calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Pohledový beton pro rodinné domky

04.05.2021 | Novinky
Popularita pohledového betonu pro realizaci rodinných sídel se s každou stavební sezónou zvyšuje. Jedním z odborných partnerů naší společnosti při takových realizacích je společnost Tomasy, která s bedněním Doka už šestnáct let realizuje zejména rodinné domy.

Galerie

Jak moc populární je pohledový beton při realizaci rodinných domků?
Dá se říci, že je to fenomén dnešní doby a řada zákazníků si pohledové prvky nebo dokonce celé struktury na svých rodinných domcích přeje. U jiných takové přání vznikne třeba během stavby. Důležité ale je, aby měl zákazník představu, co to pohledový beton skutečně je a sjednotit si představu finálního povrchu i struktury. Naprosto ideální je společně navštívit už realizované projekty s pohledovým betonem a naživo se přesvědčit, jaký pohledový beton umíme.

Proč se zákazník rozhodne pro domek z pohledového betonu?
Jsou zákazníci, kteří očekávají, že jim pohledový beton ušetří náklady na vnitřní omítky. Většina ale očekává, že prostor bude působit moderně a industriálně.

Jaká jsou největší úskalí při takové realizaci a jak se jim vyhnout?
Pro úspěch díla z pohledového betonu jsou zásadní čtyři okruhy. Jedná se o recepturu betonu, která musí být s vybranou betonárnou, respektive jejím technologem, pečlivě projednána. Pokud v betonárně vědí, jak chceme, aby vypadal beton po odbednění, pak jsou schopni připravit ideální směs. Je třeba zákazníkovi vysvětlit, jaké bednění je možné pro stavbu použít a jak se projeví ve struktuře a vybraný systém společně s architektem napasovat do prostoru. A samozřejmě je důležitá spolupráce s dodavatelem bednění ohledně zpracování konstrukční části montážní projektové dokumentace. V rámci samotné stavby je pak třeba pečovat o bednění, aby mělo pěkný povrch, bylo čisté a abychom použili ideální odbedňovací prostředek. Ani jedna z těchto čtyř věcí se nesmí podcenit, protože pro úspěch stavby jsou všechny maximálně důležité.

Jaké povrchy zákazníci nejčastěji vyhledávají?
Obecně vzato, zákazníci mají nejraději hladké povrchy, pokud možno bez viditelných spár mezi bednicími dílci. Málokdy si dokážou představit skutečný výsledek, protože jejich představa se blíží povrchu sádrokartonu. To ale beton neumí, beton je industriální záležitost a drobné vady k němu patří. Drobné chybky a vady ukazují nejen skutečný beton, ale také práci, která za stavbou stojí. A my jsme rádi, že řada zákazníků to tak vnímá a vlastnosti betonu nevidí jako chyby.

Jak často se v rámci takových konstrukcí využívají různé rustikální otisky nebo zajímavý spárořez?
Jak už jsem říkal, zákazníci nejčastěji chtějí velké hladké plochy. Proto většinou podobné stavby realizujeme s nosníkovým bedněním TOP 50. Občas jsou v požadavku jiné povrchy, jako například otisk kartáčovaných prken, ale to je spíše výjimka. Rámové bednění Frami, které zanechává jasný otisk rámů, v podstatě používáme jen tam, kde se jedná o konstrukční, nikoliv pohledový beton. Obecně se dá říci, že je málo zákazníků, kteří by měli jasnou představu o tom, že chtějí v rámci rodinného domku pohledový beton. Většinou takové konstrukce vzniknou v průběhu stavby, kdy je třeba nějakou část domku realizovat z monolitu a pohledový beton by tam měl estetický význam. Pak takovou variantu zákazníkovi nabídneme, případně mu ukážeme už hotové realizace, aby se mohl rozhodnout.
Jsou samozřejmě ale také zákazníci, kteří mají jasnou představu, mají zkušenost s podobnou stavbou a naprosto přesně ví, co chtějí. V rámci jednoho takového projektu jsme například realizovali nejen samotný skelet domu a vnitřní příčky nebo monolitické schodiště, ale dokonce i monolitickou vanu v budoucí koupelně. Jiné je to u velkých viladomů nebo rozsáhlejších projektů, kde se počítá s vyšší estetickou hodnotou a pohledový beton je přímo součástí. Ale to je jiná kapitola stavitelství, která přesahuje hranice samostatného rodinného bydlení.

V čem je výhoda rodinného domku z betonu? Ať už pohledového nebo jen konstrukčního?
Beton je ideálním materiálem pro realizaci funkcionalistických rodinných domků, kde se počítá s různými odskoky a konzolemi. Takové konstrukce lze z betonu snadno udělat, zatímco u klasické stavby by bylo třeba pro finální podepření využít různé sloupy nebo traverzy. Z betonu můžete udělat jakýkoliv tvar na místě, a to i s velkými přesahy. Díky zmonolitnění objektu je možné naplánovat velké rozpony nosných stěn a tím vzniká možnost větší variability vnitřních prostor. Stavba rodinného domku navíc trvá pouhých pár měsíců, kdežto tradiční cihlostavbu musíte nechat vymrznout, aby si sedla.

