ort, land, telefonnummer, e-postadress, faxnummer, meddelande, kund-ID, momsregistreringsnummer, datum, kontaktperson, avsändare, Titel.

Användning av cookies och program från tredje part

Vid användning av webbplatsen lagras ”cookies” även på besökarens användarenhet. Cookies är små filer som gör det möjligt att lagra specifik enhetsrelaterad information på användarenheten (PC, smartphone eller liknande). Å ena sidan hjälper de användarvänligheten hos webbplatser och därmed användaren (till exempel lagring av inloggningsdata) och å andra sidan för att registrera statistiska data för webbplatsens användning och att analysera dem för att kunna förbättra erbjudandet. Användaren kan påverka användningen av cookies. De flesta webbläsare har möjlighet att begränsa eller helt förhindra lagring av cookies. Det bör dock noteras att användningen och i synnerhet användarvänlighet utan cookies begränsas.

När du använder online-butiken lagras cookies också på besökarens dator för att spåra rörelser i online-butiken och för att kunna använda kundvagnen samt för att möjliggöra igenkänning av besökare vid upprepade besök på vår webbplats.

Vår webbplats använder följande typer av cookies, dess omfattning och funktion förklaras nedan.

Temporära cookies

Temporära cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Dessa inkluderar i synnerhet sessions-cookies. Dessa lagrar ett så kallat sessions-ID, med vilket olika förfrågningar från din webbläsare kan tilldelas den gemensamma sessionen. Detta gör det möjligt för din dator att bli igenkänd när du återvänder till vår webbplats. Dessa sessions-cookies tas bort när du loggar ut eller stänger webbläsaren. För att kunna använda kundvagnen och kassan i online-butiken måste du också tillåta användningen av sessionsrelaterade cookies. Såvida en kund i allmänhet inte vill eller inte kan acceptera cookies återstår även möjligheten att beställa via e-post, telefon eller fax.

Permanenta cookies

Permanenta cookies tas bort automatiskt efter en viss period, vilken kan variera beroende på den aktuella cookien. Du kan dock när som helst ta bort cookies i dina webbläsarinställningar. De bidrar till användarvänligheten (bland annat ger platsadekvat meddelande om innehållet) och tjänar analysen av webbplatser (se "Google Analytics"). Dessutom använder inkluderade plug-ins (se nedan) cookies för att kunna utföra sina tjänster.

Följande cookies används i allmänhet på webbplatserna.

Namn
Syfte och process
PHPSESSID
Behåller användarens preferenser med syftet att göra dessa automatiskt tillgängliga för besökaren.
country; Selectedcountry
Den här cookien används för att lagra information om vilket land webbplatsbesökaren kommer ifrån och vilken användarens språkinställning är. När användaren åter besöker vår webbplats kommer cookien att läsas ut och landsspecifika data visas.
hideLanguageHintUs
Om webbplatsen doka.com besöks med en IP-adress från USA, blir platsservicen inte omdirigerad till doka.com/us/index. Användaren förblir på den internationella versionen och får ett meddelande. Cookien ”hideLanguageHintUs” ställs in om detta meddelande inte ska visas eller användaren redan har bekräftat cookie-meddelandet.
acceptcookie
Om användarna besöker Dokas webbplats kommer ett cookie-meddelande att visas. Om användaren godkänner användningen av cookies kommer acceptcookie att ställas in och cookie-meddelandet kommer i allmänhet att döljas när man besöker sidan igen.
Language
Språkinställningarna för användaren sparas så att det aktuella språket automatiskt ställs in nästa gång sidan hämtas.
ISAWPLB
Denna cookie (ISA Web Publishing Load Balancing) gäller när du använder flera Web Front End-servrar i ISA Server TMG. Förfrågningarna riktas således till samma server.
acceleratorSecureGUID und
cpAcceleratorSecureGUID
Dessa är tokens för en säker session.
JSESSIONID
Denna cookie ger ett unikt nummer för användarens session. Det är nödvändigt så att webbplatsen fungerar under sessionen.
hide_cookieoverlay_v2
hide_cookieoverlay__medium
performance-cookies_allowed_v2
performance-cookies_allowed__medium
socialmedia-cookies_allowed_v2
Dessa cookies används för att spara användarens inställningar när det gäller cookies och applikationer från tredje företag.

