calldocumentfacebookmessagemypartnerwindowsapplegoogleplayworkerroutecoinspinterestplaysearchsmartphonetwittercaraccordeonvideoarrowarrowdownloaddownloaduploadsection_scrollerglobemapIcon-Shop-Websitecontactenergyhomebridgeshighrisetunnelmininghousearrow-uparrow-downarrow-leftarrow-leftarrow-circle-rightchevron-right-circleuserexternlinkclose
Nazad

Automatska penjuća oplata Xclimb 60

Penjuća oplata nezavisna od upotrebe krana za građevine jednostavnog oblika i svake visine

Automatska penjuća oplata Xclimb 60 je hidraulički penjući sistem, koji pri slobodnom kapacitetu krana takođe može brzo da se premesti u sledeći korak betoniranja. Uz pomoć vođica fiksiranih na građevini, sistem može sam da se uspinje čak i u slučaju većih brzina vetra.

Video

Univerzalna primena
kod različitih komponenti 

  • primena kao oplata za soliterska jezgra, stubove i fasade ili kao zaštitni paravan uz modularne komponente
  • veća nezavisnost tokom izgradnje uz selektivno premeštanje kranom ili mobilnim hidrauličkim sistemom
  • jednostavno prilagodljiv vremenskim uslovima zahvaljujući različitim varijantama kućišta

Maksimalna sigurnost
u svakoj fazi rada 

  • bezbedno premeštanje, takođe i kod velikih brzina vetra, omogućeno stalnom vezom sa građevinom
  • potpuna bezbednost pri radu, pri dizanju i spuštanju, uz pomoć integrisanih platformi, stepenišnih tornjeva i merdevina
  • ubrzani tok izgradnje povećanim osećajem sigurnosti na svim visinama

Visoka ekonomičnost
za Vaše gradilište 

  • štedi kapacitet krana, budući da se i drugi teret može popeti zajedno sa platformama
  • kratko vreme obuke za proces premeštanja, uz pomoć hidrauličkog sistema jednostavnog za rukovanje
  • rad sa uštedom energije uz pomoć lakih hidrauličkih cilindra i fiksnih vođica

Sistem

Automatska penjuća oplata Xclimb 60

Primenom mobilnih hidrauličnih komponenti sistem se automatski podiže do sledećeg segmenta betoniranja. Platforme za naknadne radove mogu se prikačiti na skelu na bilo kom mestu.

Jednostavan, samopenjući sistem

Laki i brzomontažni hidraulički cilindri sa podiznim mehanizmom omogućavaju, da kompletna penjuća skela, ukljućujući i oplatu, bude pouzdano podignuta gore. Za vreme faze penjanja, sistem je preko fiksnih vođica postojano povezan sa građevinom. Ovo omogućuje premeštanje i pri velikim brzinama vetra.

Velika radna bezbednost

Sistemi merdevina i otvora koji se mogu integrisati omogućavaju bezbedno kretanje između radnih platformi. Prilikom planiranja penjućih oplata od strane Doka stručnjaka, posebno se vodi računa da su integrisani svi sigurnosni mehanizmi i prilagođeni zahtevima gradnje.

Primena

Jednostavna upotreba

Sistem Xclimb 60 je potpuno prilagođen korisniku, tako da je posle kratke obuke od strane Doka instruktora osoblje gradilišta potpuno osposobljeno da ga samostalno koristi.

Zaštitni paravan Xclimb 60

Kompletnim pokrivanjem gornjih radnih nivoa, sve aktivnosti mogu da se sprovode zaštićeno od vremenskih uticaja, uz veliku bezbednost.