calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

5 tips för framtida betongövervakningar

Snabbt, säkert och effektivt: Uppnå perfekt
betongkvalitet med Concremote

Det är inte alltid lätt att få till en problemfri byggarbetsplats i tider med ett ökande administrativt arbete, personalbrist och flaskhalsar i fråga om material. Vi vill därför visa dig fem värdefulla tips som gör arbetsdagen på byggarbetsplatsen betydligt enklare.

Concremote: sensorer med intelligens

När det gäller betongens korrekta temperatur och hållfasthetsutveckling kan man genom noggrann planering undvika mycket onödig tid i själva härdningsprocessen. Då är det perfekt att änvända sig av Concremote som ger dig den mest högeffektiva timingen i raka cykler. Intelligenta sensorer mäter temperaturen och beräknar automatiskt tryckhållfastheten - den perfekta tidpunkten för avformning överförs direkt till din smartphone eller surfplatta. Och när det handlar om säkerhet levererar Concremote solid data som garanterar att alla dokumentationskrav uppfylls.

Tips #1

Fokus på temperatur

Betongen är solid. Så mycket är klart. Men även det mest pålitliga materialet har sina begränsningar om det inte tillverkas enligt fördefinierade specifikationer. Den termiskt betingade sprickbildningen i betongen kan undvikas med kontinuerlig temperaturövervakning. Du har till och med möjlighet att automatiskt driva värme- och kylutrustningen.

Men var är de smarta sensorerna egentligen gömda? Valvsensorer och kabelsensorer samt mätkablar och väggavkännande element levererar alla data till systemet som ger information om temperaturgradienterna i massbetongen. På så sätt kan man inte bara hålla sig till att övervaka gränsvärdena - om gränsvärdena följs ökar också massbetongkonstruktionernas livslängd.

Tips #2

Prestationen är allt

Alla vet att livet är som en enda lång skola där man lär sig nya saker hela tiden. Concremote är en riktig mönsterelev när det gäller att tillämpa effekterna av tidigare uppgifter: Upp till tre scenarier kan både visas och jämföras samtidigt. Datan baseras på medeltemperatur eller tidigare mätningar. Genom att jämföra olika kalibreringar på detta sätt får man information om proportionaliteten i betongens prestanda jämfört med kostnaden.

Hur väl detta tillvägagångssätt fungerar visar förverkligandet av det multifunktionella byggnadskomplexet Kavel 1N2 i Amsterdam. Med Concremote sparades inte bara personalkostnader genom användning av trådlös mätning - byggkostnaderna minskade också på grund av en betydligt tidigare avformning. Varför är dessa uppgifter inte bara värdefulla för framtida byggprojekt, utan även för framtiden som sådan? Svaret är enkelt: ett minskat koldioxidavtryck i kombination med grön betong är viktigt när man vill bygga mer hållbart. Concremote är en beprövad metod som ger en tillförlitlig grund för att bestämma rätt betongtyp för ett projekt.

Tips #3

Digital, trådlös och pålitlig

Digitaliseringen hjälper till att organisera arbetsdagen på byggarbetsplatsen på ett effektivare sätt. När det gäller Concremote är tekniken inte bara byggd på en solid grund, sensorerna och kalibreringsboxarna är också långvariga med högprecisionsutrustning som levererar alla viktiga data - utan kablar och i realtid - till exakt den plats där de behövs.

Trådlösa mätningar och dataöverföringar sparar förresten också personalkostnader: Medan omfattande och ofta manuella registreringar tidigare var nödvändiga, levererar Concremotes digitala sensorer nu alla data direkt till webbportalen, appen eller smartklockan enkelt och utan komplikationer. Det är också betryggande att veta att allt har registrerats och dokumenterats på ett säkert sätt.

Tips #4

Timing är allt

Efterspänning, avformning och klättring: vem gör vad - och framför allt - när. Du måste ha omfattande kunskaper om de enskilda processerna för att se till att samspelet mellan de olika arbetsmomenten på byggarbetsplatsen löper smidigt.

Concremote tillhandahåller just denna kunskap: Genom gemensam tillgång till webbportalen kan alla inte bara se när den tidigaste avformningstiden är uppnådd - alla kan också tydligt se hur man planerar tidsramen för arbetsmomenten före och efter det att formsättningen har monterats. Även om du naturligtvis inte bara kan luta dig tillbaka och dricka te under tiden, kan du redan nu se fram emot kortare byggtider och ökad kostnadseffektivitet.

Tips #5

Konsekvent färgkvalitet

I de fall där betongens utseende är av vikt visar Concremote upp alla sina fördelar.

De omfattande uppgifterna om temperatur- och hållfasthetsutveckling utgör också grunden för en perfekt yta. Förbättrad betongkvalitet ökar också sannolikheten för att uppnå liknande färgkvalitet på betongytor med ljusa ytskikt och högkvalitativa kanter.