Tredjepartsapplikationer

Applikation

Google Analytics

Tredje part

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (“Google”)

Beskrivning

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler som lagras på en dator och tillåter en analys av användningen av webbplatser. Informationen som genereras av cookien om användningen av dessa webbplatser överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på dessa webbplatser (_gat._anonymizeIp), kommer dock Googles IP-adress att förkortas i förhand inom europeiska unionens medlemsstater eller andra parter i avtalet inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av dessa webbplatser använder Google denna information för att utvärdera användningen av webbplatser, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning för webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan information från Google. Lagring av cookies kan förhindras genom en motsvarande inställning i webbläsarprogrammet. Vi påpekar dock att i detta fall kan inte samtliga funktioner på dessa webbplatser utnyttjas fullt ut. Dessutom kan insamling av data som genereras av cookies i samband med användningen av webbplatsen (inklusive din IP-adress) förhindras att samlas in och behandlas av Google genom att installera ett tillägg för webbläsaren.

Google erbjuder ett inaktiveringsprogram för de mest populära webbläsarna, vilket ger dem större kontroll över vilka data Google samlar in om de besökta webbplatserna. Tillägget informerar JavaScript (ga.js) av Google Analytics om att ingen information om webbplatsbesöket ska överföras till Google Analytics. Inaktiveringstillägget för webbläsare från Google Analytics hindrar dock inte att information skickas till Doka eller någon annan webbanalystjänst som den kan använda.

Följande Google-cookies placeras på våra webbplatser.
”_ga” Den här cookien används av Google Analytics för att skilja webbplatsbesökare åt, spåra webbplatsbesök eller visa varaktigheten av webbplatsbesök, med en giltighet om 2 år.
”_gat” Den här Google Analytics-cookien används för att övervaka och minska frekvensen av serverförfrågningar, med en giltighet om 10 minuter.
”_gid” Denna cookie används för att skilja mellan användare. Giltighet - 24 timmar.
„_gali" Dessa cookies används av Google Analytics (Enhanced Link Attribution) för att förbättra exaktheten för In-Page-Analytics-rapporten genom att man automatiskt skiljer mellan flera länkar till samma webbadress på en enskild sida med hjälp av länkelement-ID:n.
„_gcl_au“ Denna cookie används av Google AdSense för att experimentera med reklameffektivitet på webbsidor som nyttjar tjänsterna. Finns kvar 3 månader.

Genom att besöka vår webbplats får Google den information som du har haft tillgång till, motsvarande den underliggande hemsidan för vår webbplats och loggar bland annat personuppgifter. Detta sker oavsett om du är inloggad via ett Google-konto eller inte. Om du är inloggad i Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Såvida du inte önskar detta, måste du logga ut från Google innan du använder den här tjänsten. Google använder dina uppgifter med syften som reklam, marknadsundersökningar och behovsbaserad webbdesign. Du har rätt att invända eller klaga mot användningen av dina uppgifter i detta avseende, något du måste adressera direkt till Google.

Dessutom vill vi påpeka att Google även har behandlat dina uppgifter i USA och i enlighet med sekretesskyddet som råder för överföring av personuppgifter mellan EU och USA (EU-US Privacy Shield). Hos Google kan dessa hittas på https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=de.

Återkallelse av samtycke

Browser Add-On för inakvtivering av Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Google Analytics Cookies kan också hanteras genom våra allmänna cookie-inställningar. Via punkten ”Funktional & Statistik” kan du godkänna eller neka användningen av den här tjänsten på vår webbsajt i våra cookieinställningar.

För mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen hänvisas till Googles sekretesspolicy som finns på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=sv.