Když mluvíte o tom mrznutí, co tepelné vlastnosti betonu pro bydlení?
Beton je skvělým materiálem právě z hlediska tepelné pohody. Chová se jako kámen, akumuluje teplo a zpětně ho vydává. Když třeba v zimě vyvětráte a klesne vám teplota v místnosti, nemusíte se spoléhat jenom na topení, protože místnost zpětně ohřeje i naakumulované teplo z monolitických konstrukcí. Navíc má beton vyšší nosnost, takže dodatečné zateplení bez problémů unese, což se nedá říci o všech typech cihel. V případě, že chtete mít zateplený oboustranně pohledový beton, pak je možné konstrukci realizovat jako sendvič, kdy je za pomoci oboustranného bednění zhotovena polovina stěny, pak je přidána izolace a následně je jednostranným bedněním s podporou opěrných koz nadbetonována druhá polovina.

Takové zateplení jste dělali nedávno na rodinném domku v jižních Čechách?
Ano, to bylo v rámci realizace rodinného domu, kde je valná část z pohledového betonu a téměř celá konstrukce je monolitická. Sedm metrů vysoká stěna, kterou jsme takto zateplovali, je nejen oboustranně pohledová, ale má v sobě kruhová okna, která byla betonována do bednění vyrobeného přímo pro potřebu tohoto projektu. Takových zajímavých prvků bylo ale v rámci stavby více. Realizovali jsme například monolitické schodiště, pohledové opěrné zídky a v rámci stavby jsme použili pro některé detaily i probarvený beton. Dá se říci, že to je moderní stavba nad rámec běžných konstrukcí, která je realizovaná z materiálů, které nejsou obvyklé.

Co byste poradil stavebníkovi, který by se do podobné realizace chtěl pustit svépomocí?
Ať to určitě nedělá. Monolitická výstavba, a zvlášť ta, kde je zastoupen pohledový beton, je komplikovaná disciplína. Svépomocí člověk neušetří a většinou to stejně dopadne tak, že ve finále musí nastoupit odborníci. Stojí to pak víc peněz, času a nervů. Proto je vždy lepší obrátit se na odborníky – jako se já obracím na společnost Doka, když potřebuji pro stavby profesionální bednění.Pavel Tomasy pracuje s bedněním Doka od roku 1997. Dříve u společnosti Terracon, posledních šestnáct let ale vede vlastní firmu Tomasy s.r.o. Specializuje se na monolity a výstavbu rodinných domků, kterých už realizoval nebo pomohl realizovat desítky. A to často s významným podílem pohledového betonu.Čtyři tipy pro pohledné pohledové betony


Jasná představa

Spokojenost s pohledovým betonem závisí nejen na samotné realizaci, ale zejména na sjednocení představ o výsledku. Nereálné představy o absolutně perfektním otisku často vedou k rozčarování. Vzájemné pochopení a specifikace všech možností, a to včetně betonu, před začátkem stavby je stejně důležitá jako pečlivost při provádění

Detailní plán

Při plánování konstrukce z pohledového betonu je třeba brát v potaz řadu technických aspektů. Proto odborníci na bednění podobné projekty konzultují, doporučují nejvhodnější řešení, bednicí systémy i pracovní postupy. Pro podobné projekty je navíc často vyráběno bednění na míru tak, aby výsledek splnil nejnáročnější představy.

Kvalitní bednění

Kvalitní bednicí systém je základem úspěchu každé konstrukce z pohledového betonu. Nejde jen o bednicí desku, která betonu vtiskne požadovanou strukturu, ale také o její nosič. Je nutné, aby se s bedněním snadno manipulovalo i aby byl systém dostatečně tuhý a únosný a nedocházelo k jeho deformacím vlivem tlaku čerstvého betonu.

Odbedňování

Perfektní otisk v pohledovém betonu pomohou zajistit i další detaily, jako například čistota bednění, dobře zvolený odbedňovací prostředek a kvalita jeho nanesení. Ne vždy totiž znamená, že více je lépe a pro pohledové betony to platí dvojnásob. Vhodným odbedňovacím prostředkem pro pohledové betony je například emulze Doka Optix.

To by Vás mohlo také zajímat:

Rezidence Zaječí hora

24.11.2021 | Novinky

Zvláštní bednění pro brněnský okruh

22.11.2021 | Novinky

Máte otázky k příspěvku? Kontaktujte nás!

Vyplňte, prosím, všechna pole označená *. Bez nich nejde přihláška odeslat.
* Formulář není kompletně vyplněný!
Zprávu se nepodařilo odeslat, prosím zkuste to později ještě jednou!
Děkujeme Vám mnohokrát za Váš dotaz zaslaný do Doky!

Vaši záležitosti se budeme věnovat v nejkratší možné době!