calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Produktens koldioxidavtryck

Datadriven hållbarhet

Transparens för hållbarhet:
Hur produktens koldioxidavtryck bidrar till en grönare framtid

Under de senaste åren har frågan om utsläpp av växthusgaser under en produkts hela livscykel och dess påverkan på klimatet fått allt större betydelse. Product Carbon Footprint (PCF) kan hjälpa till att ge de nödvändiga svaren och mycket mer.

Produktens koldioxidavtryck (PCF) mäter de totala utsläppen av växthusgaser (GHG) som genereras av en produkt över alla dess relevanta faser i materialets livscykel. PCF är en viktig indikator på en produkts bidrag till klimatförändringarna och är därmed ett värdefullt verktyg för företag och konsumenter som vill utvärdera enskilda produkters miljöpåverkan och genomföra riktade åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Som en av de första aktörerna inom formindustrin har Dokas team redan genomfört livscykelanalyser enligt ISO 14044 för mer än 6 000 produkter. Doka har försett sina kunder med data och expertis om koldioxidavtryck sedan 2022.

Doka Framax Xlife plus
  Byggarbetsplats med Doka-ingenjör

  Att uppfylla hållbarhetskraven

  Byggbranschen står för nästan 40 % av de globala utsläppen. Att minska koldioxidutsläppen från denna sektor är avgörande. Det är därför offentliga upphandlingar i allt högre grad kräver transparens och att entreprenörer redovisar CO2e-avtrycket för byggarbetsplatser och produkter. På Doka stöder vi dig i ditt uppdrag att framgångsrikt uppfylla nya hållbarhetskrav.

  Två Doka-balkar

  Fatta evidensbaserade beslut

  Som kund hos Doka kan du jämföra koldioxidavtrycken för våra produkter för att fatta välgrundade och miljövänliga beslut. På så sätt kan du förbättra ditt företags CO2e-avtryck.

  Doka lastbil på varvet

  Att minska koldioxidutsläppen i leveranskedjan

  Direktivet om hållbarhetsrapportering (CSRD), som antogs av EU-parlamentet 2022, kommer att kräva att de flesta företag beräknar sina utsläpp av växthusgaser på bred basis. Detta inkluderar både direkta och indirekta utsläpp från uppströms och nedströms leveranskedjor. Vi hjälper våra kunder att beräkna sina Scope 3-utsläpp genom att tillhandahålla nödvändiga uppgifter om våra produkter.

  Logo Net Zero senast 2040

  Grund för hållbar produktutveckling och riktade minskningsåtgärder

  För oss är PCF inte ett slutmål, utan ett verktyg för att identifiera CO2e hotspots under hela produktens livscykel. Det gör det möjligt för oss att vidta riktade åtgärder för att effektivt minska utsläppen av växthusgaser från vår nuvarande produktportfölj. Vi införlivar också våra resultat från Product Carbon Footprint för ny utveckling. Det innebär att vi använder rätt material och minskar materialförbrukningen samtidigt som vi bibehåller samma lastbärande kapacitet. Vårt slutmål är att skapa naturligt hållbara produkter som spelar en viktig roll för att uppnå vår strategi för nettonollutsläpp senast 2040.

Hur får jag tillgång till Dokas PCF-data?

För närvarande finns PCF-data för Dokas produkter tillgängliga elektroniskt på individuell begäran. Vänligen kontakta oss för mer information och support.

Är PCF-data även tillgängliga för hyresprodukter?

Vi skiljer mellan hyra och efter användningsfall. Vi kan också beräkna PCF på en proportionell basis för respektive hyresperiod för formen.

Finns PCF-data även tillgängliga för byggnadsställningslösningar som Ringlock?

Vi arbetar med detta, och data för våra byggställningslösningar kommer snart att finnas tillgängliga.

Kontakt

Julia Weber
Julia WEBERChef för Doka Sustainability Management