Mottagarkategori: marketingföretag

Applikation:

Bing Universal Event Tracking (UET)

Företag:

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft”)

Beskrivning:

Doka använder tjänsten Bing Universal Event Tracking (UET) från företaget Microsoft Corporation. Genom att integrera Bing-taggar är det möjligt att samla in och spara användarinteraktion på sidorna och därigenom visa riktad reklam för specifika användargrupper. Utifrån de insamlade och sparade uppgifterna skapas pseudonymiserade användarprofiler hos Microsoft. Uppgifterna överförs till servrar i USA och sparas 180 dagar. Genom UET sparas även IP-adressen och Microsoft-cookien (med en utgångstid på 13 månader). Microsoft-cookien innehåller en GUID (Global Unique Identifier), alltså ett ID, vilket kan samordnas med användarens webbläsare eller till användaren själv (om han är inloggad på Microsoft-kontot). Information om syfte och omfattning av uppgiftsinsamlingen finns i integritetspolicyn från Google, denna finns på: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Hävande av godkännandet:

Att Microsoft-cookien sätts kan hanteras och förhindras genom deaktivering av cookies i webbläsaren eller i de allmänna cookie-inställningarna. Genom Cross-Device-Tracking kan Microsoft spåra användarbeteendet via flera elektroniska enheter. Därigenom kan Microsoft visa personanpassad reklam. Detta kan deaktiveras på https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out

Via punkten ”Marketing” kan du godkänna eller neka användningen av den här tjänsten på vår webbsajt i våra cookieinställningar.

Applikation

Facebook Plug-In

Tredje part

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“)

Beskrivning

Doka använder plugin-program från det sociala nätverket Facebook. Facebook-plugins känns igen genom Facebook-logotypen eller ”Like-knappen” (”Gilla”). När du besöker webbplatsen från Facebook skapas genom denna plugin en direkt anslutning mellan webbläsaren och Facebook-servern. Facebook tar då emot den information med vilken IP-adressen användes för att besöka webbplatsen. Om Facebooks "Gillaknapp" klickas på medan du är inloggad på Facebook-kontot kan innehållet på denna webbplats kopplas till Facebook-profilen. Detta gör att Facebook kan associera besöket på webbplatserna med användarkontot. Doka får ingen kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller deras användning av Facebook. För mer information, se Facebooks sekretesspolicy.

Återkallelse av samtycke

Såvida du inte vill att Facebook ska associera ditt besök på dessa webbplatser med ditt användarkonto på Facebook, logga då ut från ditt användarkonto på Facebook.
www.facebook.com

Om du besöker oss där vi finns i sociala medier, ansvarar Doka och sociala-medier-applikationen/sociala-medier-nätverkets gemensamt som kontrollorgan tillsammans med leverantören av sociala-medier-plattformen för de uppgiftsbehandlingsaktiviteter som ditt besök ger anledning till. Du kan principiellt göra dina rättigheter (såsom tas upp under punkt IV) gällande gentemot Doka och gentemot leverantören av sociala-medier-portalen.

Vänligen observera att Doka trots gemensamt ansvar med leverantören av sociala-medier-portalen inte har något omfattande inflytande på uppgiftsbehandlingsaktiviteterna i sociala-medier-portaler.

Via punkten ”Funktional & Statistik” kan du godkänna eller neka användningen av den här tjänsten på vår webbsajt i våra cookieinställningar.

