calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Utgivare/Disclaimer

Doka GmbH

Josef Umdasch Platz 1
3300 Amstetten, Österrike
Tel. +43 7472 605-0
Fax +43 7472 64430
E-Mail: info@doka.com
www.doka.com

Företagsregister: St. Pölten
Registreringsnr: FN 105743f
DVR-nummer: 0017841
Momsreg.nr: ATU 36871104

Kammare

Umdasch AG är medlem i Handelskammaren Niederösterreich.

Verksamhet

Företagen i Umdaschkoncernen i Amstetten har enligt de företagsrättsliga föreskrifterna tillstånd till att tillverka formsystem respektive formskivor samt att bilda affärsverksamheter av alla slag i form av ett industriföretag samt att driva handels- och yggnadsverksamhet.

Ansvarsbegränsning

Doka tar fram och underhåller innehållet på denna webbplats med största noggrannhet. Doka ansvarar inte för eller garanterar den information som finns på denna webbplats och avsäger sig allt ansvar för felaktig eller saknad information på Doka-webbplatsen. Användaren är ensam ansvarig för användningen av den information som finns och fritt tillhandahålls på Doka-webbplats. Doka tillhandahåller informationen på sin webbsida tills vidare utan kostnad som information och betonar att genom användandet av webbplatsen uppkommer det inte något som helst avtalsförhållande mellan användaren och Doka. För speciella tillämpningar (t.ex. Doka Download Center, betongtrycksberäknare) underkastar sig användaren egna användningsvillkor.

Doka ansvarar inte för externa länkar

Doka erbjuder på sin webbplats länkar till andra webbplatser. Denna elektroniska hänvisning ger tillgång till främmande information, vars innehåll Doka emellertid aldrig betraktar som egen. Doka ansvarar inte för detta innehåll. För innehållet ansvarar respektive ägare till aktuell webbplats. Doka försäkrar sig innan länken används, så långt det är möjligt och rimligt, att det på den länkade sidan inte finns uppenbart illegalt innehåll. Doka har dock inget inflytande på dessa sidors innehåll och utformning. En ständig kontroll av de externa länkarna är ej rimlig. Så snart Doka får kännedom om ett illegalt innehåll på en länkad sida tas denna länk omgående bort.

Upphovsrätt

Såvida inte annat anges är uteslutande Doka innehavare av upphovsrätten till alla dokument som finns på Doka-webbplatsen. Det är för uteslutande privat bruk tillåtet att från denna webbplats ladda ned, skriva ut och spara filer. All annan användning kräver tillstånd från Umdasch AG.