calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Globala storprojekt för en bättre infrastruktur

21.02.2017 | Press
Globala trender som urbanisering och befolkningsökning är viktiga drivkrafter för innovationer inom byggsektorn. För att kunna hantera de infrastrukturella utmaningarna – framför allt i megastäder – i framtiden krävs mer effektivitet i byggprocesser. Med know-how från Doka skapas redan idag infrastrukturprojekt för världen imorgon.

Presskontakt

Bilder

  • Doha Metro
  • Gerald Desmond Bridge
  • Graz South Tunnel
  • Midfield Terminal
  • Queensferry Crossing
  • Three World Trade
  • Motorway Bridge
  • Aurora
Globalt investeras årligen 2,5 biljoner USD i infrastrukturen. Långt ifrån tillräckligt, vilket en aktuell studie från McKinsey Global Institute (McKinsey&Company) från juni 2016 visar. Från dagens perspektiv skulle det behövas 3,3 biljoner USD årligen fram till år 2030 för att kunna hålla jämna steg med befolkningsökningen, urbaniseringen och den demografiska förändringen. För att kunna stänga den här luckan, behövs olika lösningsansatser från politik och näringsliv. Det gäller också särskilt byggbranschen. En hävstång är produktivitetsökning vid bygge av infrastrukturprojekt. En förkortning av byggtiderna sänker nämligen samtidigt investeringsbehovet.

Innovationer för en bättre infrastruktur
Att det generellt slumrar en enorm potential i byggsektorn är uppenbart: Enligt en studie går cirka 57 % av arbetena inom byggområdet till ej värdeskapande arbeten – exempelvis ineffektivitet, fel och bristande kommunikation. Och ser man på produktivitetsutvecklingen på byggområdet i viktiga industriländer som Tyskland, Storbritannien och USA ser man att den har stagnerat eller till och med sjunkit de senaste tjugo åren, vilket den aktuella studien från McKinsley Global Institute visar på. Som underleverantör till byggindustrin bidrar Doka Group på ett viktigt sätt till en ökad produktivitet i branschen och därmed också vid infrastrukturprojekt. Den internationella formexperten från Österrike har satt upp som mål att i framtiden gestalta den totala byggprocessen ännu effektivare med allt från planering, byggnad, underhåll och till slut avfallshantering av objekt. För detta har Doka redan tagit avgörande steg. Företaget arbetar med innovativa teknologier, byggmaterial och -metoder. Det utvecklar också sina kompetenser, som senast genom att överta det holländska teknologiföretaget B|A|S. Med detta stimulerar Doka aktivt förändringen inom byggbranschen mot mer effektivitet och lönsamhet.

Hur Doka omsätter detta visar följande internationella projekt:

Südgürtel Graz – viktigt infrastrukturprojekt för Österrike (AUT)
Südgürtel Graz är en del av ett viktigt infrastrukturprojekt i Österrike, vilket görs klart 2017. På en längd av två kilometer, av detta 1,4 km som tunnelkonstruktion, kommer vägen i framtiden att dras fyrfiligt och till största delen som undermarkssträcka. Det gör att man då kommer att slippa köer som belastar miljön. DokaCC formvagn kombinerat med Concremote, den digitala betongövervakningsteknologin från Doka, gjorde att man kunde leva upp till den snäva femdagarsetappen som föregav 12 m.

Muskrat Falls – vattenkraftverkprojekt utöver det vanliga (CAN)
Att undvika sprickor och därmed otäthet är ett väsentligt kriterium när man bygger vattenkraftverk. Det gäller också för 824 MW-vattenkraftverket Muskrat Falls i Kanada, som kommer att försörja provinserna Labrador och Newfoundland med ström. Här var nämligen extremt väder en särskild utmaning. Vid gjutningen på byggnadsplatsen var det temperaturer på ner till minus 40 grader på vintern och plus 30 grader på sommaren. Med hundratals mätningar på platsen kunde Concremote – den nya betongsensorteknologin från Doka – säkerställa en pålitlig temperaturkontroll och därmed kvaliteten i massabetongen. Det är viktigt att mäta värmeutvecklingen för att kontrollera spänningar i byggdelen på grund av temperaturskillnader. Därigenom kan sprickor och senare byggnadsskador undvikas.

Three World Trade Center – New York fick 260 000 m² mer infrastruktur (USA)
Tower 3 med 80 våningar uppfördes mitt på det forna Ground Zero. Doka gjorde en viktig insats med Doka Super Climber SCP, det snabba självklättrande formsystemet för den nordamerikanska marknaden för att hålla formtiderna så korta som möjligt. Doka-tekniker deltog redan under planeringsfasen och kunde på så vis definiera den optimala formlösningen tidigt. Också när det gäller säkerhet levererade Doka förstklassig kvalitet, de inbyggda säkerhetssystemen överträffade nämligen kraven i staden New Yorks byggförordning och hamnmyndigheten för New York och New Jersey. Skyskrapan framtagen av arkitekten Richard Rogers har över 260 000 m² kontors- och affärsyta. Redan vid Tower 2 och 4 kom formlösningen från Doka.