Applikation

Facebook pixelspårning

Tredje part

Facebook

Beskrivning

Doka använder ”pixelspårning av besökare” från Facebook på dessa webbplatser. På så sätt kan användarnas beteende spåras efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Denna process är utformad för att utvärdera effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska- och marknadsundersökningsändamål och kan bidra till att optimera framtida reklaminsatser. De insamlade uppgifterna är anonyma för Doka, så det finns ingen möjlighet att dra slutsatser om användarens identitet. Däremot lagras och bearbetas data av Facebook, så att en anknytning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för egna reklamändamål enligt Facebook-direktivet om dataanvändning (https://www.facebook.com/about/privacy). Användaren kan aktivera och inaktivera visandet av annonser för Facebook och dess partners både på och utanför Facebook. Cookies kan också lagras för dessa ändamål på användarenheten. Vidare kan cookies sparas för de här syftena i åtkomstenheten. Följande cookies sätts på våra webbsajter: „_fpb“, „fr“, „tr“. Denna cookie används av Facebook för att visa en rad reklamprodukter.

Återkallelse av samtycke

Återkallelse hos Facebook: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Om du besöker oss där vi finns i sociala medier, ansvarar Doka och sociala-medier-applikationen/sociala-medier-nätverkets gemensamt som kontrollorgan tillsammans med leverantören av sociala-medier-plattformen för de uppgiftsbehandlingsaktiviteter som ditt besök ger anledning till. Du kan principiellt göra dina rättigheter (såsom tas upp under punkt IV) gällande gentemot Doka och gentemot leverantören av sociala-medier-portalen.

Vänligen observera att Doka trots gemensamt ansvar med leverantören av sociala-medier-portalen inte har något omfattande inflytande på uppgiftsbehandlingsaktiviteterna i sociala-medier-portaler.

Via punkten ”Marketing” kan du godkänna eller neka användningen av den här tjänsten på vår webbsajt i våra cookieinställningar.

Applikation

YouTube Plug-In

Tredje part

YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA

Beskrivning

Doka använder för integration av videor en plugin som drivs av Googles webbplats YouTube. När användaren besöker en webbplats där Doka har en YouTube-plugin, ansluter de till YouTube-servrarna. Användaren som besöker Dokas webbplats kommer då att överföras till YouTube-servern. Om användaren är inloggad på sitt YouTube-konto kan YouTube dessutom associera surfbeteendet direkt med den personliga användarprofilen.

Återkallelse av samtycke

En insamling av sådana uppgifter kan förebyggas genom att logga ut från YouTube-konto och andra konton hos företaget YouTube LLC och Google Inc, samt genom att ta bort relevanta cookies:
www.youtube.com

Om du besöker oss där vi finns i sociala medier, ansvarar Doka och sociala-medier-applikationen/sociala-medier-nätverkets gemensamt som kontrollorgan tillsammans med leverantören av sociala-medier-plattformen för de uppgiftsbehandlingsaktiviteter som ditt besök ger anledning till. Du kan principiellt göra dina rättigheter (såsom tas upp under punkt IV) gällande gentemot Doka och gentemot leverantören av sociala-medier-portalen.

Vänligen observera att Doka trots gemensamt ansvar med leverantören av sociala-medier-portalen inte har något omfattande inflytande på uppgiftsbehandlingsaktiviteterna i sociala-medier-portaler.

Via punkten ”Funktional & Statistik” kan du godkänna eller neka användningen av den här tjänsten på vår webbsajt i våra cookieinställningar.

Applikation

Vimeo Plug-In

Tredje part

Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA („Vimeo“)

Beskrivning

Webbplatsen använder plugins från Vimeo.com. När användare får tillgång till webbsidor som har en Vimeo-plugin, ansluter de till Vimeo-servrarna som visar denna plugin. Om användaren är inloggad som medlem i Vimeo, tilldelar Vimeo denna information till respektive användarkonto på denna plattform. Detta kan dock förhindras genom att användaren loggar ut från sitt Vimeo-användarkonto innan de använder Dokas webbplats samt tar bort motsvarande cookies från Vimeo. Ytterligare information om databehandling och sekretess hos Vimeo finns på länken, https://vimeo.com/privacy

Återkallelse av samtycke

Detta kan dock förhindras genom att användaren loggar ut från sitt Vimeo-användarkonto innan de använder Dokas webbplats samt tar bort motsvarande cookies från Vimeo: www.vimeo.com

Om du besöker oss där vi finns i sociala medier, ansvarar Doka och sociala-medier-applikationen/sociala-medier-nätverkets gemensamt som kontrollorgan tillsammans med leverantören av sociala-medier-plattformen för de uppgiftsbehandlingsaktiviteter som ditt besök ger anledning till. Du kan principiellt göra dina rättigheter (såsom tas upp under punkt IV) gällande gentemot Doka och gentemot leverantören av sociala-medier-portalen.

