calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Västlänken

Göteborg, Sverige

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. De tre nya stationerna; Korsvägen, Haga och Göteborgs central gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten. Totalt ska åtta kilometer järnväg för pendel- och regiontåg byggas. Drygt sex kilometer går i tunnel under centrala Göteborg. Just nu pågår byggnationen av Västlänken på flera platser i centrala Göteborg och vi på Doka Sverige har glädjen att vara involverade i flertalet utav dem.

Olskroksbron
Vår resa utmed Västlänken startar vid Olskroksbron tillsammans med Peab. Denna bro utförs som en kompositbro som består av två stållådor. Till detta projekt har vi försett Peab med ParaTop med specialdesignade skor som gör att vi kan få en bättre kraftfördelning på stålkonstruktionen under gjutning och tillåter obehindrad armering av vägbanans kantdelar. Utöver ParaTop har vi även levererat väggform Framax till brons samtliga pelarstöd.

Tillräcklig fri höjdprofil för huvudtrafik att passera.
Byggnadsarbetet för den nya järnvägsbron är inte helt enkelt: trafiken på den sexfiliga motorvägen bör förbli ostörd och smidig. Därför var det nödvändigt att överbrygga spännvidder på 22 m och 20 m för motorvägen, plus en fri höjd på 4,80 m för lastbilstransporter. Detta var därför ett fall för Dokas konstruktionssystem för tunga laster: en kombination av SL-1 bärande ram och Doka UniKit primära och sekundära balkar. "Vi valde att samarbeta med Doka av två huvudsakliga skäl. Det första är att vi får allt som ingår i formsystemet och stämpsystemet från samma leverantör: konstruktionen, verifierbara beräkningar och allt material", förklarar Blas Torres, blockchef på NCC. "Det andra skälet var att Doka var den enda leverantören som gav en lösning för gjutning i en erforderlig överhöjd." Den erforderliga höjden för betonggjutningen är 35 cm över dess slutläge, dvs. bron kommer att sänkas till sitt slutläge efter att betongprocessen är klar. "Genomförandet var endast möjligt med Dokas UniKit-balkar, eftersom de inte är så höga men klarar ändå stora laster", säger Blas. "Ett annat plus var att Doka monterade balkarna liggandes för att spara höjd för att sedan resas upp och placeras ut parvis. Därför var den tid vi hade motorvägen avstängd mycket kortare än normalt."

Bergtunnel
Vid brons södra nedfart kör man sedan ner i ett 170 m. långt tråg format med vår väggform Framax Xlife och vidare in i en 80 m. lång tunnel som är delvis öppen (cut and cover metoden) och delvis i berget (mining metoden). Här använder vi våran SL-1 tunnelvagn till båda tunnelvarianterna utan ombyggnad. Detta delprojekt formar vi tillsammans med NCC.

Deletapp Centralen
Tillsammans med NCC formar vi Västlänkens deletapp E02 Centralen Västlänken Väst som ligger norr om Göteborgs nuvarande centralstation och i anslutning till Nils Ericson Terminalen. Förutom den del av Västlänken som skär genom Gullberget består marken längs denna sträcka av jord och lera. Här byggs Västlänken med en cut and cover-tunnel som gör att tunneln kan täckas över efter byggnationen och att markytan ovanför kan användas för andra urbana ändamål. Till denna deletapp har vi levererat Staxo 100 som understödjande till valvgjutningen, Framax Xlife till väggar med tillhörande motgjutningsbockar Universal F. Väggarna är från 7,6-9,30 m. höga och valvet från 1,5-3,5

Tillbaka

Projektdata

År för färdigställande:
2023
Entreprenör:
NCC Sverige AB, Peab AB
Stad:
Göteborg
Land:
Sverige