Gerald Desmond Bridge – brolösning för en av Amerikas viktigaste hamnar (USA)
Sedan 1968 spelar Gerald-Desmond-bron en betydande roll som handelsaxel i hamnen för Long Beach (Kalifornien). Mer än 15 % av containerlasterna som importeras till USA anlöper den här hamnen i Kalifornien. För att kunna hantera större fraktfartyg i framtiden och för att öka kapaciteten och säkerheten för vägtrafiken görs den här nya snedkabelbron med två pyloner. Den självklättrande formlösningen från Doka är extra lönsam vid det här viktiga infrastrukturella byggprojektet, eftersom den arbetar utan extra kraninsats och driver på bygget i etapper på åtta dagar.

Doha Metro – allmän kommunikationsstruktur för Qatar (QAT)
Bygget av tunnelbanelinjerna går enligt plan och efter den planerade invigningen år 2020 kommer de att räknas till världens mest innovativa språktrafiksystem. Doha Metro omfattar under den första byggfasen över 111 km underjordiska tunnelsträckor och 37 stationer. Red Line, även kallad Kustlinjen, utgör nyckellinjen i det qatariska infrastruktursystemet. För att accelerera byggprocessen, utförde Doka förmonteringen av träbalksformen Top 50 – vilken användes för bottenplattorna, ytterskalet och trapphusen – samt stämptornet Staxo 100. Fabrizio Fara, Assistant Construction Manager hos ISG JV, betonade effektiviteten som Doka innebar på byggplatsen: ”Formsystemen från Doka är kända för sin pålitliga kvalitet, men utöver detta var know-howet hos filial- och teknikerteamet ett stort plus för arbetssäkerheten och produktiviteten.”

Midfield Terminal Complex – utbyggnad av Dhabi International Airport (ARE)
Midfield Terminal Complex på Abu Dhabis internationella flygplats är för närvarande ett av de mest imponerande byggprojekten i emiratet och samtidigt kärnan i tillväxtstrategin ”Abu Dhabi Economic Vision 2030”. Doka stödjer utbyggnaden av flygtrafikknutpunkten med effektiva formsystem. Med dem går det att flytta formen för ett tunnelavsnitt på 20 meter till nästa på bara tre dagar.

Queensferry Crossing – världens längsta snedkabelbro med 3 pyloner (GBR)
På Skottlands östkust, nära Edinburgh, konstrueras för närvarande en viktig trafikanslutning över fjorden Firth of Forth – bron Queensferry Crossing. Med 2,7 km kommer den att vara världens längsta snedkabelbro med 3 pyloner. För formningen av de båda viadukterna användes formvagnar till kompositbroar från Doka. Vidare byggdes 110 valvplattor på 760 ton med statiska stöd och formar. Formlösningen från Doka gjorde att byggprocessen gick snabbt framåt.

Northern Hub – snabbare tågförbindelser för norra England (GBR)
Nya och snabbare järnvägssträckor för norra England, det är målet för tågprojektet Northern Hub. Megaprojektet förbinder i framtiden regionens viktigaste städer, med Manchester som viktig knutpunkt. En särskild utmaning med projektet är att de nya tågbroarna delvis befinner sig bredvid historiska skyddade byggnader. Doka var det företag som kunde ställa en exakt passande formlösning till förfogande för den komplexa designen av bropelarna. Samtidigt accelererade Doka arbetsförloppet, eftersom de förmonterade formarna levererades ready-to-use till byggplatsen.

Motorvägsbro SO 223 – broteknologi av hög klass för Slovakien (SVK)
Den mer än 1 km långa bron på motorvägen D3 vid Zilina, Slovakiens fjärde största stad, avlastar i framtiden trafiksituationen i landets nordvästra del. Två separata broar – med en körbandebredd på vardera 11 m – går i framtiden över Vah-dammen. På grund av projektets komplexitet användes olika formlösningar, dessa planerades av den tjeckiska Doka-filialen Česká Doka. Byggprocessen gick snabbt framåt bland annat genom flera Doka formvagnar för fri frambyggnad, vilka möjliggjorde korta monteringstider och med snabba etapp- och flyttider kunde man forma 40 m per vecka.

Aurora – bostäder på 92 våningar (AUS)
I stadens centrum byggs Melbournes näst högsta bostadshus. Den kommer till och med att ha direkt tillträde till tunnelbanans City Loop-linje. Formnings-know-how från Doka och det australiska Doka-dotterbolaget Lubeca ger snabba framsteg i byggandet. Byggnadskärnan uppförs med två klättersystem, vilket betyder en acceleration av etapptiderna och samtidigt en reducerad användning av arbetare, jämfört med konventionella byggmetoder. Aurora växer på höjden i en rytm på fyra till fem dagar. När det är färdigt kommer höghuset att ha plats för 941 lägenheter, 250 servicelägenheter samt kontors- och affärsytor.

Du kanske är intresserad av:

Kriterier för beräkning av koldioxidavtrycket fastställs

24.05.2024 | Press

Doka Sverige presenterar ställningslösningar på Nordbygg 2024

19.04.2024 | Press

Har du frågor om artikeln? Kontakta oss!

Fält markerade med * krävs!
* Formulär ej komplett.
Kontrollera att samtliga fält markerade med en asterisk (*) är ifyllda och vänligen försök igen. Tack för ditt tålamod!