Vänligen observera att Doka trots gemensamt ansvar med leverantören av sociala-medier-portalen inte har något omfattande inflytande på uppgiftsbehandlingsaktiviteterna i sociala-medier-portaler.

Via punkten ”Funktional & Statistik” kan du godkänna eller neka användningen av den här tjänsten på vår webbsajt i våra cookieinställningar.

Applikation

Sketchfab Plug-In

Tredje part

Sketchfab, Inc., Sketchfab HQ, 1123 Broadway #501 (25th St), New York City, NY 10010 US („Sketchfab“)

Beskrivning

Doka använder bland annat plugins från webbplatsen sketchfab.com som drivs av Sketchfab Inc. När användare besöker Doka-webbsidor som är utrustade med ett Sketchfab-plugin, kommer en anslutning till Sketchfab-servrarna att etableras och denna plugin kommer att visas på webbplatsen genom att registrera användarens webbläsare. När användare är inloggade på sitt Sketchfab-konto tillåter de företaget att associera sitt surfbeteende direkt med deras personliga profil.

Återkallelse av samtycke

Att logga ut från Sketchfab-kontot kan förhindra denna process:
www.sketchfab.com

Via punkten ”Funktional & Statistik” kan du godkänna eller neka användningen av den här tjänsten på vår webbsajt i våra cookieinställningar.

Applikation

Watchado Plug-In

Tredje part

whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wien, Österreich („Whatchado“)

Beskrivning

Doka använder bland annat plugins från Whatchados webbplats watchado.com för att inkludera videor på webbsidorna. Whatchado drivs av whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wien, Österrike. När Doka-webbsidor hämtas med en sådan plugin upprättas en anslutning till Whatchado-servrarna. Om användare är inloggade med sitt Whatchado-konto, kommer Whatchado att kunna associera surfbeteendet direkt med användarens personliga profil.

Återkallelse av samtycke

Detta görs genom att logga ut från användarkontot
www.whatchado.com

Via punkten ”Funktional & Statistik” kan du godkänna eller neka användningen av den här tjänsten på vår webbsajt i våra cookieinställningar.

Applikation

Mandrill

Tredje part

Rocket Science Group, LLC, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA („Mandrill“)

Beskrivning

Doka använder sig av tjänsten Mandrill. Den angivna kontaktinformationen, som e-postadress, tilltalsnamn, förnamn och efternamn, samt innehållet i e-postmeddelande kommer att sändas till Mandrill och lagras där. Tjänsten hanterar data om när e-post har skickats av Doka, när den har lästs och när länkar har öppnats. Tjänsten kan också samla in data om hur många gånger ett e-postmeddelande har öppnats och vilken IP-adress, vilken e-postklient och vilket operativsystem som har använts. Rocket Science Group, LLC deltar i ramavtalet om sekretesskydd mellan EU och USA, det amerikanska handelsdepartementet och europeiska kommissionen om insamling, användning och lagring av personuppgifter samt från medlemsstaterna i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Mer information om vilka uppgifter The Rocket Science Group, LLC samlar in, deras processer och användning i enlighet med ramavtalet om dataskydd vid överföring av personuppgifter mellan EU och USA, samt för vilket ändamål, se: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG. Mer information om Mandrill och deras sekretesspolicy finns här: http://mailchimp.com/legal/privacy/

Återkallelse av samtycke

Mandrill används när du använder kontaktformulär på doka.com. Om du inte vill använda den här tjänsten rekommenderar vi att du kontaktar Doka på ett annat sätt via kontaktuppgifterna på respektive webbsida.

