calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Tillbaka

Tunnelsystem DokaCC

Den ekonomiska tunnelformen för tunnelbyggnad i öppet schakt

Med det moduluppbyggda tunnelsystemet DokaCC formas rektangulära och runda tunnelsektioner i öppna schakt snabbt och med reducerad materialandel. Möjligheten att använda systemet på alla vanliga fundamenttyper ger ett extra plus vad gäller ekonomin.

Bästa ekonomi
genom optimerad systemuppbyggnad 

 • litet antal ramar genom statiskt optimerat bärande system
 • reducerad temporär grundläggning genom möjlighet till lastöverföring i väggfundamenten
 • reducerad arbetsinsats genom litet antal hanteringsställen

Hög säkerhet
i alla arbetsfaser 

 • projektspecifik detaljplanering genom Doka-Engineering
 • liggande förmontering och säker resning av avsträvningarna genom fastskruvade eller fastbultade kopplingar
 • säkra upp- och nedgångar genom integrerad stege med ryggskydd
 • hög säkerhet mot att väggfundamentet tippar eller glider genom optimerad V-stödbensvinkel
 • säker hantering av ändavstängare genom stora arbetskonsoler
 • säker passage av lutningar i längdled upp till tio procent genom hydrauldrivning

Snabbt arbete
genom arbetsplatsanpassade systemdelar 

 • minskad monteringsinsats på arbetsplatsen genom litet antal ramar
 • körkortad monteringstid genom leverans av förmonterade enheter till arbetsplatsen
 • formvagnen lyfts, sänks ned och finjusteras enkelt genom hydraulisk flytt- och lyftanordning
 • snabb formning och avformning av formelementen genom mekanisk eller helhydraulisk avformningslösning
 • ändavstängaren öppnas och stängs enkelt genom praktisk slädmekanism

System

Innovativ systemuppbyggnad

 • system kan användas på alla fundamenttyper
 • formvagnens geometri möjliggör en bred genomfartsöppning
 • laster överförs problemfritt till väggfundamenten
 • ingen extra grundläggning nödvändig

Mindre monteringsinsats

 • litet antal komponenter och ramar
 • förmonterade enheter
 • snabbare montering påskyndar byggprocessen

Optimal lastöverföring

 • optimerad stödbensvinkel
 • relativt liten kraft överförs till väggfundamentet
 • ökad säkerhet mot att väggfundamentet tippar och glider

Användning

Snabb och enkel flyttning

Den hydrauliska lyftanordningen möjliggör att formvagnen enkelt kan lyftas, sänkas ned och finjusteras. Den innovativa konstruktionen säkerställer att formvagnen även under tvärförflyttningen står urspårningssäkert på skenorna. Det påskyndar förloppet eftersom formvagnen från varje läge kan sänkas ned på skenorna.

Praktisk ändavstängare

 • stor plattform möjliggör tillräcklig avformningsväg
 • ändavstängare kan öppnas och stängas enkelt
 • enkelt manövrerbar slädmekanism möjliggör utan problem fritt utrymme för fogbandet

Hög arbetssäkerhet

 • formvagn DokaCC kan kombineras med beprövade Doka-säkerhetssystem
 • optimalt skydd för arbetsplatsens personal