calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Som en hymne

21.04.2017 | Press
Den nya kontorsbyggnaden i Marseilles hamnkvarter

La Marseillaise är inte bara Frankrikes nationalsång, utan från år 2018 också namnet på en ny kontorsbyggnad i Marseille. Formtekniken från Doka övertygar vid projektet inte bara med att uppfylla högsta krav på infrastruktur och säkerhet, utan också med kort monteringstid och snabba etapptider.

Presskontakt

Bilder

  • Den 135 m höga kontorsbyggnaden Tour la Marseillaise är en ny arkitektonisk höjdpunkt Marseilles skyline.
  • Byggnadens kärna är indelad i tre avsnitt och uppförs med den självklättrande formen SKE100 plus och SKE50 plus. Hela utsidan av ett avsnitt kan köras nu upp med hydraulcylinder utan att det bildas öppningar.
Marseille - Grundstenen för bygget av den nya kontorsbyggnaden Tour la Marseillaise lades den 17 december 2014 i närvaro av arkitekten Jean Nouvel. Det nya höghuset sträcker sig i framtiden 135 m upp i himlen och har på totalt 35 000 m² und 31 våningar tillräckligt med yta för nya kontor. Man använder mer än 65 000 kubikmeter betong och 6 000 ton armering för att bygga det här kontorstornet med den ovanliga designen.

Som en av fyra byggnader i den så kallade Ensemble Arenc Quays (Balthazar, H99, Horizon Tower) är den inte bara en del av Marseilles skyline, utan också en del av projektet Euroméditerranée, Europas största stadsförnyelseprojekt. För Doka är Tour la Marseillaise redan det andra highrise-projektet efter Tour CMA i Marseilles hamnkvarter och i samarbete med VINCI Construction Frankrike. För att bygga Tour la Marseillaise har Doka-filialen i Frankrike i nära samarbete med highrise-experterna i huvudkvarteret i Amstetten utvecklat ett smart form- och säkerhetskoncept, avstämt efter kundens snäva tidsplan och de höga säkerhetskraven. ”Med förmonteringen av formen genom Doka, sparade vi ungefär 3 000 arbetstimmar i början av projektet”, menar Florent Portalier, Construction Manager för Vinci Construction Frankrike. Kontorsbyggnaden planeras att vara färdig andra kvartalet 2018 efter en byggtid på tre år.

Byggnadskärnan klättrar i 3 avsnitt
Speciellt för det här byggprojektet är indelningen av byggnadskärnan i tre avsnitt (A, B, C). Av den här anledningen används för det här bygget en kombination av Doka självklättrande enheter SKE50 plus och SKE100 plus för att uppfylla de mycket höga säkerhetsstandarderna och garantera snabba etapptider. I etapper på 5 dagar gjuts en våning färdigt i alla tre avsnitt per vecka.

Den självklättrande formen SKE100 plus utförs med uppåtgående arbetskonsoler. Det betyder att form- och armeringsarbeten är frikopplade från varandra så att man kan arbeta på flera nivåer samtidigt. Genom det parallella arbetet accelereras bygget och byggtiden kortas ner. Dessutom erbjuder SKE100 plus-systemet tillräckligt med plats för armeringsmaterialet som behövs. Det finns då snabbt inom räckhåll för personalen. Eftersom förhållandena är trånga på grund av de småcelliga schaktgrupperna och man därigenom arbetar på små utrymmen används med schakt- och mastsystemet fler utförandevarianter av SKE plus. För att undvika ett komplicerat byte av formyta på ca. 900 m² belades formen med Xface-skivor. De kan användas enormt många gånger och klarar de höga kraven som ställs på synligt betong.

Särskilt säkerhetskoncept
Trånga förhållanden, vindhastigheter upp till 213 km/h plus restriktiva säkerhetsstandarder ställer inte bara byggteamet inför stora utmaningar, utan ställer också högsta krav på formanvändningen och särskilda skyddsåtgärder. Doka har utvecklat ett särskilt säkerhetskoncept för det här projektet med en självklättrande konsol för betongfördelare och erbjuder speciallösningar för transportvägar mellan de enskilda avsnitten. För att på bästa sätt garanterar säkerheten vid arbetena, integrerades upphängda trapptorn mellan de enskilda våningarna för att säkert gå in och ut och för optimala arbetsvägar i formställningarna. Vidare används horisontella avspärrningar med vrid- och fällbara dörrar mellan konsolerna för att säkra övergången mellan de enskilda konsolerna och för att man alltid säkert skall nå konsolnivåerna under de olika byggfaserna.

Helt kort
Projekt: Tour la Marseillaise
Plats: Marseille, Frankrike
Konstruktionstyp: Kontorsbyggnad
Arkitekt: Jean Nouvel
Byggherre: Groupe Constructa
Byggföretag: VINCI Construction France
Planerat färdigställande: 2:a kvartalet 2018
Antal våningsplan: 31

Formteknik:
Produkter: SKE 50 plus arbetskonsol, SKE50 plus schaktsystem, SKE50 plus mastsystem, SKE100 plus arbetskonsol, SKE100 plus schaktsystem, SKE100 plus mastsystem SKE100 plus CPB, Xface-skiva
Tjänster: Projektrelaterade koncept för infrastruktur och säkerhet, Förmontering av formprodukter (SKE50, SKE100) i Amstetten

Formplanering:
Doka Frankrike, Doka Mexiko (montageplaner), Global Expertise Center Highrise Doka Headquarters

Du kanske är intresserad av:

Kriterier för beräkning av koldioxidavtrycket fastställs

24.05.2024 | Press

Doka Sverige presenterar ställningslösningar på Nordbygg 2024

19.04.2024 | Press

Har du frågor om artikeln? Kontakta oss!

Fält markerade med * krävs!
* Formulär ej komplett.
Kontrollera att samtliga fält markerade med en asterisk (*) är ifyllda och vänligen försök igen. Tack för ditt tålamod!