calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkcartissuuclosekeystarweb

Rozhovor: Prefa Praha využívá pro zlepšení procesů systém Concremote

02.08.2023 | Czech
Už 6 měsíců využívá společnost Prefa Praha možností monitoringu vyzrávání mladého betonu pomocí systému Doka Concremote. Senzory pomáhají v každodenním provozu, umožňují rychlejší i bezpečnější proces a přinášejí možnosti zkvalitnění výroby. Se senzory pracuje například vedoucí výroby Martin Nováček.

Tiskové oddělení

Galerie

  • Vedoucí výroby ve společnosti Prefa Praha Martin Nováček je odpovědný za výrobní procesy uvnitř podniku. Logicky se proto snaží výrobu zefektivnit, a k tomu firmě nově pomáhají senzory Doka Concremote. Společnost Prefa Praha a.s. měsíčně uloží zhruba 4000 kubíků betonu ve skeletu a dalších více než 1000 kubíků ve spirollech.
  • Hala Prefa Praha, kde jsou vyráběny prefabrikáty s nasazením senzorů Doka Concremote.
  • Betonový nosník s osazeným senzorem.
  • Betonový nosník s osazeným senzorem.
  • Betonový nosník s osazeným senzorem.
  • Vedoucí výroby Martin Nováček kontroluje aktuální stav vyzrávání betonu prefa nosníků.
  • Vedoucí výroby Martin Nováček kontroluje aktuální stav vyzrávání betonu prefa nosníků.
  • Další senzor na dalším nosníku. Celkem je jich v provozu v Prefa Praha šest.
  • Další senzor na dalším nosníku. Celkem je jich v provozu v Prefa Praha šest.
  • Další senzor na dalším nosníku. Celkem je jich v provozu v Prefa Praha šest.

Kde jste se dozvěděl o možnosti využít systém Concremote při výrobě prefabrikátů?

Moje první setkání s Concremote bylo ve firmě Oberndorfer ( Rakousko). Tam mi vysvětlili co to je a k čemu se to používá. Hned zpočátku jsem rozpoznal přínosy, které takový systém může přinést. Zejména ten, že budu mít přehled o tom, jak vyzrávají jednotlivé prvky, a budu moci sledovat pevnost v reálném čase. Následně jsem si sliboval, že ušetřím za receptury, protože budu moci reagovat rychleji. A taky, že zvýším bezpečnost provozu.

Který z těch přínosů se potvrdil?

Všechny. Nejvíce mi pomáhá, že mám informace okamžitě a přesné. Nemusím se tak bát, že mi někdo odformovává vaznice po šesti hodinách, jak je zvykem, i když mají pevnost teprve 12 MPa, přičemž minimální pevnost pro odfromování je 15 MPa. Teď je u výrobků čidlo, které nám říká, kdy přesně můžeme dál a hlavně bezpečně pracovat.

Kolik senzorů využíváte?

Teď máme šest senzorů. Přemýšleli jsme i o využití ztracených čidel, ale při porovnávání získávaných hodnost jsme dospěli k tomu, že nám povrchová čidla úplně dostačují.

Jak jste měřili pevnost před pořízením čidel Concremote?

Předtím jsme používali Schmidtovo kladívko, obecně se dá říci. Ale rozdělil bych to na dvě části, a to předpínaný program, kde vyrábíme vazníky. Po betonáži jsme na základě protokolu vazník zkusili po osmačtyřiceti hodinách kladívkem a věděli jsme, jestli máme požadovaných 44 až 48 MPa nebo musíme ještě počkat. U běžných prvků, jako jsou vaznice nebo sloupy, je nutná pevnost 15 MPa a to se Schmidtem ani nedá změřit. Tam jsme museli postupovat na základě zkušenosti a konkrétnější hodnoty jsme neměli.

To zní nebezpečně. Pomáhá Concremote s bezpečností?

Z bezpečnostního hlediska nám opět pomáhají přesná data. Tedy, že víme, kdy můžeme zvedat a manipulovat s prefabrikáty aniž bychom se museli bát, že se nám například vytrhnou z výrobku manipulační závěsy.

Concremote může pomáhat i při odpovědném podnikání…

Pokud jde o ekologii, slyšel jsem, že při využívání eko betonů se sníženým obsahem slínku je možné pomocí Concremote změřit snižování uhlíkové stopy oproti běžným betonům. Ale praktickou zkušenost s tím nemám.

Je časová úspora na základě přesných dat výrazná?

Rozhodně. Díky přesným a zejména aktuálním datům můžeme pružněji reagovat. Některé časy se nám při měření za použití čidel skutečně výrazně zkrátili.

