calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Follobanen - Tre-spårs tunnel

Oslo, Norge

På rätt spår med Concremote

AF-gruppen har börjat använda Concremote på en av sina projekt på Follobanen, tre-spårs tunneln.Detta visade sig vara mycket lönsamt.

Bygger för framtiden

Syftet med utvecklingen är att skapa en miljövänlig och effektiv transportlänk som gör det lättare att bo och arbeta där du vill, vilket i sin tur kommer att ta bort en del av trycket från den förväntade befolkningstillväxten i området kring Oslo under de kommande åren. Enligt SSB (Statistisk Centralbyrån) förväntas 370 000 fler invånare bo i Oslo och Akershus år 2040.

Dokas kunskaper har varit mycket användbara i Follobanenprojektet. Sedan anbudsprocessen inleddes 2014 har vi varit involverade i många av projekten på Follobanen, inklusive det tre-spåriga tunnelprojektet för AF-gruppen..

Avancerar på arbetsplatsen

Concremote har använts i tre-spårs tunneln och fått mycket god feedback från AF-gruppen. Bland annat Bernt Kristiansen, som är en av landets mest kunniga och erfarna betongteknologer.

Syftet med Concremote är att ha kontroll över hållfasthetsutvecklingen så avformning kan ske så snabbt som möjligt. Totalt har 21 konstruktioner gjutits med Concremote som ett verktyg för styrkontroll på detta projekt.

När gjutningsarbetet utfördes i tunneln installerades tre sensorer på formvagnarna, två på bottenplattan och en sensor i mitten av innerväggen. Meddelande om uppnått målvärde distribuerades till operativ personal på AF samt nyckelpersoner inom Bane NOR genom att använda sig av automatiskt utskickade SMS och/eller e-post notiser.

En veckas tidbesparing

Att forma av så snabbt som möjligt är både tids- och kostnadseffektivt. Genom att använda Concremote i tre-spårs tunneln har AF-gruppen kunnat börja forma av när den ansvariga mottagit ett meddelande om uppnått målvärde. AF-gruppens uppskattning är att om de skulle använda traditionell provtagning för att avgöra om den önskade målvärdet uppnåddes, kunde de börja forma av nästan sex timmar senare än när de använde Concremote.

Detta ger en besparing på 21x6 timmar = 5,25 dagar. Sammanfattningsvis menar AF-gruppen att den totala tidsbesparingen för tre-spårs tunneln representerar en veckas framsteg. Detta resulterar i sin tur i en veckas kortare uthyrning av formmaterial, maskiner samt sparad arbetstid.

Concremote

Dokas system för styrning av betongens hållfasthetsutveckling i betongen vid mätning av temperaturutveckling. Mognadsutvecklingen för de olika betongblandningarna kalibreras genom att gjuta provkuber som förvaras i Dokas egenutvecklade kalibreringsboxar. Hållfastheten mäts vid olika tidpunkter och beräkningsmodeller för betongrecepten utarbetas.

Tillbaka

Om projektet

Projekt
Tre-spårs tunnel
Stad
Oslo (Ekeberg)
Konstruktion
Tre-spårig tågtunnel
Kund
Bane NOR
Huvudentreprenör
AF Group
Planerat slutdatum
December 2022

Använda tjänster

Concremote