calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Tillbaka

Utrustning för flytt av formbord

Snabb och säker flyttning med minimalt kranbehov

Med Doka-förflyttningsutrustning utförs formarbeten för valv speciellt snabbt. Eftersom kranen inte behövs för horisontella och vertikala förflyttningar optimeras hela logistiken på arbetsplatsen eftersom improduktiva och därmed dyra väntetider elimineras. Krankapaciteten kan användas till annat. Därigenom påskyndas hela byggprocessen. På så sätt sparas arbetskostnader effektivt och byggentreprenörens konkurrensförmåga ökar.

Downloads

Snabba byggprocesser
genom kranoberoende lösningar 

 • Optimering av arbetsplatslogistiken genom färre kranar resp. krantider
 • helt oberoende arbete utan kran på varje nivå genom självklättrande lyftplattform

Hög säkerhet
genom integrerad säkerhetsutrustning 

 • ergonomiskt och säkert arbete genom flyttning från golvet med Doka-förflyttningsutrustningar
 • inga inskränkningar till vindhastigheter på upp till 72 km/h genom vertikal flyttning av formbord utan kran
 • permanent skydd av arbetsplatsens personal genom runtom slutna avspärrningar vid lyftplattform TLS

Sänkta kostnader
genom snabbare byggprocess 

 • formborden placeras snabbt och enkelt med få handgrepp
 • flyttning av upp till 12,5 m² stora bordsytor av endast en man
 • det tar bara 20 sekunder att utan kran flytta formbord vertikalt till nästa våningsplan med lyftplattform TLS

Referenser

Horisontell

DoKart plus

DoKart är effektiv och genom dess innovativa konstruktion perfekt anpassad för användning vid besvärliga förhållanden på byggarbetsplatser.

 • en man flyttar Doka-formbord ergonomiskt och säkert
 • kompakt vagn med mycket stor smidighet för snabba och enkla arbetsprocesser
 • hög bärförmåga på 2 000 kg
 • särskilt robust och tillförlitlig genom stora hjul, motsvarande markfrigång och massiv bottenplatta

DoKart plus är speciellt användarvänlig och ger snabba och enkla arbetsprocesser:

 • Förflyttning i sidled och rotation runt centrumaxeln förkortar körsträckorna och gör det enklare och snabbare att flytta formborden.
 • Hög lyfthastighet påskyndar dessutom arbetet. På bara en sekund lyfts formbordet åtta cm och står direkt till förfogande på rätt höjd för nästa användning.

Doka formrivningsvagn med dockningsbar drivenhet

 • för horisontell flyttning av formar upp till 12,5 m² samt tillbehör utan att använda kran och med endast en man
 • Med formrivningsvagn DF kan Doka-formbord snabbt och säkert sänkas ned och flyttas. Den dockningsbara drivenheten DF används för att utan besvär flytta Doka-formbord.

Vertikalt med kran.

Ställbar lyftgaffel DM 1,5t

Lyftgaffel DM 1,5t justerbar, med en lyftkapacitet på 1 500 kg, levereras hopfälld till arbetsplatsen. Gaffelbredden kan ställas in i fyra lägen och passar optimalt till alla formbordsformat och användningsfall. En glidsäkring medger att lyftgaffeln obehindrat kan skjutas in och ger hög säkerhet vid flyttning.

Dokamatic lyftband

Med Dokamatic-lyftband 13,00m kan formbordens överkonstruktion och färdiga formbord lyftas upp. Det 13 m långa bandet gör att det är enkelt och säkert att haka fast och haka av från marken.

Utkragande plattform

Från den utkragande plattformen lyfts Dokamatic formborden snabbt med Dokamatic lyftbandet till nästa arbetsnivå.

Vertikalt utan kran.

Snabbare byggprocess

När lyftplattform TLS används sparas värdefull krantid. Därigenom finns kranen tillgänglig för andra arbeten vilket påskyndar den totala byggprocessen. Vidare påskyndas arbetet genom att det kan bedrivas oberoende av vindstyrkan. Formborden kan nu även flyttas vid höga vindstyrkor utan problem – och det med hög säkerhet. Med DoKart plus kan formborden flyttas snabbt och enkelt av bara en man till och från TLS. De perfekt till varandra anpassade flyttutrustningarna möjliggör en effektiv personalanvändning och kort byggtid.

Snabb flyttning utan väntetider

Lyftplattform TLS möjliggör en kontinuerlig flyttcykel och påskyndar därmed hela byggprocessen:

 • kranväntetider bortfaller
 • flyttning även vid höga vindhastigheter upp till 72 km/h
 • effektiv flyttning med knapptryckning genom automatisk drift

Hög säkerhet i varje arbetsmoment

Beprövad hissteknik med flerfaldig säkerhet ger hög säkerhet vid flyttning av Doka-formborden.

 • TLS-installation i byggnadskonstruktionen genom certifierad Doka-supervisor
 • säker förankring i konstruktionen
 • våningsdörrar som öppnar sig inåt och säkerhetsknapp på varje våningsplan
 • glidsäker, väderleksbeständig plattform för tillförlitlig stabilitet

Flytta formbord från det första våningsplanet

Lyftplattform TLS kan användas stående på marken så att formborden redan kan flyttas från det första våningsplanet

Flytta formbord vid alla byggnadshöjder

Flyttningen på valvet sker i bara ett par steg. Först hakas Dokamatic-formborden fast och säkras, därefter flyttas de. På så sätt kan även höga byggnader formas säkert, snabbt, vind- och kranoberoende med Doka-formbord.

Kranoberoende flyttning uppåt av lyftplattform TLS

Förutom den hängande TLS kan TLS även användas självklättrande för alla byggnadshöjder. Den självklättrande lösningen sparar ännu mer krantid och ger mer säkerhet på arbetsplatsen eftersom TLS klättrar uppåt helautomatiskt. Den självklättrande TLS är ett perfekt komplement till Doka-formbord och skyddsskärmar vid valvkanten. Denna kombination är den ideala valvformslösningen för höga byggnader.

Passande produkter