calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Förstå, hur man skapar genombrottet

Formlösningar för ditt tunnelprojekt

Att förstå komplexa tunnelprojekt

Detta att förstå bygger på vår erfarenhet från infrastrukturprojekt i hela världen. Flexibilitet och innovation är vår styrka och på så sätt nyckeln till framgången.

Flexibilitet är vid tunnelbyggnad grunden för det framgångsrika och ekonomiska genomförandet. Vi från Doka är din kompetenta partner direkt från start. Vi hör och ställer de rätta frågorna för att identifiera ett projekts utmaningar och påverkansfaktorer. Gemensamt med våra partners och deras kunder vill vi i rätt tid välja den rätta vägen. Det börjar ofta långt innan byggstarten för ett projekt faktiskt sker.

En ytterligare framgångsfaktor är vårt breda spektrum av formlösningar – från standardsystemet till den individuella formen. Vi försöker alltid att finna den passande lösningen för våra kunder – oberoende av vilken tunnelbyggmetod det gäller. Dessutom gör vår internationella logistik det möjligt för oss att snabbt reagera på oförutsebara faktorer och det var som helst i världen.

Därför är vi en effektiv och tillförlitlig partner inom tunnelbyggnad.


 

Kraven att förstå

Den passande lösningen för varje tunnelbyggmetod

Målet för varje formteknisk lösning ligger i byggprojektets lönsamhet. Vi klarar högsta kvalitetsnivåer och säkerhetsstandarder. Vägarna till målet är olika. Därför har Doka byggt upp sina formsystem i moduler och gjort dem mycket kompatibla. Det ger en tids- och kostnadsfördel som gör våra kunder konkurrensstarka.

Öppet schakt

För tunnlar i öppna schakt utförs först ett schakt som försörjs från markytan. När tunnelskalet är klart fylls gropen igen och tunneletapperna täcks över. Tunnlar utförda i öppna schakt har oftast en ramprofil resp. en rektangulär profil eller en välvd form och utföres enligt ej monolitisk, delvis monolitisk eller monolitisk byggmetod.

Dina fördelar hos Doka

Du får en innovativ och ekonomiskt optimerad formlösning från ett modulsystem som kan hyras. Perfekt anpassat till metoden med öppet schakt och projektets utmaningar samt anpassat till våra kunders krav. Med våra tjänster och serviceerbjudanden komplementerar vi våra ekonomiska produkter till bästa möjliga formlösning.

Undermarksbyggande

För tunnlar helt under mark erhålls bergrummet genom sprängning eller maskinell drivning och därefter säkras berget. Efter olika säkringar som utförs under förloppet, som till exempel sprutbetong och vattentäthet, utförs tunnelns innerskal på olika sätt.

Dina fördelar hos Doka

Projektspecifikt planerade, hyrbara kompletta formlösningar för en tids- och kostnadsoptimerad byggprocess vid alla sektioner hos orter, tunnlar och bergrum.

Valvbyggsätt

För tunnlar med valvbyggsätt, även kallat halvöppet byggsätt, behövs först en förschaktning från vars botten borrpål- eller slitsväggar utförs för inklädnad av schaktet . I nästa steg gjuts valvet ("locket") på dessa väggar samt på den mellanliggande marken. Schaktet fylls igen och valvet täcks över. Tunneln schaktas under valvet och därefter utförs de ensidiga väggarna och bottenplattan efter varandra.

Dina fördelar hos Doka

Leverans i rätt tid av en projekt- och kundanpassad formlösning, bestående huvudsakligen av standardform som kan hyras. Formen motsvarar de dagliga kraven eller överträffar till och med dessa. Därmed garanteras att tunneln så snabbt som möjligt stängs till uppåt.
Med den projektspecifika planeringen samt våra ytterligare serviceerbjudanden avrundar vi fördelarna för kunden och byggarbetsplatsen.

Passande formlösningar för ditt byggprojekt:

För stigande krav och olika tunnelbyggprojekt

Kontaktperson för stora projekt

Kvalitetslösningen för de ökade kraven hos de olika tunnelbyggmetoderna gör Doka till din tillförlitlige partner för ditt tunnelprojekt med global rådgivnings- samt praktisk planerings- och engineeringskompetens: Projektgenomförande av specialister.