Zrychlení výroby znamená snížení nákladů…

To určitě, díky přesným časům pro odbednění máme vyšší obrátkovost. Nesmíme také zapomenout na to, že používáme urychlovače a další chemické přísady. Jsou tak typy prvků, které vyrábíme třeba dvakrát denně, protože nemusíme čekat na dosažení tabulkových časů, ale víme kdy můžeme odbedňovat na základě měření skutečné situace.

Změnila se nějak i kvalita betonu?

Dá se říct, že ano. Protože díky přesným informacím mohu kvalitu zlepšovat. Například receptury máme postavené v reálném čase na reálné hodnoty. Materiály se ale v průběhu času mění, mění se kamenivo, písek, cement… a ta receptura to ne vždy unese, aby fungovala stejně. Takže ano, přesnější data mi pomáhají k tomu, abych měl stejně kvalitní výsledek nezávisle na výkyvech betonové směsi.

Máte technologii začleněnou do BIM?

Pro nás BIM zatím nemá význam. V téhle podobě je to pro náš výrobní program i pro zákazníka naprosto dostačující. Co bude čase, to uvidíme, připraveni na to jsme a technologii máme.

Říká se, že čím víc technologii firma používá, tím působí důvěryhodněji?

V praxi jsem se s tím dokonce i setkal. Zvláště klienti z Japonska jsou na to výrazně vysazení. Například teď stavíme halu pro japonskou firmu a pro ně je jakákoliv automatizovaná dokumentace výrazným přínosem, reporty posíláme i několikrát denně. Takže ano, pokud máme systémem vyjetý protokol, je to výhoda. Obecně se dá říct, že systém Concremote je tak odzkoušený, že všem kontrolám stačí pouze report z něj.

Jaký je váš výrobní program?

Zejména to jsou dílce pro skelety hal, jako nosníky, sloupy, vazníky nebo vaznice. V našem závodě Prefa Praha a.s jsme schopni vyrobit 41 metrů dlouhý vazník a dokázali bychom i delší. Pak už ale narážíme na problém transportu, ať už přímo na místo určení nebo z výrobní linky. Ale abych se pochlubil nějakými projekty, které všichni znají, tak naše firma dodávala prvky například pro realizaci unikátního projektu Tančícího domu, realizovali jsme fotbalový stadion Slavie Praha nebo CTP centra po celé republice. Bohužel ale s Concremote jsme realizovali až projekty v letošním roce.

Z vás přímo čiší nadšení, že máte nástroj, který vám pomáhá.

A máte pravdu. Concremote doporučuju všude kolem, protože je spousta firem, které by tento systém využily. Kdybych dělal stavbyvedoucího na stavbě, viděl bych v tom asi ještě větší přínos. Například v tom, že bych měl klidné spaní. Když bych totiž odpoledne zabetonoval strop, tak bych se mohl ráno podívat na data a vědět, že je to možné odbednit aniž bych u toho musel být a aniž by to bylo pro někoho nebezpečné. Za mě se ta investice rozhodně vyplatí.

O systému Concremote:

Jako inovativní zařízení byl systém Concremote od svého uvedení na stavby několikrát oceněn při mezinárodních soutěžích. Letos například získal e-award rakouské vlády „Digital Austria“. Mimo jiné byl také zvolen inovativním počinem roku na světovém stavebním veletrhu v Dubaji.

Concremote v detailu:

Stanovení pevnosti v tlaku betonu raného stáří je užitečné zejména pro určení správného času pro činnosti ve stavebním procesu, které jsou důležité s ohledem na harmonogram stavby. Pomocí systému měření, který využívá metodu zralosti pro monitorování tlakové pevnosti betonu v reálném čase, je na staveništi možné stanovit vhodný čas pro odbednění, posunutí šplhacího bednění, zatížení konstrukce, vnesení předpětí či ukončení ošetřování. Proces výstavby železobetonových konstrukcí je tak možné optimalizovat z hlediska bezpečnosti, kvality, času i financí. Lze např. zkrátit dobu jednoho cyklu, příp. použít méně bednění a ušetřit tak náklady na stavbu.

Metoda zralosti

Metoda zralosti je nedestruktivní metoda, která umožňuje stanovit hodnoty pevnosti v tlaku betonu raného stáří. Využívá jednoduchého vztahu – přímé úměry – mezi pevností betonu v tlaku a teplotní historií. Při použití metody zralosti se předpokládá, že vzorky ze stejné betonové směsi, které mají srovnatelnou zralost, budou vykazovat i srovnatelných hodnot pevnosti v tlaku, a to nezávisle na rozložení teplot v čase. Před použitím metody zralosti je potřeba provést kalibraci pro konkrétní betonovou směs, jejímž cílem je získat vztah mezi pevností betonu v tlaku a zralostí betonu. Kalibrace se provádí v laboratoři pomocí šesti zkušebních těles z betonové směsi, která bude použita na staveništi. Po zhotovení zkušebních těles se v pravidelných intervalech měří a zaznamenává jejich teplota v čase od uložení.

