calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Tillbaka

Element-valvform Dokadek 30

Handsystemet utan balkar för snabb montering och demontering

Dokadek 30 är en handform utan balkar utförd som en lätt stålkonstruktion med ramar med gul beläggning som är belagda med en trä/plast-kompositskiva. Dokadek 30 kombinerar fördelarna hos en Element-valvform med fördelarna hos en Dokaflex-valvform, dvs. snabb i standardområdet med 3 m² stora elementen och snabb och flexibel i inpassningsområden genom Dokaflex. Dokadek 30 – med eller utan sänkhuvud: valvformens evolution.

DownloadsVideoklipp

Ytterst snabb formning
genom integrering av standard- och anpassningsområde 

 • formning av standardområdena, där en panel kan vara upp till 3 m², är bara en fråga om att svänga upp de balklösa panelerna i position
 • sömlös sammanfogning av inpassningsytor med Dokaflex sparar tid vid infogningen
 • stegoberoende anpassning till alla planlösningar genom direkt anslutning till Dokaflex
 • förenklad logistik genom endast två elementstorlekar 2,44 x 1,22 m och 2,44 x 0,81 m
 • integrerat arbetsförlopp så att ett tvåmannalag kan arbeta utan stopptider

Speciellt säkert arbete
tack vare montering från golvet 

 • montering av elementen sker underifrån, inga stegar och kranar
 • säker hantering med två man genom ergonomiska grepphål i kantprofilen
 • extra vindsäkring behövs inte eftersom det finns integrerad spärr på elementen

Lättförståeligt handhavande
genom logisk arbetsgång 

 • ingen dimensionering, ingen inmätning genom stämpens och elementens kontrollerade läge och antal
 • bestämd ordningsföljd för montering så upplärd personal arbetar säkert
 • kort utbildningstid eftersom systemet innehåller få delar
 • horisontell flyttning av 12 m² Dokadek 30 med DekDrive – även vid smala transportöppningar

System

Element med Xlife-skiva

Den förzinkade element-stålramen med gul beläggning med fastnitade Xlife-skivor har lång livslängd och kan användas många gånger utan byte av formyta. Permanent bra slutresultat erhålls enkelt genom få och välplacerade fogar som ger en fortlöpande jämn betongbild.

Dokadek stämphuvud

Standardhuvudet som är ett säkert stöd för elementen. Den integrerade spärren förhindrar att elementen kan falla ned av misstag och gör övriga åtgärder som t.ex. vindsäkring överflödiga.

Dokadek XF stämphuvud

Extra mellanelement gör tidig avformning av elementen möjlig. Den nyutvecklade 2-stegs-avsänkningen och den integrerade spärren förhindrar att elementen faller ned av misstag.

Valvstämp Eurex top

Det första valvstämpet med slagskydd

 • lång livslängd genom slagskydd
 • justeringsmutter som lossas mycket enkelt genom speciell gänggeometri
 • lätt att lyfta genom låg vikt
 • användningssäker genom konstant hög bärförmåga på minst 20 resp. 30 kN enligt EN 1065 – klass D/E

Enkelt arbete från marken samtidigt som ryggen skonas

Arbetsställningen är i regel upprätt – frekvent bockning och inläggning av element uppifrån är historia i samband med Dokadek 30. Till och med avformningen av elementen sker utan hjälp av stegar och ansträngande lyft med händerna över huvudet är reducerat till ett minimum.

Snabb avformning är en mycket viktig faktor för framgång

Eftersom denna process svarar för ca 33 % av den totala tiden för formning. Vid Dokadek 30 sker avformningen av elementen utan tidsödande arbete med händerna över huvudet. Därefter kan 12 m² Dokadek 30 flyttas horisontellt med DekDrive.

Bestämd monteringsföljd

En tydlig monteringsföljd gör att farliga improvisationer undviks och ger en alltid konstant, hög säkerhetsnivå – även när upplärd personal används. På grund av stämpens placering och antal behöver vid Dokadek 30 systemet inte dimensioneras.

Skyddsräcke från Doka-sidoskyddssystem XP

Dokadek 30 är helt kompatibel med Doka-sidoskyddssystem XP. Det ger en ytterligare dimension vad gäller säkerhet.

Användning

Ett system för tre arbetsmetoder

Metod 1

Dokadek 30 utan sänkhuvud

Användning av standardsystemet

Metod 1 plus

Dokadek 30 utan sänkhuvud och med dokumenterad betonghållfasthet

Tidig avformning med Dokadek 30 standardsystem genom att den faktiska betonghållfastheten är dokumenterad.

Metod 2

Dokadek 30 med sänkhuvud

Traditionell tidig avformning med sänkhuvud

Hämta Dokadek-element, haka fast och fäll upp

När elementens hakas fast gör Dokadek-huvudena att elementen fixeras säkert. Uppfällning sker vid vanliga höjder med monteringsstången – vid större höjder används DekLift P 4,50m.

Metod 1 – utan sänkhuvud

Montering av stämpet

Utförs av person nummer två. Doka stämp Eurex 30 top är stabilt och beprövat. Och med dess stora gängstigning kan det senare (även med full last) lossas enkelt.

Avformning på mycket kort tid

Utan ansträngande arbete med händerna över huvudet och från det säkra golvet. Genom den avformning som Dokadek 30 möjliggör kan den totala formtiden minskas avsevärt. Det ger extra produktivitet.

Metod 1 plus – utan sänkhuvud och med dokumenterad betonghållfasthet

Hämta Dokadek-element, haka fast och fäll upp

Montera därefter stämpen. Montering av Dokadek 30 utan sänkhuvud och med dokumenterad betonghållfasthet sker som vid metod 1.

Tidigare avformning

Genom att den faktiska betonghållfastheten är dokumenterad. I praktiken är följande metoder möjliga för att dokumentera betongens hållfasthet: provkub, studshammare och beräkning av mognadsgrad.

Optimering av byggprocessen

Avformningen genomförs med utgångspunkt från mätdata. Genom de erhållna faktiska hållfasthetsvärdena bestäms tidigast möjliga avformningstidpunkt och byggprocessen påskyndas på så sätt.

Metod 2 – med sänkhuvud

Formning

Haka fast – fälla upp – montera stämp. Även vid Dokadek 30 med sänkhuvud utförs formningen säkert och enkelt från golvet, mellanelementen läggs i uppifrån. Tack vare deras ringa bredd på endast 15 cm krävs inga ytterligare säkringsåtgärder för att de inte ska ramla.

Avformning

Återanvända materialet tidigt: Genom att slå på den röda avsänkningskilen lossas elementen snabbt från betongen, fäll därefter ned elementen, ta bort samt demontera mellanelementen och återanvänd materialet snabbt.

Hjälpstämp

Säkert stöd – ända till slutet. Valvet har ett säkert stöd genom Doka stämp Eurex 30 top tills den erforderliga betonghållfastheten har uppnåtts.