calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Tillbaka

Formvagn för fri frambyggnad

Form och ställning från en leverantör

Doka-formvagn för fri frambyggnad förenar planerings- och kostnadssäkerhet med en optimal byggprocess. Den perfekta anpassningen mellan stämptorn och form, den höga säkerhetsstandarden och den optimerade ergonomin ger en snabb och säker byggprocess.

Videoklipp

Reducerade kostnader

tack vare exakt anpassad komplettlösning som kan hyras 

 • genom hyrmöjligheten behövs ingen förfinansiering
 • korta monteringstider genom få delar
 • korta flytt- och etapptider genom lättförståeligt, ergonomiskt system
 • flexibel anpassning till olika geometrier genom modulkomponenter

Smidigt projektförlopp

tack vare detaljerad anpassning av formvagn och form 

 • färre gränssnitt till konstruktören genom komplettpaket från en leverantör
 • projektspecifik bruksanvisning beskriver detaljerat alla arbetsmoment
 • korta leveranstider genom snabb tillgänglighet på standard systemdelar
 • Tidsvinst genom support från Doka-supervisors under arbetets gång

Alltid säker

i alla arbetsfaser 

 • runtom slutna arbetskonsoler på alla nivåer
 • före varje gjutning hydraulisk provbelastning av vagnförankringarna
 • glidlager säkrar formvagnen mot oönskad förflyttning vid lutning i längdled

Referenser

System

Optimerade längsgående fackverk

 • ergonomi – uppåt dragna längsgående fackverk för mer fri höjd
 • liggande förmontering inklusive tillträdessystem och plattform

Universell stag-ströbalk

 • flexibel placering av hängstagen för anpassning till olika brogeometrier
 • asymmetrisk placering möjlig vid trånga förhållanden t.ex. på grund av intilliggande byggnadsverk
 • säker hantering av hängstagen från en bred arbetskonsol
 • förmontering inklusive plattform möjlig

Moduluppbyggd

Genom de längsgående fackverken som kan placeras variabelt kan formvagnen för fri frambyggnad enkelt anpassas till breda samt uppdelade tvärsnitt.

Förmonterat konsolsystem

 • på alla arbetsnivåer
 • med integrerade stegar med ryggskydd och självlåsande passager
 • väl tilltagna arbetsvägar för säkert och effektivt arbete

Innovativ drivenhet

 • permanent säkring mot oönskad förflyttning upp till en lutning i längdled på 6 % genom glidlager
 • felaktig hantering av säkerhetsanordningen utesluten, eftersom alltid aktiv

Utvändig avsträvning

 • möjliggör fri åtkomst uppifrån för snabb och enkel iläggning av armering samt betong