Dle stanoveného rozvrhu je na lisu v různých časech od uložení zkoušena pevnost v tlaku zkušebních těles. Na základě naměřených teplot a pevností na zkušebních tělesech s různou zralostí (tedy i s různým časem od vytvoření vzorků) je možné za pomoci metody zralosti vynést výslednou kalibrační křivku.

Kalibrační křivka je zakreslená v grafu, kde je na svislé ose pevnost v tlaku a na vodorovné ose v logaritmickém měřítku zralost. Jedná se tedy o vztah mezi pevností v tlaku, která je následně metodou stanovována, a zralostí, kterou lze jednoduše spočítat na základě měření teploty v čase. Kalibrace musí být provedena pro všechny konkrétní receptury betonové směsi, u kterých bude používána metoda zralosti pro stanovení pevnosti v tlaku. Složení betonové směsi nesmí být po kalibraci měněno.

De Vree

Mezi tři nejpoužívanější metody zralosti patří Nurse–Saul, Arrhenius a De Vree. Všechny tyto metody vycházejí ze základního předpokladu, že je pevnost betonu v tlaku přímo úměrná stáří a teplotní historii. Liší se ostatními parametry, které se vztahují k vlastnostem betonu. Odlišnost spočívá také v přesnosti a složitosti výpočtu. Vzhledem k přesnosti a zároveň jednoduchosti je v Evropě velmi často používána metoda De Vree, označovaná také jako vážená zralost. Byla vyvinuta v roce 1970 v Holandsku a do nynější podoby dále upravena v roce 1979.

Praktické využití metody

Metoda zralosti, ve většině projektů konkrétně metoda De Vree, je v praxi využívána systémem Concremote. Hlavními součástmi tohoto systému jsou měřicí zařízení a webový portál. Měřicí zařízení-senzor provádí záznam teploty v čase a odesílá zaznamenaná data na server, kde dochází k vyhodnocení dat, resp. výpočtu pevnosti betonu v tlaku na základě předem provedené kalibrace pro konkrétní použitou betonovou směs. Uživatel tak má na webovém portálu v reálném čase k těmto datům přístup prostřednictvím počítače či chytrého telefonu odkudkoliv. Je tedy možné sledovat vývoj pevnosti v tlaku či teplotu betonu a na základě těchto informací učinit rozhodnutí a řídit stavební práce jako např. odbedňování, předpínání či ošetřování.

Kromě měření umožňuje tento systém i předpověď vývoje pevnosti na základě teplot zadaných uživatelem nebo porovnání vývoje pevnosti různých nakalibrovaných betonových směsí při různých teplotních scénářích. Dalšími možnostmi použití systému je měření teplotních rozdílů u masivních konstrukcí z důvodu eliminace trhlin a monitorování zralosti pohledového betonu za účelem dosažení srovnatelného barevného odstínu.

Stropní a kabelové senzory

Stropní a kabelové senzory zajišťuji měření a odesílání naměřených teplot v čase. Standardně nastavený senzor zaznamenává teplotu každých 10 minut a data odesílá každých 60 minut. Senzor zaznamenává teplotu betonu i teplotu okolního prostředí. Pro výpočty slouží teplota betonu, teplota prostředí je měřena kvůli lepšímu přehledu o situaci na stavbě a interpretaci výsledků.

Stropní senzory se po aplikaci odbedňovacího oleje na jejich dolní část pokládají na právě uložený beton. Teplotní senzor pro teplotu betonu je umístěn v ocelovém kuželu v dolní části. Výhodou druhé generace senzorů je dobíjecí baterie, LED dioda s indikací stavu senzoru, podpora 3G, 4G a možnost stažení dat pomocí bluetooth v prostředí bez mobilní sítě, např. při výstavbě tunelů.

Při použití kabelových senzorů je nutné připojit stěnové čidlo či měřicí kabel. Stěnové čidlo se připevní na stěnové a šplhací bednění. Teplota je snímána v rovině překližky přes vyvrtaný otvor. V případě měření masivních konstrukcí či u jiných aplikací, kde je třeba měřit v konstrukci, se využívají ztracené měřicí kabely s jedním či třemi měřicími body. Senzory druhé generace jsou schopny pracovat s kabely, které mají až šest měřicích bodů.

To by Vás mohlo také zajímat:

Doka poprvé stanovila kritéria pro výpočet uhlíkové stopy bednění, bednicích desek a lešení

24.05.2024 | Média

Bezpečnost na stavbě je strategická investice

28.04.2024 | Média

Máte otázky k příspěvku? Kontaktujte nás!

Vyplňte, prosím, všechna pole označená *. Bez nich nejde přihláška odeslat.
* Formulář není kompletně vyplněný!
Zprávu se nepodařilo odeslat, prosím zkuste to později ještě jednou!