calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose

Virtuálna stránka.
Skutočný úspech.

VDC/BIM so spoločnosťou Doka

Inteligentné vytváranie sietí, spoľahlivé plánovanie a väčšia úspora času patria k štandardným výhodám dnešného spôsobu práce založeného na informačnom modelovaní budov.

V blízkej budúcnosti sa virtuálna stavba stane štandardným nástrojom a „skutočné stavenisko“ bude ešte intenzívnejšie vysoko prepojené a automatizované. Pre spoločnosť Doka to konkrétne znamená, že pomocou virtuálneho projektovania a výstavby/informačného modelovania budov je možné riešenia v stavebníctve ešte tesnejšie prepojiť s procesom výstavby budov, čo výrazne prispeje k úspechu vášho projektu výstavby.

Informačné modelovanie budov:

Informačné modelovanie budov predstavuje modernú metódu výstavby, ktorá je založená na používaní 3D modelu, ktorý obsahuje presnú geometriu a údaje potrebné na podporu stavebných, konštrukčných a obstarávacích činností.

Virtuálne projektovanie a výstavba:

Virtuálne projektovanie a výstavba (VDC) predstavuje náš spôsob práce s projektmi podporený informačným modelovaním budov (BIM). Zahŕňa technické modelovanie, metódy vizualizácie a analýzu podľa modelu.

Zvýšená
produktivita na stavenisku

Prostredníctvom efektívneho využitia debnenia a logistiky

Zlepšená spoľahlivosť plánovania

Vďaka riadeniu rizík podporenému informačným modelovaním budov a kontrole kolízií

Optimalizovaný proces výstavby

Prostredníctvom 4D/5D plánovania riešení debnenia

Bezproblémová a nerušená spolupráca

Vďaka širokej kompatibilite platformy BIM

Menšie úsilie pri plánovaní vykonania

Vďaka priamemu exportu z BIM

Jednoduchšie pochopenie riešení debnenia

Pomocou 3D vizualizácie, 3D tlačených modelov a rozšírenej reality

Bim - Building Information Modeling

Kontakt pre virtuálne projektovanie a výstavbu a
informačné modelovanie budov

Úzka spolupráca umožňuje rozhodnúť o riešení vášho projektu. Prediskutujte svoje požiadavky s odborníkmi zo spoločnosti Doka už vo fáze tvorby projektu, čím ovplyvníte jeho úspech hneď od začiatku.

Richard Korak
Richard KorakVedúca VDC/BIM, skupina Doka +43 7472 605 1914
  • Postup prác a obsah softvéru Revit a Tekla pri zohľadnení konkrétnych regiónov a požiadaviek zákazníkov
  • Vizualizácia postupnosti pri náročnom debnení (od základného zobrazovania a animácie po 3D tlač a rozšírenú realitu) a know-how výstavby
  • Optimalizácia vášho procesu výstavby prostredníctvom riadenia materiálov, logistických riešení plánovania debnenia, analýza modelov a kontrola kvality