calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Tillbaka

Självklättrande form Xclimb 60

Den kranoberoende klätterformen för byggnader med enkel former och alla höjder

Den självklättrande formen Xclimb 60 ist är ett hydrauliskt klättrande system, som vid fri krankapacitet även snabbt kan flyttas uppåt med kranen. Genom den ständiga styrningen vid byggnaden kan systemet klättra även vid höga vindhastigheter.

Videoklipp

Universellt användbar
vid olika byggnadsdelar 

  • Användning som form för höghuskärnor, pelare och fasader eller som skyddsskärm genom moduluppbyggda systemdelar
  • byggprocessen är mer oberoende genom att flyttning kan ske med kran eller mobilt hydraulsystem
  • kan enkelt anpassas till väderleksförhållanden genom olika inklädnadsvarianter

Hög säkerhet
i alla arbetsfaser 

  • säker flyttning även vid höga vindhastigheter genom ständig koppling till byggnaden
  • full säkerhet vid arbetet, vid upp- och nedgång genom integrerade plattformar, trapptorn och stegar
  • snabbare byggprocess genom ökad säkerhetskänsla på alla nivåer

Bästa ekonomi
för ditt bygge 

  • sparar krankapacitet då även den nyttiga lasten kan klättra med på plattformarna
  • kort utbildningstid för flyttförloppet genom hydraulsystem som hanteras enkelt
  • mindre betungande arbete genom lätta hydraulcylindrar och styrningsskor

System

Självklättrande form Xclimb 60

Genom användningen av mobila hydraulkomponenter lyfts systemet självklättrande till nästa gjutetapp. Konsoler för efterarbete kan fästas på varje önskat ställe på ställningen.

Enkelt självklättrande

Lätta hydraulcylindrar med lyftmekanism som monteras snabbt betyder att den kompletta klätterställningen inklusive form tillförlitligt lyfts uppåt. Under klätterfasen är systemet genom styrskor ständigt kopplat till byggnaden. Det gör flyttning möjlig även vid höga vindhastigheter.

Hög arbetssäkerhet

Integrerbara stegar och passager möjliggör säkra vägar mellan arbetsplattformarna. Vid planeringen av klätterformar som görs av Doka-planeringsspecialister integreras samtliga säkerhetsanordningar och anpassas till projektet.

Användning

Varje handgrepp sitter

Systemet Xclimb 60 är så användarvänligt att efter en kort introduktionsfas genom Doka-supervisorn sitter alla handgrepp hos personalen på arbetsplatsen.

Skyddsskärm Xclimb 60

Genom en heltäckande inklädnad av de övre arbetsplanen kan allt arbete utföras med hög säkerhet skyddat mot väder och vind.