calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

A-formad pylon reser sig mitt i de stormiga vindarna i Norge

27.09.2012 | Press
Vid Kåfjorden nära Alta i Norge uppför byggruppen ALPINE den nordligaste pylonbron någonsin formad av Doka. Den största utmaningen i byggandet av denna 270 långa bro är det hårda klimatet som råder vid dessa geografiskt utsatta platser; det är inte ovanligt med arbetsvindar på uppemot 80 km/h och stormvindar på upp till 170 km/h på denna utsatta plats. Ändå med användandet av den högpresterande Doka formlösningen: det självklättrande systemet SKE50, löper arbetet på snabbt och säkert.

Bilder

  • Med Doka ”Know-How” byggs en bro över Kåfjorden i norra Norge. Nio Klättersystem SKE används i konstruktionen av denna 72,5 m höga pylon.
  • Säkerhet genom storlek: den generöst tilltagna inhägnade arbetsplattformerna, och stegsystem permanent integrerad i klätterenheten, försäkrar om en säker arbetsmiljö.
  • Ballastboxen gjuts i två steg, med formen på utsidan som står i position för båda gjutetapperna och för att försäkra om exakt placering av kablar.
I Nordnorge – 80km söder om Hammerfest och omkring 1300 km nordöst om Oslo bygger den Saltzburgiska, Österrikiska konstruktionsfirman ALPINE en 270 m lång och 8,5 m bred snedkabelbro med pylon över Kåfjord.
Doka levererar en pålitlig, högpresterande formlösning för byggandet av den A-formade pylonen och dess grund, tillsammans med denna strandbro. Såväl som en historia av framgångsrikt samarbete på tidigare projekt, var en av viktigaste orsakerna varför klienten tilldelade kontraktet till Doka, Dokas höga skicklighet och expertis när det kom till tekniskt utmanande självklätterforms projekt. Doka fick också höga poäng för kunskapen av svårigheterna med att arbeta i denna region, och att filialen i Trondheim ger en ”relativt” lokal närvaro.

Två speciella utmaningar gör Kåfjordbrua till ett speciellt intressant projekt. Först och främst är fylket Finnmark där Alta är beläget, en av de minst bebodda trakterna i Norge med en befolkningsmängd på 1,5 invånare per km2, det är även en av de mest avlägsna regionerna (1400 km från Trondheim landvägen). Detta har gjort det absolut nödvändigt att sitelogistiken och leveranslogistiken är sömlös och helt felfri koordinerad mellan Dokas filial i Trondheim och site teamet i Altra. ”De långa avstånden gör transporterna väldigt kostnadsintensiva, så vi kan inte riskera att förlora en enda meter av lastutrymme”, säger Dokas projektledare Andreas Heimberger. För det andra, vindstyrkan som kan uppstå ute i fjorden är så stark att säkerhetskraven på utrustningen är mycket stränga, med arbetsvindar på 80 km/h och stormvindar på upp till 170 km/h.

Kundanpassade formlösningar

För att nå upp till de utmanande kraven på den 72,5 m höga pylonen, valde APLINE det självklättrande systemet SKE 50 plus, vilket lätt justeras till svåra geometriska strukturer. Nio ”SKE50 plus” självklättrande formar, kombinerad 63 m2 speciellt skräddarsydd Träbalksform Top 50 klättrar i en veckocykel för att konstruera pylonbenen, vilka båda lutar med 10 grader från vertikalen. Efterkommande modifieringar till de demonterade plattformarna, åtta ”SKE50 plus” självklättrade system, kvarstår i användande på pylonhuvudet. De automatiska klättersystemen på ändytorna behöver inte modifieras, då de kan klättra obehindrat upp till toppen på pylonen. Blockhöjden på benen är upp till 4 meter hög upp till punkten där de går samman, och därefter 2,5 meter. Brons överbyggnad blir konstruerad med fribärande metod, och Framax Luckformanvändes för grundläggandet av pylonen.

Säkerhet – den viktigaste prioriteringen

”För oss är Dokas självklättrande form SKE50 plus den effektivaste lösningen som finns för att snabbt och effektivt bygga denna pylonbro. Särskilt att kunna flytta formenheterna så raskt med användandet av hydraulcylindrar, och att öppna och stänga formen på ett så okomplicerat sätt, hjälper verkligen arbetet att flyta på snabbt”, kommenterar Alpines arbetsledare Stefan Ebenbauer, som summerar deras positiva upplevelse med Dokas självklättrade form SKE50 plus. Den höga säkerhetsstandarden på Dokas självklättrande formar har imponerat stort på Alpine teamet. Alla fyra arbetsdäck nivåer är inhägnade hela tiden – även under klättring. ”Då klätterställningarna är ständigt förankrade i betongen, kan plattformarna ”klättra” säkert även under höga vindstyrkor. Arbetsplattformarna har generös storlek och är inhägnade, med tillträdessystem permanent integrerade i klättersystemet, så vi kan alltid vara säkra på att arbeta under säkra förhållanden.”, tillägger Alpines arbetsledare Herbert Etzold.

En kombination av Träbalksform Top 50 och Stämptorn Staxo 100 används för att forma överbyggnaden av den 101 m långa strandbron. För att göra det överflödigt att leverera extra formmaterial för de sex cirkulära pelarna till bron, blev det bestämt att återanvända den Framax Luckform som redan fanns på plats då distanserna var färdigställda. Träbalk lades till Framax materialet, vilket möjliggör pelarna att bli formade i den önskad betongkvalitet.

Du kanske är intresserad av:

Lättviktaren bland stämpen

02.06.2020 | Nyheter

103 nya lägenheter i Halmstad

29.04.2020 | Nyheter

Har du frågor om artikeln? Kontakta oss!

Fält markerade med * krävs!
* Formulär ej komplett.
Kontrollera att samtliga fält markerade med en asterisk (*) är ifyllda och vänligen försök igen. Tack för ditt tålamod!
Tack för att du tagit kontakt med oss på Doka.
Vi återkommer till dig så snart vi behandlat ditt ärende.
Vi på Doka önskar dig en fortsatt bra dag!