Applikation

GeoLite2

Tredje part

MaxMind, Inc. 14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451 USA („MaxMind“)

Beskrivning

GeoLite2 används för bestämning av IP-adress, för att direkt ge dig rätt landversion i online-butiken. GeoLite 2-data tillhandahålls av MaxMind. Mer information finns på följande länk: https://www.maxmind.com/en/privacy_policy

Återkallelse av samtycke

Kontakta Doka (se nedan)


Applikation

Fonts.com

Tredje part

Monotype, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA ("Monotype")

Beskrivning

Doka nyttjar webbfonttjänsterna från fonts.com. Inom ramen att ställa webbfonterna till förfogande registreras eller hanteras inte några personuppgifter längre. Sidvisningar räknas visserligen inom ramen av webbfonttrackingen men IP-numren, vilken sidvisningen görs från, sparas i anonymiserad form.


Applikation

Google Maps

Tredje part

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”)

Beskrivning

Doka använder tjänsterna från Google Maps från företaget Google LLC ("Google"). Om du besöker en undersida för www.doka.com där Google Maps är inbäddat, överförs uppgifterna om hur du uppträder vid nyttjandet av Google Maps till Google och hanteras av Google. Google hanterar de här uppgifterna som användningsprofil, vilken används för marknadsundersökning eller för att utforma Google Maps baserat på användarbehoven. Om du är Google-kund och har loggat in på en Google-server kopplas de här uppgifterna direkt till ditt Google-konto.

Återkallelse av samtycke

Om du vill förhindra detta måste du logga ut från Google innan du går in på vår webbsajt. Mer information om dataskyddsbestämmelserna för Google finns på: www.google.com/intl/en/policies/privacy

Via punkten ”Funktional & Statistik” kan du godkänna eller neka användningen av den här tjänsten på vår webbsajt i våra cookieinställningar.

IV. De registrerades rättigheter och kontaktuppgifter

Doka informerar om att användaren i enlighet med GDPR har särskilda rättigheter som registrerad person när det gäller hanteringen av personuppgifter, i synnerhet rätten:

  • att kontrollera om och vilka personuppgifter vi har sparat om dig och få kopior av dessa uppgifter (rätt till registerutdrag)
  • att kräva rättelse, komplettering eller radering av dina personuppgifter, vilka är felaktiga eller som har hanterats på sätt som inte överensstämmer med lagen (rätt till rättelse och radering)
  • att kräva av oss att hanteringen av dina personuppgifter begränsas (rätt till begränsning)
  • att under vissa omständigheter invända mot hanteringen av dina personuppgifter återkalla ett tidigare samtycke till hanteringen (rätt till invändning mot eller återkallande av godkännandet)
  • att få de personuppgifter som du har ställt till vårt förfogande i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format för att överföra de här uppgifterna till någon annan ansvarig person (rätt till dataportabilitet).

Vi hanterar inte dina personuppgifter med syftet beslutsfattande, vilket enbart grundas på en automatiserad behandling, inklusive profilering, vilket kan få rättsliga följder gentemot dig (artikel 22 GDPR).

För att hävda sina rättigheter, liksom vid andra frågor om behandling av personuppgifter hos Doka, vänligen kontakta: Doka Sverige AB, ämne: Frågor om personuppgifter och sekretesspolicy, Kurödsvägen 20, 451 55 Uddevalla, Sverige

Alternativt, vänligen skicka dina förfrågningar om personuppgifter till Doka: sverige@doka.com

Användaren eller den registrerade har också ett dataskydd som kan överklagas till Sveriges dataskyddsmyndighet: https://www.datainspektionen.se/

V. Anpassning av sekretesspolicyn

Doka underhåller sin webbplats regelbundet. I samband med detta kan en anpassning av denna förklaring ske. En separat hänvisning till denna anpassning sker inte. Av denna anledning rekommenderas regelbunden återkomst till denna förklaring.