calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Tillbaka

Skyddsskärm Xclimb 60

Den variabla inklädnaden för varje höghusprojekt

Med skyddsskärm Xclimb 60 genomför du dina byggnadsarbeten på de översta planen i ett höghusprojekt med stor säkerhet och skyddad mot vädrets inverkan. Skyddsskärm Xclimb 60 ist är ett hydrauliskt klättrande system, som vid fri krankapacitet även snabbt kan flyttas uppåt med kranen. Permanent styrning på byggnaden möjliggör även användning vid höga vindhastigheter. Flera varianter erbjuder dig optimalt anpassade lösningar för varje krav.

Videoklipp

Säkert arbete
på varje höjd 

 • din personals skydd mot att falla ned, vind och väder genom heltäckande inklädnad
 • säker flyttning även vid höga vindhastigheter genom ständig styrning på byggnaden
 • skydd mot nedfallande delar genom horisontell och vertikal tätning – även under flyttförloppet

Universellt användbar
för alla byggnadsformer och -höjder 

 • kan anpassas till varje layout genom intelligent modulsystem
 • för fasader med skiftande och konstanta lutningar genom justerbara valvstöd
 • för skiftande våningshöjder genom justerbara arbetsplattformar

Öka produktiviteten
och sänka kostnader 

 • högre produktivitet genom ökad säkerhetskänsla
 • mer oberoende under byggprocessen genom klättring även vid format valv
 • kostnadssäkerhet vid förmontering av skyddsskärmen genom Doka
 • sparar krankapacitet genom mobilt hydraulsystem

Referenser

System

Skyddsskärm Xclimb 60 med raminklädnad Xbright

Raminklädnaden Xbright är ett komplett hyrbart skyddsskärmsystem, som antingen kan väljas med ett ljusgenomsläppligt samt vind och insynsskyddande polykarbonat-inlay eller ett galler-inlay. Stora ramelement och enkla kopplingar garanterar korta monteringstider.

Utförandevariant med PC-Inlay

 • ljusgenomsläpplig
 • vindtät
 • går ej att se igenom

Utförandevariant med gitter-Inlay

 • ljusgenomsläpplig
 • vindgenomsläpplig

Runt om säker

Det ljusgenomsläppliga PC-Inlay sörjer för en naturlig och heltäckande belysning av de inklädda arbetsplanen. Därutöver är det vindtätt och går ej att se igenom och ökar den personliga säkerhetskänslan och på så sätt personalens produktivitet.

Skyddsskärm Xclimb 60 med trapetsplåtsinklädnad

Kombinationen av Xclimb 60 och trapetsplåtsinklädnad är vid komplicerade byggnadsgeometrier likaledes en beprövad säkerhetslösning. Den flexibla dimensioneringen av skyddsskärmen möjliggör en centimeterexakt anpassning till varje layout. Tätningen av alla öppningar förhindrar att verktyg och smådelar faller ned och ökar på så sätt säkerhetsstandarden extra.

Utförandevariant med trapetsplåt

 • vindtät
 • går ej att se igenom

Utförandevariant med trapetshålplåt

 • ljusgenomsläpplig
 • vindgenomsläpplig

Lyftplattform TLS – den ideala kompletteringen för alla Doka-skyddsskärmar

Lyftplattform TLS möjliggör kranoberoende och säker flyttning av valvformar, arbetsmaskiner och annat material. TLS kan inte endast användas hängande på byggnaden utan även självklättrande och kan enkelt integreras i Doka-skyddsskärmarna.