calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Dingersjö mötesstation

Dubbelspårig järnvägsbro

Trafikverket bygger dubbelspårig järnväg mellan Dingersjö och Sundsvall. Syftet är att öka kapaciteten på Ostkustbanan. Detta kan ses som en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle.

Ostkustbanan är en strategiskt viktig länk i Europas godstransportsystem som binder samman Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Sträckan fungerar som en godspulsåder för råvaror och gods från norra Skandinaven genom Norrland ner till södra Skåne. Dubbelspåret mellan Dingersjö och Sundsvall har därför som syfte att öka kapaciteten på Ostkustbanan.

Projektets utmaningar
Färdig bro på åtta veckor. De förutsättningarna hade inte gått med traditionell formlösning. Att Doka hittade en lösning där man kunde gjuta broväggar samtidigt som brobanan såg vi som en avgörande faktor till att vi kunde hålla tidsplanen. Med hjälp av Staxotornen som understödde brobanan och monterades vid sidan av broplaceringen, kunde vi dessutom hålla en högre säkerhet jämfört med traditionellt ställningsbyggande.

Dokas lösning
Att erbjuda ett understödjande formsystem som möjliggör ett snabbt och säkert sätt att bygga samt riva. Men även ett snabbt och stadigt formsystem för gjutning av brobanans sidor samt pelare.

Hur?
Genom användning av Staxotornen kunde dessa byggas på sidan av brons placering och lyftas på plats med kranassistans. Detta medförde att materialet inte behövde förvaras vid broplaceringen. Tack vare det blev säkerheten, logistiken samt framkomligheten bättre vid både byggandet och rivningen.

Framaxsystemet till pelarna ger ett stadigt system till att omgärda de radiesågade bågarna till de runda pelarformarna som skapar en bra säkerhet både vid montering samt rivning.

Framisystemet medgav en snabb och enkel lösning där man skulle gjuta bottenplattan på körbanan och sidoväggarna samtidigt (dvs. man hänger upp insida formvägg med ett enkelt balksystem väldigt smidigt och snabbt jämfört med en traditionell form med trä och plywood).

Tillbaka

FAKTA

Slutförande
2020
Kund
Skanska väg och anläggning norr